Het bevorderen en behouden van gezondheid en het volwaardig deelnemen aan de samenleving verdienen aandacht in de gezondheidszorg. Dus focus op gezondheidsproblemen en meer preventieve activiteiten en vroege opsporing. Binnen preventie, welzijn, care en cure zijn verbindingen tussen professionals rondom mensen in de leeftijd van -9 maanden tot 99+ essentieel.

Uitgelicht

Prepost: preventie in de zorg

Pre Post was het nieuwsbulletin van het programmakader Preventie. In dit nummer; meer preventie in de zorgsector, binnen de eerstelijnsgezondheidzorg krijgt preventie een prominentere plaats. Een positieve benadering in de gezondheidszorg legt juist focus op de kracht van mensen.

Lees meer over de thema's van Preventie in de zorg

Integraal aanbod en organisatie van preventie in de eerstelijnszorg

Het deelprogramma ‘Preventie in de zorg’ van het vijfde preventieprogramma heeft in juni 2016 13 projecten gehonoreerd. De projecten in deze subsidieoproep gaan over de uitvoering van preventie in de eerstelijnszorg.

Lees meer over de 13 projecten

Gezondheidsraad adviseert positief over onderzoek NIPT als primaire screening

Onlangs heeft de Gezondheidsraad een positief advies gegeven over onderzoek naar NIPT als primaire screening. Tot op heden was het onderzoek naar NIPT beperkt tot vrouwen die op grond van de combinatietest een verhoogd risico hadden op een kind met het syndroom van Down, Patau en Edwards (TRIDENT studie). Nu  kunnen alle vrouwen die meedoen aan het onderzoek de NIPT test krijgen als ze dat willen, ook degenen die niet tot de risicogroep behoren. In het onderzoek wordt veel aandacht besteed aan informatieverstrekking en het keuzeproces. 

Lees meer over de TRIDENT studie

Veldverkenning 'Preventie in de zorg'

ZonMw heeft de behoefte om de onderzoeksvragen in het Domein 'Preventie in de zorg' scherper in beeld brengen om meer focus aan te kunnen brengen in de subsidieoproep, zowel qua onderwerpen als criteria. Centraal staat de behoefte van het veld: waar liggen de kennishiaten en aan welke kennis is behoefte om goede preventie te kunnen bieden?

Veldverkenning 'Preventie in de zorg'

Suïcidepreventie

Op 1 november 2016 zijn 10 onderzoeksprojecten van het programma Suïcidepreventie gestart. Hiermee levert het programma kennis op die bijdraagt aan de preventie van suïcide. Daarnaast stimuleert het programma de kennisoverdracht en implementatie en bevordert het de samenwerking rond suïcidepreventie. De projecten hebben een looptijd van 2 tot 4 jaar. 

Weten waar de projecten over gaan?

Download de factsheet Suïcidepreventie

Actueel

Volg via RSS

Suïcidale patiënt kan veilig aan onderzoek meedoen

Deelname aan onderzoek naar suïcidepreventie is niet schadelijk voor suïcidale patiënten. Tot voor kort was er terughoudendheid om personen met suïcidaal gedrag toe te laten tot behandelonderzoek. Daar is nu geen reden meer toe.

 

Nieuws

7,5 miljoen euro voor onderzoek naar ‘volhouden gezonde leefstijl’

De Hartstichting investeert samen met ZonMw 7,5 miljoen euro in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl. Het doel is om nieuwe manieren te vinden om gezonde keuzes en gedrag beter vol te houden. Hiermee wil de Hartstichting de groei van het aantal kinderen met overgewicht én hart- en vaatpatiënten een halt toeroepen.

Nieuws

Hulp voor professional bij inzet preventieve interventies

Preventieve interventies ondersteunen professionals in de behandeling van cliënten met psychische klachten of schadelijk middelengebruik. Uit onderzoek blijkt dat preventie van psychische aandoeningen loont: het is effectief en kostenbesparend. Maar preventieve interventies worden nog onvoldoende gebruikt.

Nieuws

Programma congres Jeugd in Onderzoek online: meld u nú aan!

Het programma van Jeugd in Onderzoek, dé ontmoetingsplek voor iedereen betrokken bij de jeugdsector, staat online. Twee internationale keynotes, ruim 40 deelsessies en volop gelegenheid om te netwerken. Meld u snel aan en kies de deelsessies van uw voorkeur. Het thema van het congres op maandag 13 maart 2017 is ‘Werken met het beste bewijs’.

foto van plenaire zaal congres Jeugd in Onderzoek
Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Congres Volksgezondheid 2017 (NCVGZ)

Het tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een congres waarin onderzoek, praktijk en beleid een centrale plek innemen. Vanuit ZonMw is er het symposium 'Professionalisering door verbinding van werkveld aan opleiding en onderzoek’

Lees meer

Congres Volksgezondheid 2017 (NCVGZ)

Het tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een congres waarin onderzoek, praktijk en beleid een centrale plek innemen.

Lees meer

Zwangerschap en geboorte II

Het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte is van start. Op deze bijeenkomst bent u van harte welkom als u wilt weten wat het programma inhoudt en welke subsidierondes er aan komen.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Female

Julia van Os

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 07
E-mailadresOs@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website