Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, doen 7 regionale consortia onderzoek naar de gezonde leefomgeving.

Leernetwerkbijeenkomsten

Leernetwerkbijeenkomsten

Welke kennis hebben de consortia met elkaar uitgewisseld en wat hebben ze van elkaar geleerd tijdens de leernetwerkbijeenkomsten?

Lees meer over de bijeenkomsten

Uitgelicht

Cursus Ruimte voor Bewegen

Ruim de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg, met grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen in een buurt of wijk? In de cursus Ruimte voor bewegen ga je met dit vraagstuk aan de slag en leer je hoe je een openbare ruimte beweegvriendelijker maakt. De cursus is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Lees meer over de cursus

Behoeften van een dorp

Voor steden bestaan al allerlei methoden om de leefomgeving gezonder in te richten, terwijl er voor dorpen veel minder is. Gemeente Westerkwartier werkt met de GO!-methode. Wat zijn de voor- en nadelen?

Jacquline Slopsema en Judith Hin vertellen

Ga je meer bewegen als je dichtbij een park woont?

Gemeenten en provincies proberen door de openbare ruimte aan te passen meer mensen te laten bewegen. Het project Space2Move bekijkt welke maatregelen het beste werken door dit te onderzoeken bij lopende experimenten.

Bekijk de publicatie

Systeemdenken en het Action Scales Model

Veel gezondheidsproblemen zijn het gevolg van een complex systeem van factoren. Een systeembenadering kan dan effectief zijn, zegt James Nobles. Hij ontwikkelde een instrument om complexe problemen en hun samenhang beter te begrijpen.

Lees het interview met James Nobles

Op pad met Hotspotter meetfiets

Meten is weten. Bram Oosterbroek onderzocht met zijn opvallende meetfiets het effect van (onder meer) hete plekken in de stad op de gezondheid van de bewoners. Het leverde belangrijke kennis op over de stadsnatuur. Door slimmere groenplanting - samen met de inwoners - is er een hoop te verbeteren. Dit onderzoek is een project van Maak ruimte voor gezondheid

Bekijk het bericht

‘Ontwerp leefomgeving met oog voor gezondheid’

Steden gezond inrichten, dat wil het Zuid-Limburgse consortium RuimteGIDS. Ontwerpers, ambtenaren, wetenschappers, bewoners en GGD maken samen plannen voor de openbare ruimte.

Kennis over gezond leven en openbare ruimte

Maak ruimte voor gezondheid: dit zijn de voorlopige resultaten

De 7 consortia doen onderzoek naar de effecten van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

7 regionale kennisagenda’s over gezonde leefomgeving

Dit zijn de kennisagenda's die de consortia (fase 1) hebben opgesteld:

Op basis hiervan zijn de consortia nu bezig met de vervolgonderzoeken in fase 2.

Hoe beïnvloedt de inrichting van de leefomgeving je gezondheid?

In dit filmpje vertellen Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (wur), Henk-Jan Kooij (radboud) en Edwin van Uum meer over de gezonde leefomgeving.

Filmpje 'Maak ruimte voor gezondheid'

Groene omgeving stimuleert beweging van stadsbewoners

Bomen in de straat kunnen mensen aanmoedigen om een langere wandeling te maken en een groene omgeving kan mensen stimuleren om op de fiets naar het werk te gaan. Uit nieuw onderzoek blijkt dat toegang tot groen in steden zo de gezondheid kan verbeteren.

Lees het bericht

Nieuw: Handreiking Planregels gezonde leefomgeving

Door de samenwerkende GGD’en zijn “kernwaarden gezonde leefomgeving“ opgesteld. De kernwaarden geven handvatten om in gesprek te gaan over een Gezonde Leefomgeving. Ook is er een Handreiking Planregels gezonde leefomgeving. Hierin staan voorbeelden van hoe de kernwaarden gezonde leefomgeving concreet kunnen worden gemaakt in een Omgevingsplan.

Lees er meer over in de handreiking

Beoordelingscommissie

Benieuwd naar de samenstelling van de beoordelingscommissie? Hier vindt u de namen van de commissieleden in fase 2 en fase 1.

Ook interessant voor u

Gezonde groene leefomgeving

Wat wilt u weten over een gezonde leefomgeving? Wij gaan graag het gesprek met u aan over hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Bekijk de overzichtspagina
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website