Verwacht in 2021

Preventie in transitie: Complexiteit omarmen en veerkracht versterken

Eind augustus wordt binnen de Innovatielijn van het Preventieprogramma een subsidieoproep opengesteld met als doel het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, door het versterken van een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten (consortia) met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen*.

*Complexiteitsbenaderingen richten zich op gedeelde eigenschappen van complexe systemen in verschillende vakgebieden.

Meer over de vooraankondiging

Re-integratie 2e spoor

In het najaar stellen we voor consortia een subsidieoproep open voor het programma Verbetering re-integratie 2e spoor. Dit programma moet bijdragen aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken.

Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Eind 2021 volgt een subsidieoproep van Vakkundig aan het werk 2 over het ‘bevorderen van werken met een arbeidsbeperking’.

Subsidiekalender

Bent u benieuwd naar de subsidieoproepen die op dit moment wél open staan?

openstaande subsidies in de subsidiekalender
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website