Verwacht in 2021

Innovatie in de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk Werk en Inkomen

Half mei opent de eerste subsidieoproep van Vakkundig aan het werk 2. De oproep richt zich op 're-integratie'. Het gaat om kennis- en innovatietrajecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het doel daarvan is om (evidence based) kennis breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen. Eind 2021 volgt een subsidieoproep over het ‘bevorderen van werken met een arbeidsbeperking’. www.zonmw.nl/vakkundig

Verbetering re-integratie 2e spoor

Na de zomer hopen we voor consortia een subsidieoproep open te stellen voor het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ (nog onder voorbehoud). Op verzoek van het ministerie van SZW ontwikkelen we momenteel een programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. Dit programma moet bijdragen aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken.

Vroege Opsporing

In het tweede kwartaal van 2021 zullen 3 subsidieoproepen opengesteld worden voor het deelprogramma Vroege Opsporing. De rondes richten zich op screening bij de gezonde burger om ziekten te voorkomen. Het zal gaan om een open ronde, waarbinnen op verschillende thema’s kan worden ingediend. En twee rondes n.a.v. urgente onderzoeksvragen van het RIVM-CvB, gericht op darmkankerscreening en tomoynthese.

Subsidiekalender

Bent u benieuwd naar de subsidieoproepen die op dit moment wél open staan?

openstaande subsidies in de subsidiekalender
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website