Verwacht in 2020 / 2021

Zwangerschap en geboorte

Een oproep voor het indienen van projectideeën voor het programma Zwangerschap en geboorte II is in voorbereiding. Deze subsidieoproep gaat naar verwachting eind november 2020 open.

Nationale Wetenschapsagenda

In oktober verwachten we een subsidieoproep vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) met als thema ‘Gezondheidsverschillen - beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie’.

Kennisbenutting en implementatie

Begin oktober verwachten we binnen de programmalijn Kennisbenutting en implementatie (preventieprogramma 2019-2022) twee nieuwe subsidieronden op het thema ‘Opleidingsaanbod preventie’. Om een samenhangend opleidingsaanbod te ontwikkelen voor (toekomstige) professionals in de publieke gezondheid en zorg. De ene ronde is gericht op landelijk opleidingsaanbod, de andere op regionaal aanbod. 

Klimaat en gezondheid

Een oproep voor voorstellen voor het nieuwe programma Klimaat en gezondheid is in voorbereiding, Deze subsidieoproep stellen we over enkele maanden open.

Vakkundig aan het werk 2

Naar verwachting gaat begin 2021 de eerste subsidieoproep uit van het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2. Het gaat om een oproep voor samenwerkingstrajecten.

Subsidiekalender

Bent u benieuwd naar de subsidieoproepen die op dit moment wél open staan?

openstaande subsidies in de subsidiekalender
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website