Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op de opvang en op school, waar een basis wordt gelegd voor gezond gewoontegedrag. Een gezonde leefstijl draagt ook bij aan betere concentratie, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Gezonde schoolkantines, een gezond binnenmilieu en veilige, groene en rookvrije schoolpleinen kunnen het gedrag positief beïnvloeden.

Onderwerpen

Uitgelicht

SuperFIT stimuleert beweging en fruit in de kinderopvang

Peuters die veel bewegen en gezond eten, hebben een grote kans dat later als volwassene ook te doen. De aanpak SuperFIT stimuleert daarom gezonde gewoontes op het peuterdagverblijf én thuis.

Lees het artikel in Mediator 44

Special over Gezonde School in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Tijdschrift voor Gezondheids-wetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht over de Gezonde School. Eén van de artikelen beschrijft de onderzoeksopzet van het door ZonMw gefinancierde evaluatieonderzoek Gezonde School.

Lees het nieuwsbericht

De Gezonde School

Het programma Gezonde School ondersteunt po, vo en mbo scholen bij het integraal en structureel werken aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen.
In de factsheet van het NRO leest u meer over de fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

Bekijk de factsheet Gezonde School

Effectonderzoek Gezonde School

voetballend kind

Voor het onderzoek naar de effectiviteit van de Gezonde School in het Nederlandse primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO), heeft TNO in opdracht van ZonMw een voorstudie gemaakt. De evaluatie Gezonde school-aanpak is van start gegaan.

Bekijk de voorstudie

Gezond op school

Gezondheid op school is meer dan fruit uitdelen of een beweegactiviteit opzetten. Het gaat ook om ‘lekker in je vel zitten’ en om zaken als veiligheid en respectvol met elkaar  omgaan. Maar vooral: een systematische aanpak die alles met elkaar in verband brengt.

Lees verder in onze publicatie '20 jaar preventie bij ZonMw'

Interview Maria Jansen

‘Geef kinderen gelijke kansen om gezond op te groeien’, aldus Maria Jansen, Maastricht University. ‘De Gezonde School-aanpak moet meer samenhang aanbrengen en scholen verleiden iets aan gezondheid te doen. We gaan nu het effect van de aanpak onderzoeken’.

Evaluatie Gezonde School-aanpak

Interview Corrie Akkerman

‘Leerlingen presteren beter als ze goed in hun vel zitten, zowel op cognitief, mentaal, fysiek als sociaal-emotioneel vlak’, aldus aldus Corrie Akkerman (Ubbo Emmius). ‘We hebben daar jaren geleden ons beleid en onze omgeving op afgestemd’

Gezonde school-aanpak bij scholengemeenschap Ubbo Emmius

Versterking Gezonde School: de lopende projecten

Bij ZonMw lopen 11 projecten die werken aan het versterken van de praktijk van de Gezonde School binnen het vmbo en mbo. De eerste 4 projecten die de gezondheid van de jeugd bevorderen en schooluitval voorkomen zijn inmiddels afgerond:
Test je leefstijl, Move wise, zelfstandig sporten in het vmbo en Toolkit Love Online.

Overzicht van de projecten

Actueel

Wat heeft vier jaar Gezonde Kinderopvang in gang gezet?

Het programma Gezonde Kinderopvang bestaat vier jaar en staat op de drempel van een nieuwe programmaperiode (2021 tot 2025). Wat is er gedaan en wat hebben we samen met de professionals in gang gezet binnen de kinderopvang?

Elders gezien

SuperFIT stimuleert beweging en fruit in de kinderopvang

Peuters die veel bewegen en gezond eten, hebben een grote kans dat later als volwassene ook te doen. De aanpak SuperFIT stimuleert daarom gezonde gewoontes op het peuterdagverblijf én thuis. Lees het artikel in Mediator 44

Pagina

Nieuw jeugdonderzoek in subsidieronde Nationale Wetenschapsagenda

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda kunnen 2 onderzoeken van start die zich focussen op de jeugd. Ze zijn samen met ongeveer 20 andere onderzoeksaanvragen gehonoreerd als Onderzoek op Routes door Consortia (NWA ORC-call 2019). De projecten richten zich op eHealth-tools voor chronisch zieke kinderen en de ondersteuning van meertalige kinderen in onderwijs.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Patty Proost

Programmamanager

+31 70 349 52 21
proost@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website