Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, doen consortia onderzoek naar de gezonde leefomgeving.

Uitgelicht

7 regionale kennisagenda’s over gezonde leefomgeving

De projecten van ‘Maak ruimte voor gezondheid’ hebben regionale kennisagenda’s opgesteld met lokale kennisvragen over de gezonde leefomgeving. Op basis daarvan zijn ze nu gestart met vervolgonderzoeken.

Benieuwd naar de kennisagenda's?

Consortia beantwoorden vragen uit kennisagenda's

Consortia zijn gevormd en hebben kennisagenda's opgesteld In fase 1. Op dit moment loopt fase 2. De consortia beantwoorden de onderzoeksvragen uit hun kennisagenda’s.

Samenwerken

Professionals uit diverse vakgebieden bundelen hun kennis. Samen leveren ze een bijdrage aan het beter inrichten van de leefomgeving voor de toekomst.

Wat doen de consortia?

Beoordelingscommissie

Benieuwd naar de samenstelling van de beoordelingscommissie? Hier vindt u de namen van de commissieleden in fase 2 en fase 1. Beide fasen maken deel uit van het vijfde preventieprogramma.

Hoe beïnvloedt de inrichting van de leefomgeving je gezondheid?

In dit filmpje vertellen Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (wur), Henk-Jan Kooij (radboud) en Edwin van Uum meer over de gezonde leefomgeving.

Filmpje 'Maak ruimte voor gezondheid'

Onderzoeken gerelateerd aan het onderwerp

Bijeenkomsten consortia

Bewegen, ontmoeten en innoveren in wijk van de toekomst

Op 27 januari 2020 vond de 4e leernetwerk-bijeenkomst plaats van programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’. De consortia troffen elkaar in Helmond op uitnodiging van de twee zuidelijke samenwerkingsverbanden. Wat is de stand van zaken in alle projecten? En waar lopen de consortia tegenaan?

Verslag van de 4e leernetwerkbijeenkomst

World Café en wandelexcursie naar Spijkerkwartier en Coberco-terrein

Op 3 juli 2019 was de 3e leernetwerkbijeenkomst van ons programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’. De regionale samenwerkingsverbanden kwamen bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De dag werd georganiseerd door de 2 consortia in Arnhem/ Nijmegen.

Verslag van de 3e leernetwerkbijeenkomst

Speeddates en een spannende expeditie door Paddepoel

Op 29 januari 2019 kwamen de 8 consortia van het programma 'Maak ruimte voor gezondheid' voor de 2e keer bij elkaar. Deze keer in Groningen op uitnodiging van de 3 noordelijke consortia. Een belangrijk onderdeel van de dag was het bekijken en bespreken van de lokale concept-kennisagenda's van de consortia.

Verslag van de 2e leernetwerkbijeenkomst

Acht consortia in de startblokken voor een gezonde leefomgeving

Op 9 oktober 2018 vond de startbijeenkomst ‘Maak ruimte voor gezondheid‘ plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september 2018 gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor. Via onderstaande digitale publicatie kunt u terugkijken op de diverse onderdelen van deze bijeenkomst.

Verslag van de 1e leernetwerkbijeenkomst

Uit het veld

Wat zijn de aandachtspunten van Space2Move en PARTIGAN?

De 2 consortia uit de regio Arnhem/Nijmegen, Space2Move en PARTIGAN, zijn gestart met hun onderzoek naar de gezonde leefomgeving.

Kristine Mourits, Maria Hopman en Jan Hassink vertellen

UDIHiG presenteert project Paddepoel

Hoe kunnen stedenbouwkundige ingrepen de leefomgeving verbeteren en daarmee gezondheid en welzijn van de bewoners? Consortium UDIHiG onderzoekt het in de wijk Paddepoel.

Jeroen de Willigen, Cor Wagenaar en Stefan van der Spek vertellen

GO! Noord in de praktijk

Met de GO! methode werken lokale partners integraal aan een gezonde leefomgeving in kleine kernen op het platteland van Noord Nederland.

Elles Bulder, Theo van Alphen en Bert Nederveen vertellen

Fysieke leefomgeving en groen

Groen in de wijk kan bijdragen aan een goede gezondheid van bewoners. Peter van den Hazel vertelt over de resultaten van zijn project (deelprogramma Gezonde wijk).

Interview Peter van den Hazel

De beweegvriendelijke stad

Bron: Urhahn | stedenbouw & strategie

Een stad met fijne speelplekken, een stad die fungeert als één grote sportschool, een stad waar je veilig kunt opgroeien en oud kunt worden, en een stad waar je overal vanzelfsprekend kan fietsen. Amsterdam staat in 'De beweegvriendelijke stad' model als stad die uitnodigt tot bewegen. Waar fysiek bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks leven.

Publicatie van Urhan: De beweegvriendelijke stad

Who cares? voor omgevingsgerichte aanpak

Bron: www.Prijsvraagwhocares.nl

WHO CARES is een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Bijvoorbeeld allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, maar ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners.

Ga naar het E-Magazine van prijsvraag WHO CARES

De 7 regionale consortia (fase 2)

Gezonde wijk en omgeving

Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid. Kijk voor meer informatie op onze themapagina Gezonde wijk en omgeving. Benieuwd naar een specifiek thema? Bekijk dan onderstaande pagina's. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website