Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, doen 7 regionale consortia onderzoek naar de gezonde leefomgeving.

Uitgelicht

Consortia halverwege zoektocht naar gezonde leefomgeving

De 7 consortia van Maak Ruimte voor Gezondheid troffen elkaar digitaal. Waar staan ze nu en wat is de invloed van corona op hun onderzoek? Met integraal beleid wil VWS lokale en regionale initiatieven beter ondersteunen.

Bekijk het verslag van de vijfde bijeenkomst

Maak ruimte voor gezondheid: dit zijn de voorlopige resultaten

De 7 consortia doen onderzoek naar de effecten van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

7 regionale kennisagenda’s over gezonde leefomgeving

In fase 1 hebben de consortia regionale kennisagenda’s opgesteld met lokale kennisvragen over de gezonde leefomgeving. Op basis daarvan zijn ze nu gestart met vervolgonderzoeken in fase 2.

Bekijk de kennisagenda's

Hoe beïnvloedt de inrichting van de leefomgeving je gezondheid?

In dit filmpje vertellen Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (wur), Henk-Jan Kooij (radboud) en Edwin van Uum meer over de gezonde leefomgeving.

Filmpje 'Maak ruimte voor gezondheid'

Beoordelingscommissie

Benieuwd naar de samenstelling van de beoordelingscommissie? Hier vindt u de namen van de commissieleden in fase 2 en fase 1.

Bijeenkomsten consortia

Consortia halverwege zoektocht naar gezonde leefomgeving

Op 18 februari 2021 troffen de consortia elkaar digitaal. Waar staan ze nu en wat is de invloed van corona op hun onderzoek? Met integraal beleid wil VWS lokale en regionale initiatieven beter ondersteunen.

Verslag van de 5e leernetwerkbijeenkomst

Bewegen, ontmoeten en innoveren in wijk van de toekomst

Op 27 januari 2020 troffen de consortia elkaar in Helmond op uitnodiging van de twee zuidelijke samenwerkingsverbanden. Wat is de stand van zaken in alle projecten? En waar lopen de consortia tegenaan?

Verslag van de 4e leernetwerkbijeenkomst

World Café en wandelexcursie naar Spijkerkwartier en Coberco-terrein

Op 3 juli 2019 kwamen de regionale samenwerkingsverbanden bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De dag werd georganiseerd door de 2 consortia in Arnhem/ Nijmegen.

Verslag van de 3e leernetwerkbijeenkomst

Speeddates en een spannende expeditie door Paddepoel

Op 29 januari 2019 kwamen de consortia bijeen in Groningen. Een belangrijk onderdeel van de dag was het bekijken en bespreken van de lokale concept-kennisagenda's van de consortia.

Verslag van de 2e leernetwerkbijeenkomst

Acht consortia in de startblokken voor een gezonde leefomgeving

Op 9 oktober 2018 vond de startbijeenkomst plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september 2018 gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor.

Verslag van de 1e leernetwerkbijeenkomst

Ook interessant voor u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website