Het bevorderen en behouden van gezondheid en het volwaardig deelnemen aan de samenleving verdienen aandacht in de gezondheidszorg. Dus focus op gezondheidsproblemen en meer preventieve activiteiten en vroege opsporing. Binnen preventie, welzijn, care en cure zijn verbindingen tussen professionals rondom mensen in de leeftijd van -9 maanden tot 99+ essentieel.

Uitgelicht

Factsheet Preventie in de zorg

Factsheet Preventie in de zorg

De nieuwe factsheet is beschikbaar met daarin een overzicht van de dertien nieuwe projecten over “Integraal aanbod en organisatie van preventie in de eerste lijn". 

Factsheet Preventie in de zorg

Onderzoek en praktijk kijken samen naar de toekomst

Lege stoelen in een vergaderzaal

Op 28 maart 2017 vond de projectleidersbijeenkomst van het ZonMw programma Preventie in de Zorg plaats. Het thema van de dag was verandering in de eerstelijnszorg.

Ga naar het verslag van de bijeenkomst over Preventie in de zorg

Pre Post: preventie in de zorg

Pre Post was het nieuwsbulletin van het programmakader Preventie. In dit nummer; meer preventie in de zorgsector, binnen de eerstelijnsgezondheidzorg krijgt preventie een prominentere plaats. Een positieve benadering in de gezondheidszorg legt juist focus op de kracht van mensen.

Lees meer over de thema's van Preventie in de zorg

Handhygiëne

Handen zijn een uitstekend "vervoermiddel" voor ziekteverwekkende bacteriën. Handhygiëne is daarom de meest effectieve manier om verspreiding te verminderen. En om daarmee zorggerelateerde infecties te voorkomen.

Lees meer over handhygiëne

Integraal aanbod en organisatie van preventie in de eerstelijnszorg

Het deelprogramma ‘Preventie in de zorg’ van het vijfde preventieprogramma heeft in juni 2016 13 projecten gehonoreerd. De projecten in deze subsidieoproep gaan over de uitvoering van preventie in de eerstelijnszorg.

Lees meer over de 13 projecten

Gezondheidsraad adviseert positief over onderzoek NIPT als primaire screening

Onlangs heeft de Gezondheidsraad een positief advies gegeven over onderzoek naar NIPT als primaire screening. Tot op heden was het onderzoek naar NIPT beperkt tot vrouwen die op grond van de combinatietest een verhoogd risico hadden op een kind met het syndroom van Down, Patau en Edwards (TRIDENT studie). Nu  kunnen alle vrouwen die meedoen aan het onderzoek de NIPT test krijgen als ze dat willen, ook degenen die niet tot de risicogroep behoren. In het onderzoek wordt veel aandacht besteed aan informatieverstrekking en het keuzeproces. 

Lees meer over de TRIDENT studie

Veldverkenning 'Preventie in de zorg'

ZonMw heeft de behoefte om de onderzoeksvragen in het Domein 'Preventie in de zorg' scherper in beeld brengen om meer focus aan te kunnen brengen in de subsidieoproep, zowel qua onderwerpen als criteria. Centraal staat de behoefte van het veld: waar liggen de kennishiaten en aan welke kennis is behoefte om goede preventie te kunnen bieden?

Veldverkenning 'Preventie in de zorg'

Suïcidepreventie

Op 1 november 2016 zijn 10 onderzoeksprojecten van het programma Suïcidepreventie gestart. Hiermee levert het programma kennis op die bijdraagt aan de preventie van suïcide. Daarnaast stimuleert het programma de kennisoverdracht en implementatie en bevordert het de samenwerking rond suïcidepreventie. De projecten hebben een looptijd van 2 tot 4 jaar. 

Weten waar de projecten over gaan?

Download de factsheet Suïcidepreventie

Actueel

Volg via RSS

Nieuwe subsidieoproepen Vroege Opsporing

Goed geïnformeerd kiezen bij bevolkingsonderzoek of health check en onderzoek en innovaties in de screeningspraktijk. Dat zijn de 2 onderwerpen binnen Vroege Opsporing waar u vanaf 17 oktober 2017 subsidie voor kunt aanvragen. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 18 december 2017 om 14.00 uur.

 

Nieuws

Onderzoek naar web-based therapie gericht op suïcidale LHBT-jongeren

Nederlandse lesbische, homo- en biseksuele jeugd doen 3 tot 5 keer vaker een suïcidepoging dan heteroseksuele jongeren; transgender personen doen zelfs 10 maal zo vaak een zelfmoordpoging. Rijksuniversiteit Groningen doet samen met onder andere Movisie en 113zelfmoordpreventie onderzoek naar een laagdrempelige web-based therapie, gericht op suïcidale LHBT-jongeren.

Elders gezien

Extra budget voor Zwangerschap en geboorte

Op 4 juli 2017 heeft ZonMw extra middelen voor het programma Zwangerschap en geboorte II ontvangen. Voor de uitvoering van het programma is daarmee in totaal € 20 miljoen beschikbaar (€ 7,8 miljoen extra).

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Vroege opsporing ronde 2017–2018 - screening

Onderwerpen

  • Screening en screeningstest
  • Bevolkingsonderzoek
  • Kosteneffectiviteit
  • Risicoprofilering
  • Volksgezondheid

Onderdeel van programma

Preventie 5, deelprogramma Vroege Opsporing

Geplaatst op

17 oktober 2017

Deadline

18 december 2017,
14.00 uur

Bekijk

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Female

Julia van Os

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 07
E-mailadresOs@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website