Verwacht in 2020 / 2021

Vooraankondiging call Leefstijl en leefomgeving

In juli starten 7 NWO-programma’s binnen het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. NWO werkt samen met ZonMw aan onder meer de missiegedreven call: ‘Leefstijl en leefomgeving’met behulp van onderzoek op basis van publiek-private samenwerking.

Lees meer

Klimaat en gezondheid

Een oproep voor voorstellen voor het nieuwe programma Klimaat en gezondheid is in voorbereiding, Deze subsidieoproep stellen we over enkele maanden open.

Kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

De subsidieoproepen worden naar verwachting in de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021 uitgezet. Het gaat om gerichte subsidieoproepen op verschillende thema’s voor uitgewerkte subsidieaanvragen waarbij de drie beroepsverenigingen in de lead zullen zijn. De toekenningen vinden plaats in 2020 en 2021 en hebben verschillende doorlooptijden.

Vakkundig aan het werk 2

Naar verwachting gaat begin 2021 de eerste subsidieoproep uit van het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2. Het gaat om een oproep voor samenwerkingstrajecten.

Subsidiekalender

Bent u benieuwd naar de subsidieoproepen die op dit moment wél open staan?

openstaande subsidies in de subsidiekalender
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website