Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, doen 7 regionale consortia onderzoek naar de gezonde leefomgeving.

Uitgelicht

Op pad met Hotspotter meetfiets

Meten is weten. Bram Oosterbroek onderzocht met zijn opvallende meetfiets het effect van (onder meer) hete plekken in de stad op de gezondheid van de bewoners. Het leverde belangrijke kennis op over de stadsnatuur. Door slimmere groenplanting - samen met de inwoners - is er een hoop te verbeteren. Dit onderzoek is een project van Maak ruimte voor gezondheid

Bekijk het bericht

Duurzaam samenwerken vergroot de impact, ook na 2022

Op 24 juni 2021 troffen de zeven consortia van ‘Maak Ruimte voor Gezondheid’ elkaar digitaal. Centraal stond de vraag: hoe zorg je voor een duurzame integrale samenwerking, zodat je écht klaar bent voor de toekomst en hoe houd je -nadat de subsidie is gestopt- vast aan wat bereikt is?

Lees de publicatie

Hoe blijf je samenwerken, ook als de subsidie stopt?

Als expert in duurzame samenwerking en innovatie, vertelt Els De Maeijer (Tilburg University) hoe je duurzame samenwerking stimuleert in een complex verband als een consortium. Dat je blijft samenwerken, ook als de subsidie stopt. “Bewust kiezen voor de juiste vorm van interactie en kennisdeling kan duurzame samenwerking maken of breken”.

Duurzaam samenwerken doe je zo!

‘Ontwerp leefomgeving met oog voor gezondheid’

Steden gezond inrichten, dat wil het Zuid-Limburgse consortium RuimteGIDS. Ontwerpers, ambtenaren, wetenschappers, bewoners en GGD maken samen plannen voor de openbare ruimte.

Kennis over gezond leven en openbare ruimte

Maak ruimte voor gezondheid: dit zijn de voorlopige resultaten

De 7 consortia doen onderzoek naar de effecten van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

7 regionale kennisagenda’s over gezonde leefomgeving

Dit zijn de kennisagenda's die de consortia (fase 1) hebben opgesteld:

Op basis hiervan zijn de consortia nu bezig met de vervolgonderzoeken in fase 2.

Hoe beïnvloedt de inrichting van de leefomgeving je gezondheid?

In dit filmpje vertellen Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (wur), Henk-Jan Kooij (radboud) en Edwin van Uum meer over de gezonde leefomgeving.

Filmpje 'Maak ruimte voor gezondheid'

Groene omgeving stimuleert beweging van stadsbewoners

Bomen in de straat kunnen mensen aanmoedigen om een langere wandeling te maken en een groene omgeving kan mensen stimuleren om op de fiets naar het werk te gaan. Uit nieuw onderzoek blijkt dat toegang tot groen in steden zo de gezondheid kan verbeteren.

Lees het bericht

Nieuw: Handreiking Planregels gezonde leefomgeving

Door de samenwerkende GGD’en zijn “kernwaarden gezonde leefomgeving“ opgesteld. De kernwaarden geven handvatten om in gesprek te gaan over een Gezonde Leefomgeving. Ook is er een Handreiking Planregels gezonde leefomgeving. Hierin staan voorbeelden van hoe de kernwaarden gezonde leefomgeving concreet kunnen worden gemaakt in een Omgevingsplan.

Lees er meer over in de handreiking

Beoordelingscommissie

Benieuwd naar de samenstelling van de beoordelingscommissie? Hier vindt u de namen van de commissieleden in fase 2 en fase 1.

Bijeenkomsten consortia

Duurzaam samenwerken vergroot de impact, ook na 2022

Op 24 juni 2021 kwamen de consortia digitaal bijeen. Hoe houd je -nadat de subsidie is gestopt- vast aan wat bereikt is in zo’n breed samenwerkingsverband van hele diverse partners uit de ‘werelden’ van ruimte en gezondheid, wetenschap en praktijk?

Verslag van de 6e leernetwerkbijeenkomst

Consortia halverwege zoektocht naar gezonde leefomgeving

Op 18 februari 2021 troffen de consortia elkaar digitaal. Waar staan ze nu en wat is de invloed van corona op hun onderzoek? Met integraal beleid wil VWS lokale en regionale initiatieven beter ondersteunen.

Verslag van de 5e leernetwerkbijeenkomst

Bewegen, ontmoeten en innoveren in wijk van de toekomst

Op 27 januari 2020 troffen de consortia elkaar in Helmond op uitnodiging van de twee zuidelijke samenwerkingsverbanden. Wat is de stand van zaken in alle projecten? En waar lopen de consortia tegenaan?

Verslag van de 4e leernetwerkbijeenkomst

World Café en wandelexcursie naar Spijkerkwartier en Coberco-terrein

Op 3 juli 2019 kwamen de regionale samenwerkingsverbanden bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De dag werd georganiseerd door de 2 consortia in Arnhem/ Nijmegen.

Verslag van de 3e leernetwerkbijeenkomst

Speeddates en een spannende expeditie door Paddepoel

Op 29 januari 2019 kwamen de consortia bijeen in Groningen. Een belangrijk onderdeel van de dag was het bekijken en bespreken van de lokale concept-kennisagenda's van de consortia.

Verslag van de 2e leernetwerkbijeenkomst

Acht consortia in de startblokken voor een gezonde leefomgeving

Op 9 oktober 2018 vond de startbijeenkomst plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september 2018 gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor.

Verslag van de 1e leernetwerkbijeenkomst

Ook interessant voor u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website