Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op de opvang en op school, waar een basis wordt gelegd voor gezond gewoontegedrag. Een gezonde leefstijl draagt ook bij aan betere concentratie, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Gezonde schoolkantines, een gezond binnenmilieu en veilige, groene en rookvrije schoolpleinen kunnen het gedrag positief beïnvloeden.

Onderwerpen

Uitgelicht

Gezond op school

Gezondheid op school is meer dan fruit uitdelen of een beweegactiviteit opzetten. Het gaat ook om ‘lekker in je vel zitten’ en om zaken als veiligheid en respectvol met elkaar  omgaan. Maar vooral: een systematische aanpak die alles met elkaar in verband brengt.

Lees verder in onze publicatie '20 jaar preventie bij ZonMw'

Interview Maria Jansen

‘Geef kinderen gelijke kansen om gezond op te groeien’, aldus Maria Jansen, Maastricht University. ‘De Gezonde School-aanpak moet meer samenhang aanbrengen en scholen verleiden iets aan gezondheid te doen. We gaan nu het effect van de aanpak onderzoeken’.

Evaluatie Gezonde School-aanpak

Interview Corrie Akkerman

‘Leerlingen presteren beter als ze goed in hun vel zitten, zowel op cognitief, mentaal, fysiek als sociaal-emotioneel vlak’, aldus aldus Corrie Akkerman (Ubbo Emmius). ‘We hebben daar jaren geleden ons beleid en onze omgeving op afgestemd’

Gezonde school-aanpak bij scholengemeenschap Ubbo Emmius

Effectonderzoek Gezonde School

voetballend kind

Voor het onderzoek naar de effectiviteit van de Gezonde School in het Nederlandse primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO), heeft TNO in opdracht van ZonMw een voorstudie gemaakt. De evaluatie Gezonde school-aanpak is van start gegaan.

Bekijk de voorstudie

De Gezonde School

Het programma Gezonde School ondersteunt po, vo en mbo scholen bij het integraal en structureel werken aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen.
In de factsheet van het NRO leest u meer over de fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

Bekijk de factsheet Gezonde School

Versterking Gezonde School: de lopende projecten

Bij ZonMw lopen 11 projecten die werken aan het versterken van de praktijk van de Gezonde School binnen het vmbo en mbo. De eerste 4 projecten die de gezondheid van de jeugd bevorderen en schooluitval voorkomen zijn inmiddels afgerond:
Test je leefstijl, Move wise, zelfstandig sporten in het vmbo en Toolkit Love Online.

Overzicht van de projecten

Actueel

Samenwerken aan implementatie om resultaten te bundelen en te verrijken

Ons preventieprogramma heeft al veel kennis opgeleverd. Hoe kunnen we kennis uit de al afgeronde projecten bundelen én verrijken? Dit najaar starten 8 projecten, gericht op samenwerking tussen onderzoekers, praktijk- en zorgprofessionals. Een lerende aanpak staat hierbij centraal. Het versterken van evidence-based handelen van professionals is een belangrijke focus.

Nieuws

Onderzoek naar rookvrije schoolterreinen

Per 1 augustus zijn alle schoolterreinen rookvrij. Een mooie mijlpaal! Daar is volop onderzoek aan vooraf gegaan. Om kennis te ontwikkelen én om deze kennis te verspreiden en implementeren op scholen. Een kijkje terug in de tijd.

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Patty Proost

Programmamanager

+31 70 349 52 21
proost@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website