Het bevorderen en behouden van gezondheid en het volwaardig deelnemen aan de samenleving verdienen aandacht in de gezondheidszorg. Dus focus op gezondheidsproblemen en meer preventieve activiteiten en vroege opsporing. Binnen preventie, welzijn, care en cure zijn verbindingen tussen professionals rondom mensen in de leeftijd van -9 maanden tot 99+ essentieel.

Uitgelicht

Antibioticagebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen

vrouw loopt met oudere vrouw door gang verpleeghuis

In het IMPACT-onderzoek is gekeken of in verpleeghuizen winst kan worden behaald door het doorbreken van bestaande verwachtingspatronen bij professionals en patiënten (en hun familie) bij het voorschrijven van antibiotica. Het afgeronde onderzoek moet onder meer leiden tot een strengere richtlijn voor urineweginfecties.

Lees meer over dit project

Factsheet Preventie in de zorg

Factsheet Preventie in de zorg

De nieuwe factsheet is beschikbaar met daarin een overzicht van de dertien nieuwe projecten over “Integraal aanbod en organisatie van preventie in de eerste lijn". 

Factsheet Preventie in de zorg

Onderzoek en praktijk kijken samen naar de toekomst

Lege stoelen in een vergaderzaal

Op 28 maart 2017 vond de projectleidersbijeenkomst van het ZonMw programma Preventie in de Zorg plaats. Het thema van de dag was verandering in de eerstelijnszorg.

Ga naar het verslag van de bijeenkomst over Preventie in de zorg

Pre Post: preventie in de zorg

Pre Post was het nieuwsbulletin van het programmakader Preventie. In dit nummer; meer preventie in de zorgsector, binnen de eerstelijnsgezondheidzorg krijgt preventie een prominentere plaats. Een positieve benadering in de gezondheidszorg legt juist focus op de kracht van mensen.

Lees meer over de thema's van Preventie in de zorg

Handhygiëne

Handen zijn een uitstekend "vervoermiddel" voor ziekteverwekkende bacteriën. Handhygiëne is daarom de meest effectieve manier om verspreiding te verminderen. En om daarmee zorggerelateerde infecties te voorkomen.

Lees meer over handhygiëne

Integraal aanbod en organisatie van preventie in de eerstelijnszorg

Het deelprogramma ‘Preventie in de zorg’ van het vijfde preventieprogramma heeft in juni 2016 13 projecten gehonoreerd. De projecten in deze subsidieoproep gaan over de uitvoering van preventie in de eerstelijnszorg.

Lees meer over de 13 projecten

Gezondheidsraad adviseert positief over onderzoek NIPT als primaire screening

Onlangs heeft de Gezondheidsraad een positief advies gegeven over onderzoek naar NIPT als primaire screening. Tot op heden was het onderzoek naar NIPT beperkt tot vrouwen die op grond van de combinatietest een verhoogd risico hadden op een kind met het syndroom van Down, Patau en Edwards (TRIDENT studie). Nu  kunnen alle vrouwen die meedoen aan het onderzoek de NIPT test krijgen als ze dat willen, ook degenen die niet tot de risicogroep behoren. In het onderzoek wordt veel aandacht besteed aan informatieverstrekking en het keuzeproces. 

Lees meer over de TRIDENT studie

Veldverkenning 'Preventie in de zorg'

ZonMw heeft de behoefte om de onderzoeksvragen in het Domein 'Preventie in de zorg' scherper in beeld brengen om meer focus aan te kunnen brengen in de subsidieoproep, zowel qua onderwerpen als criteria. Centraal staat de behoefte van het veld: waar liggen de kennishiaten en aan welke kennis is behoefte om goede preventie te kunnen bieden?

Veldverkenning 'Preventie in de zorg'

Suïcidepreventie

Op 1 november 2016 zijn 10 onderzoeksprojecten van het programma Suïcidepreventie gestart. Hiermee levert het programma kennis op die bijdraagt aan de preventie van suïcide. Daarnaast stimuleert het programma de kennisoverdracht en implementatie en bevordert het de samenwerking rond suïcidepreventie. De projecten hebben een looptijd van 2 tot 4 jaar. 

Weten waar de projecten over gaan?

Download de factsheet Suïcidepreventie

Actueel

Volg via RSS

Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering

Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en...

Minister Bruno Bruins
Elders gezien

Projecten huisartsgeneeskunde

Op het gebied van huisartsgeneeskunde stimuleert en financiert ZonMw verschillende projecten. We onderschrijven het belang van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsengeneeskunde (NHG) en proberen de geprioriteerde onderwerpen op te nemen. Welke projecten financieren we op dit moment?

Pagina

Kennis delen en risicoprofilering: projectleiders Vroege opsporing bijeen

Leren van elkaar, hulp bieden en ervaringen uitwisselen stonden centraal tijdens de projectleidersbijeenkomst Vroege opsporing (16 feb). In de ochtend ging het over gebruik van data in de verschillende onderzoeken en hoe implementatie planmatig te organiseren is. Jozé Braspenning (voorzitter van de commissie Vroege Opsporing) begeleidde de dag.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Female

Julia van Os

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 07
E-mailadresOs@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website