Verwacht in 2020

Preventie van overgewicht en obesitas (internationaal)

Begin 2020 lanceert JPI HDHL een subsidieoproep voor preventie van overgewicht en obesitas, met focus op verschillende levensfasen. De oproep is gericht op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van innovatiestrategieën en multidisciplinaire aanpak. Een holistische en multidisciplinaire aanpak is vereist. Nederland is voornemens geld beschikbaar te stellen zodat Nederlandse onderzoekers mee kunnen doen.

Ga naar de vooraankondiging

Klimaat en gezondheid

Een oproep voor voorstellen voor het nieuwe programma Klimaat en gezondheid is in voorbereiding, naar verwachting wordt deze medio april 2020 opengesteld.

Subsidiekalender

Bent u benieuwd naar de subsidieoproepen die op dit moment wél open staan?

openstaande subsidies in de subsidiekalender
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website