Verwacht in 2019

Big data en kansrijke start voor kinderen

Kinderen in kwetsbare gezinnen hebben betere kansen op een goede start, als ze eerder in het leven de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Hoe komen zij zo vroeg mogelijk in beeld en hoe helpt big data-onderzoek daarbij? Op dit moment vindt u in onze subsidiekalender meer informatie over dit programma en de subsidieoproep. Deadline 24 oktober 2019, 14.00 uur

Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Verwacht eind september 2019: twee subsidieoproepen praktijkverbeterprogramma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’.

Meer informatie

Infectieziektebestrijding

Een oproep voor voorstellen voor het nieuwe programma Infectieziektebestrijding met ook aandacht voor zoönosen, verwachten we in augustus 2019.

Sportinnovator

In september opent fase twee van het Sportinnovator subsidietraject met focus op innovatieprojecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website