Problematisch alcoholgebruik heeft grote consequenties. Niet alleen voor de gebruiker heeft het schadelijke gevolgen, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, draagt ZonMw bij aan vernieuwend en inzichtgevend onderzoek.

Ook interessant

Uitgelicht

Evaluatieonderzoek RvA

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) biedt houvast voor adverteerders om zo verantwoord mogelijk te adverteren.

Zijn de kaders duidelijk en is er voldoende draagkracht?

Impact en effect van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik

Alcoholmarketing leidt in het algemeen tot meer alcoholgebruik, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord.

Lees het nieuwsbericht

‘Bied ouders eerst hulp voor hun problemen, dan pas voor drankgebruik’

Ouders die verslaafd zijn aan alcohol willen wel degelijk geholpen worden. Ze willen alleen niet worden aangesproken op hun drankgebruik, maar op de achterliggende problemen.

Lees hoe die benadering ook de weg opent naar hulp voor hun kind

Actueel

MDL-artsen overtuigd van noodzaak alcoholpreventie bij patiënten

In Nederland is er veel gezondheidsschade door alcohol en zijn veel mensen zich niet bewust van de effecten van alcohol op de gezondheid. 85% van de Maag-Darm-Leverartsen vindt dat de beroepsgroep meer moet doen aan signalering van (overmatig) alcoholgebruik en preventie daarvan bij de eigen patiënten.

Elders gezien

Hoe draagt leefstijl bij aan een optimale behandeling van COVID-19 patiënten?

Wat is er bekend over het effect van leefstijl op de vatbaarheid voor COVID-19 en welke rol spelen leefstijlinterventies in het beloop en herstel van COVID-19? Welke ontwikkelingen zijn kansrijk en welke stappen zijn nodig om deze verder te brengen? Een inventarisatie van beschikbare kennis en -hiaten op het gebied van leefstijl en COVID-19 biedt antwoorden. Deze start begin juli en rondt af in oktober 2021. De uitkomsten dragen bij aan een...

Nieuws

Nieuwe publicaties over alcoholgebruik in 2020

Twee publicaties van het Trimbos-instituut laten zien dat minder mensen in 2020 overmatig dronken dan in 2019. Ook concludeert het instituut dat Nederlanders de maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik onderschatten. Daarnaast weten veel mensen niet dat overmatig alcoholgebruik het risico op verschillende typen kanker en dementie vergroot.

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website