De kijk op gezondheid verandert en dat vraagt om vernieuwing van de zorg. Professionals in zorg richten zich in toenemende mate op leefstijl en preventie. Interprofessioneel samenwerken is hierbij een sleutelwoord, net als gedrags- en attitudeverandering. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn van belang om de kracht van een gezonde leefstijl beter te benutten.

Thema's

Uitgelicht

Kennisontwikkeling preventie in de (eerstelijns) zorg

In ons deelprogramma Preventie in de zorg wordt gewerkt aan kennisontwikkeling voor de onderbouwing en implementatie van een preventief aanbod in de zorg, maar ook aan het verbeteren van samenwerking.

Bekijk de 13 projecten

Erkende gecombineerde leefstijlinterventie

De opname van de gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering (2019) biedt extra mogelijkheden voor preventie, vroegsignalering en wijkgerichte samenwerking.

Lees meer over de 4 erkende interventies

Inzet leefstijlgeneeskunde in curatieve zorg

Kunnen we leefstijl ook inzetten als ‘medicijn? Om dit te achterhalen, is meer klinisch medisch onderzoek nodig naar leefstijlgeneeskunde.

Lees over de 10 projecten

Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk

Projectleiders en samenwerkingspartners vertellen over hun implementatieaanpak en -strategie om de opbrengsten uit het Preventieprogramma (beter) te benutten in de (zorg)praktijk.

Wat zijn dé succesfactoren en welke tips geven ze voor samenwerking?

Welzijn op recept

Met de interventie Welzijn op recept verbetert gemeente Alphen aan de Rijn de samenwerking tussen welzijns-, zorg- en andere betrokken partijen.

Bekijk het filmpje (Wijzer in de wijk)

Aanpak van complexe zorg in Utrecht Overvecht

Foto Bron: Nivel

Professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein bieden samen integrale persoonsgerichte zorg dicht bij huis, voor mensen met een stapeling van medische en sociaalmaatschappelijke problemen.

Lees over de toolkit Krachtige basiszorg

Actueel

Betere informatieoverdracht in de oncologische zorg

Patiënten met kanker zien tijdens hun behandeling vaak meerdere zorgverleners in verschillende ziekenhuizen. Om zorginformatie mee te kunnen nemen naar een andere zorginstelling, is eenheid van taal nodig. Eefje van Kessel zet zich in het Citrienfondsprogramma Regionale Oncologienetwerken in voor het standaardiseren van gegevens in het zorgproces. Ze legt in deze video uit wat dit oplevert voor patiënt én zorgverlener.

Screenshot van de video met Eefje van Kessel
Elders gezien

Start gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd

Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met 3 vakgroepen Huisartsgeneeskunde (van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en Dutch Hospital Data onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren.

Elders gezien

Subsidieoproep: onderzoek naar alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk

Huisartsen zijn veel bezig met alledaagse aandoeningen. Bepaalde aandoeningen komen alleen voor bij vrouwen en zorgen voor verminderd levensplezier, verzuim of zelfs opname in het ziekenhuis. Voor een goede onderbouwing van de behandeling is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dien uw projectidee uiterlijk 15 september 2021 in bij het Fonds Alledaagse Ziekten.

Illustratie zorgverleners in huisartsenpraktijk
Elders gezien

Nieuwe richtlijn Eenzaamheid onder ouderen

Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk signaleren eenzaamheid bij ouderen vaak als eerst. De nieuwe richtlijn en de bijbehorende gesprekshandleiding, helpen zorgprofessionals bij vragen als 'Hoe ga je met dit kwetsbare onderwerp om?' en 'Wat moet je wel doen, en wat liever niet?'.

Illustratie zorgverleners bezig met kwaliteitsstandaarden
Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Top down ronde Kopkrakers 2021

Onderwerpen

  • Re-integratie
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Evidence based handelen
  • Kopkrakers

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

8 juni 2021

Deadline

3 augustus 2021,
14.00 uur

Bekijk
Toon alle subsidieoproepen

Agenda

Congres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek

Wat kunnen we leren van 1001 voorbeelden van medisch specialisten zodat de juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt mogelijk wordt? Deze vraag staat centraal tijdens het online congres '1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek'.

Lees meer

Webinar over hetproject naar sekse- en genderverschillen in tabaksgebruik

Mannen en vrouwen ervaren verschillende drijfveren en obstakels rondom stoppen met roken. Voor onderzoekers en zorgverleners is het belangrijk dat we hier aandacht voor hebben om bestaande ongelijkheden in roken en stoppen met roken aan te pakken. Maar wat zijn deze verschillen precies? En hoe kunnen we ze aanpakken?

Lees meer

Save the date: Online talkshow Vakkundig aan het werk 2

Deze online talkshow is hét moment om meer te horen en mee te praten over kennis en innovaties bij het begeleiden van mensen naar werk. U bent van harte welkom bij deze feestelijke startbijeenkomst ter gelegenheid van het nieuwe ZonMw-programma Vakkundig aan het werk 2 (2021-2025).

Lees meer

Conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’

Positieve gezondheid; een concept van gezondheid waarin veerkracht centraal staat. Hoe is onze gezondheidszorg erdoor veranderd? Hoe kan het concept zich nog verder ontwikkelen? En hoe kunt u er zelf mee aan de slag? Op 11 november 2021 organiseren we een conferentie om deze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Lees meer

Internationaal eerstelijnscongres NAPCRG

In november vindt het jaarlijkse NAPCRG-congres plaats. Dit online congres biedt meer dan 600 onderzoekssessies. Kom netwerken met andere onderzoekers in de eerstelijnszorg.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Female

Julia van Os

Programmamanager

+31 70 349 52 07
Os@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website