Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, zijn binnen het vijfde preventieprogramma 8 consortia voor onderzoek naar de gezonde leefomgeving gestart.

Uitgelicht

World Café en wandelexcursie naar Spijkerkwartier en Coberco-terrein

Op 3 juli 2019 was de 3e leernetwerkbijeenkomst van ons programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’. De regionale samenwerkingsverbanden kwamen bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De dag werd georganiseerd door de 2 consortia in Arnhem/ Nijmegen.

Bekijk het digitale verslag

Hoe beïnvloedt de inrichting van de leefomgeving je gezondheid?

In het programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’ doen 7 consortia onderzoek. Naar de effecten van de inrichting van de leefomgeving, op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en op sociale interacties en ‘meedoen’. In dit filmpje vertellen Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (wur), Henk-Jan Kooij (radboud), Edwin van Uum er meer over.

Bekijk het filmpje

Oproep fase 2 ‘Maak Ruimte voor gezondheid'

De consortia die aan de slag zijn gegaan met fase 1 van de oproep ‘Maak ruimte voor gezondheid’ hebben een uitnodiging gehad om een subsidieaanvraag voor fase 2 in te dienen. De deadline voor de aanvraag was 26 maart. Meer over deze besloten oproep lees je in de oproeptekst. Binnenkort lees je op deze pagina meer over de projecten die subsidie krijgen.

Beoordelingscommissie

Voor de subsidieronde 'Maak ruimte voor gezondheid' in fase 2 bestaat de commissie uit de volgende commissieleden (fase 2). In fase 1 was de samenstelling iets anders: commissieleden (fase 1). Beide fasen maken deel uit van het vijfde preventieprogramma.

Regionale consortia

In september 2018 zijn 8 consortia gestart met een samenwerking gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Onder het mom van ‘samen staan wij sterker’ bundelen professionals uit diverse vakgebieden vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. Zo leveren zij een bijdrage aan het beter inrichten van de leefomgeving voor de toekomst. Met welke projecten gaan de consortia aan de slag?

Dit zijn de projecten waar de consortia in fase 1 aan werken

GO! Noord vol energie van start gegaan!

Met de GO! methode werken lokale partners integraal aan een gezonde leefomgeving in kleine kernen op het platteland van Noord Nederland. Elles Bulder (Hanze hogeschool Groningen), Theo van Alphen (RIVM) en Bert Nederveen (wethouder gemeente Zuidhoorn) vertellen je er meer over.

Bekijk de film

Speeddates en een spannende expeditie door Paddepoel

Op 29 januari 2019 kwamen de 8 consortia van het programma 'Maak ruimte voor gezondheid' voor de 2e keer bij elkaar. Deze keer in Groningen op uitnodiging van de 3 noordelijke consortia. Een belangrijk onderdeel van de dag was het bekijken en bespreken van de lokale concept-kennisagenda's van de consortia.

Verslag van de 2e leernetwerkbijeenkomst

Startbijeenkomst Maak ruimte voor gezondheid

Op 9 oktober 2018 vond de startbijeenkomst ‘Maak ruimte voor gezondheid‘ plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september 2018 gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor. Via onderstaande digitale publicatie kunt u terugkijken op de diverse onderdelen van deze bijeenkomst.

Verslag startbijeenkomst / 1e leernetwerkbijeenkomst

Onderzoeken gerelateerd aan het onderwerp

Uit het veld

NWA Matchmaking Event – Groen en Gezondheid

Aeres Hogeschool Almere organiseert op donderdag 23 mei een NWA Matchmaking Event. Deze bijeenkomst is gericht op het formuleren van een onderzoeksagenda en het vormen van consortia op het gebied van groen en gezondheid voor toekomstige calls in het kader van de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA).

De officiële uitnodiging en het programma volgen binnenkort. Noteer de datum alvast in uw agenda!
Indien u een bijdrage wilt leveren aan de bijeenkomst, neem dan alvast contact op met Dinand Ekkel, lector Groene en vitale stad van Aeres Hogeschool Almere, via d.ekkel@aeres.nl.

Datum: 23 mei
Tijd: 10.00- 15.00 uur
Locatie: Aeres Hogeschool Almere, Stadhuisstraat 18, Almere

Aanmelden

Aanmelden kan via deze pagina

De beweegvriendelijke stad

Bron: Urhahn | stedenbouw & strategie

Een stad met fijne speelplekken, een stad die fungeert als één grote sportschool, een stad waar je veilig kunt opgroeien en oud kunt worden, en een stad waar je overal vanzelfsprekend kan fietsen. Amsterdam staat in 'De beweegvriendelijke stad' model als stad die uitnodigt tot bewegen. Waar fysiek bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks leven.

Ga naar de publicatie van Urhan: "De beweegvriendelijke stad"

Who cares? voor omgevingsgerichte aanpak

Bron: www.Prijsvraagwhocares.nl

WHO CARES is een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste 1 ontwerper.

Ga naar het E-Magazine van prijsvraag WHO CARES
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website