Het bevorderen en behouden van gezondheid en het volwaardig deelnemen aan de samenleving, verdienen aandacht in de gezondheidszorg. Daarom hebben (eerstelijns) zorgverleners aandacht voor preventieve activiteiten. Voor mensen met een verhoogd risico, met klachten of bij een beginnende ziekte.

Thema's

Uitgelicht

Lopende en afgeronde projecten preventie in de (eerstelijns) zorg

Kennis uit onze projecten zorgt voor onderbouwing en implementatie van een preventief aanbod in de zorg. Maar ook voor kennis die de samenwerking rond preventie in de zorg verbetert.

Bekijk de projecten

Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk

Welke implementatieaanpak gebruiken deze projecten om de opbrengsten (beter) te benutten in de praktijk?

Welzijn op recept

Alphen aan de Rijn koos voor de interventie Welzijn op recept. Zo wil de gemeente de samenwerking tussen welzijns-, zorg- en andere betrokken partijen verbeteren, zodat de zorg voor de inwoner beter wordt

Bekijk het filmpje (Wijzer in de wijk)

Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk

Foto Bron: Nivel

In Utrecht Overvecht werken professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. Gezamenlijk bieden zij integrale persoonsgerichte zorg dicht bij huis voor mensen met een stapeling van medische en sociaalmaatschappelijke problemen. Voor de aanpak is de Toolkit Krachtige basiszorg samengesteld door onderzoekers van het Nivel en Stichting Overvecht Gezond. Lees ook het artikel in Mediator 44

Lees meer

Handreiking voor behandeling GHB-verslaving

Om terugval in GHB-gebruik te voorkomen is een systematische behandelstrategie ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een handreiking voor behandeling.

Lees meer in het nieuwsbericht

Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)

Hoe kunnen we de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) beperken? Deze (preventie) projecten bieden creatieve oplossingen in de zorg:

Actueel

Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie

Wat zijn de behoeften van migranten, laaggeletterden, daklozen, mensen met licht verstandelijke beperking en overige kwetsbare groepen in het publieke domein? En wat is op de middellange termijn nodig om hun situatie te verbeteren? Op 10 februari 2021 kwamen projectleiders bijeen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Benieuwd naar de opbrengsten? U leest het in het verslag van de bijeenkomst 'COVID-19 en Kwetsbare groepen'.

Pagina

Nieuwe richtlijn decubitus

De richtlijn decubitus uit 2011 is in nauwe samenwerking met beroeps- en patiëntenverenigingen en inhoudelijk en methodologisch adviseurs aangepast. Deze keer geen dik boekwerk, maar informatie die echt specifiek is voor doorligwonden én relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkundig specialist Erik de Laat vertelt wat er nog wél in de richtlijn staat.

Verpleegkundig specialist Erik de Laat
Pagina

Leefstijlgeneeskunde is basis chronische zorg

"Voor de effectiviteit van leefstijlinterventies bij chronische aandoeningen is toenemend bewijs. Er is voldoende wetenschappelijke onderbouwing om serieus aan de slag te gaan met leefstijl", aldus huisartsen en gezondheidswetenschappers mede namens vereniging Arts en Leefstijl. "Leefstijlgeneeskunde is de dagelijkse praktijk". Lees het artikel in Huisarts en Wetenschap

Elders gezien

Sombere jongeren beter geholpen met Blended Grip op je Dip

1 op de 5 jongeren kampt met somberheidsklachten. Door de coronacrisis neemt hun aantal alleen maar toe. Voor velen biedt de online groepscursus Grip op je Dip voldoende handvatten. Maar soms werkt een mix van een online zelfhulpcursus en een aantal (fysieke) gesprekken met praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH-GGZ) beter. In Deventer wordt deze nieuwe ‘blended’ variant nu uitgerold.

Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Female

Julia van Os

Programmamanager

+31 70 349 52 07
Os@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website