Verwacht in 2022

Vooraankondiging: subsidieoproepen rond versterking kennisfunctie GGD’en

Naar verwachting komt eind september subsidie beschikbaar voor de versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Met als doel: het versterken van de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Het gaat om twee subsidieoproepen. Een oproep is gericht op het stimuleren van de implementatie van erkende interventies, de ander op de kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus.

Meer over de 2 subsidieoproepen

Nieuwe KIC-call van NWO: Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

uitstalling van groente en fruit in bakken in een supermarkt

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zouden namelijk voor een langer gezond leven zorgen en kunnen op die manier de gezonde levensduur verlengen. NWO heeft de subsidieoproep opengesteld op 19 september 2022.

Bekijk de aankondiging

Innovatieve ideeën voor preventie & gezondheidsbevordering

Dit jaar wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het indienen van voorstellen die nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in preventie- en gezondheidsbevorderings-onderzoek teweegbrengen. We nodigen uit tot het indienen van “out of the box” onderzoeksprojectplannen, met een korte looptijd (9-18 maanden) en een beperkt budget. De projecten moeten in potentie waarde hebben voor het bevorderen van de inzet van preventie in ons gezondheids-systeem en/of het verbeteren van de fysieke of mentale publieke gezondheid, waarbij het uitgangspunt de brede benadering van gezondheid is. Er mag gebruik gemaakt worden van vernieuwende onderzoeks- en participatiemethoden.

Subsidiekalender

Bent u benieuwd naar de subsidieoproepen die op dit moment wél open staan?

openstaande subsidies in de subsidiekalender
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website