Verwacht in 2023

Maart/april 2023: ‘Effectiviteitsonderzoek – integrale aanpak in preventie’

Binnen deze subsidieoproep staat de effectiviteit van de integrale aanpak centraal. Verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid worden in samenhang behandeld. Hieronder vallen ook effectiviteitsonderzoek naar een aanpak vanuit systeemtheoretisch perspectief (systeembenadering); effectief systeem veranderen; nieuwe vormen van samenwerking tussen verschillende (zorg)partijen en interventies op het snijvlak van leefstijl en sociaal domein. Er wordt gekeken naar erkende interventies binnen een integrale aanpak, maar ook bouwstenen die je in een integrale aanpak kan bieden. Doorontwikkeling van bestaande aanpakken heeft de voorkeur. Meer informatie volgt.

Innovatieve ideeën voor preventie & gezondheidsbevordering

Begin 2023 wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het indienen van voorstellen die nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in preventie- en gezondheidsbevorderings-onderzoek teweegbrengen. We nodigen uit tot het indienen van “out of the box” onderzoeksprojectplannen, met een korte looptijd (9-18 maanden) en een beperkt budget. De projecten moeten in potentie waarde hebben voor het bevorderen van de inzet van preventie in ons gezondheids-systeem en/of het verbeteren van de fysieke of mentale publieke gezondheid, waarbij het uitgangspunt de brede benadering van gezondheid is. Er mag gebruik gemaakt worden van vernieuwende onderzoeks- en participatiemethoden.

Subsidiekalender

Bent u benieuwd naar de subsidieoproepen die op dit moment wél open staan?

openstaande subsidies in de subsidiekalender
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website