Problematisch alcoholgebruik heeft grote consequenties. Niet alleen voor de gebruiker heeft het schadelijke gevolgen, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, draagt ZonMw bij aan vernieuwend en inzichtgevend onderzoek.

Ook interessant

Uitgelicht

Evaluatieonderzoek RvA

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) biedt houvast voor adverteerders om zo verantwoord mogelijk te adverteren.

Zijn de kaders duidelijk en is er voldoende draagkracht?

Impact en effect van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik

Alcoholmarketing leidt in het algemeen tot meer alcoholgebruik, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord.

Lees het nieuwsbericht

‘Bied ouders eerst hulp voor hun problemen, dan pas voor drankgebruik’

Ouders die verslaafd zijn aan alcohol willen wel degelijk geholpen worden. Ze willen alleen niet worden aangesproken op hun drankgebruik, maar op de achterliggende problemen.

Lees hoe die benadering ook de weg opent naar hulp voor hun kind

Actueel

Vroegsignalering alcoholproblematiek

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht dat volledig in het teken staat van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA richt zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies tegen alcoholproblematiek in alle geledingen van de zorg en het sociale domein.

Elders gezien

Nieuwe cijfers gezondheid en leefstijl van het CBS

Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen, blijkt uit Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021.

Elders gezien

Sekse- en genderverschillen bij de behandeling van alcoholverslaving

Veel mensen met een alcoholverslaving vallen binnen een half jaar na de start van een behandeling terug in de verslaving. Anne Marije Kaag kijkt in haar onderzoek naar sekse- en genderspecifieke voorspellers om terugval in het gebruik van alcohol te identificeren, zodat in de toekomst behandelingen zich hier specifiek op kunnen gaan richten.

Anne Marije Kaag onderzoeker
Pagina

MDL-artsen overtuigd van noodzaak alcoholpreventie bij patiënten

In Nederland is er veel gezondheidsschade door alcohol en zijn veel mensen zich niet bewust van de effecten van alcohol op de gezondheid. 85% van de Maag-Darm-Leverartsen vindt dat de beroepsgroep meer moet doen aan signalering van (overmatig) alcoholgebruik en preventie daarvan bij de eigen patiënten.

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website