Problematisch alcoholgebruik heeft grote consequenties. Niet alleen voor de gebruiker heeft het schadelijke gevolgen, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, draagt ZonMw bij aan vernieuwend en inzichtgevend onderzoek.

Ook interessant

Uitgelicht

Expertbijeenkomst over alcoholpreventie

Welke kennis ontbreekt nog over alcohol(preventie)? Deze vraag staat centraal op 12 december, tijdens de expertbijeenkomst Alcoholpreventie van ZonMw en het Trimbos-instituut.

Aanmelden en programma

Campagne 'Zien drinken, doet drinken'

De Alcohol-Actieweek ‘Zien drinken, doet drinken’ is bedoeld voor ouders en andere opvoeders. Met deze week wil de Alliantie Alcoholbeleid Nedelrand (AAN) ouders bewust maken van het feit dat hun drinkgedrag medebepalend is voor het toekomstig drinkgedrag van hun kinderen.

Lees over de campagne (extern)

‘Bied ouders eerst hulp voor hun problemen, dan pas voor drankgebruik’

Ouders die verslaafd zijn aan alcohol willen wel degelijk geholpen worden. Ze willen alleen niet worden aangesproken op hun drankgebruik, maar op de achterliggende problemen.

Lees hoe die benadering ook de weg opent naar hulp voor hun kind

Actueel

Vroegsignalering alcoholproblematiek

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht dat volledig in het teken staat van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA richt zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies tegen alcoholproblematiek in alle geledingen van de zorg en het sociale domein.

Elders gezien

Nieuwe cijfers gezondheid en leefstijl van het CBS

Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen, blijkt uit Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021.

Elders gezien

Sekse- en genderverschillen bij de behandeling van alcoholverslaving

Veel mensen met een alcoholverslaving vallen binnen een half jaar na de start van een behandeling terug in de verslaving. Anne Marije Kaag kijkt in haar onderzoek naar sekse- en genderspecifieke voorspellers om terugval in het gebruik van alcohol te identificeren, zodat in de toekomst behandelingen zich hier specifiek op kunnen gaan richten.

Anne Marije Kaag onderzoeker
Pagina
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website