Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, doen 7 regionale consortia onderzoek naar de gezonde leefomgeving.

Uitgelicht

NWO Matchmakingbijeenkomst 'Leefstijl en leefomgeving'

Bent u onderzoeker en binnen uw onderzoek bezig met leefstijl? Dan is deze bijeenkomst interessant voor u! Onderzoekers uit verschillende typen onderzoeksgebieden én professionals uit publieke en private organisaties met interesse in het onderwerp ‘Leefstijl en leefomgeving’ worden in contact met elkaar gebracht om elkaars behoeften en taal te leren kennen op 12 november 09:30 - 12:30, Online.

Lees meer over de bijeenkomst

Maak ruimte voor gezondheid: dit zijn de voorlopige resultaten

In 7 projecten wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Consortia beantwoorden vragen uit kennisagenda's

Consortia zijn gevormd en hebben kennisagenda's opgesteld In fase 1. Op dit moment loopt fase 2. De consortia beantwoorden de onderzoeksvragen uit hun kennisagenda’s.

Beoordelingscommissie

Benieuwd naar de samenstelling van de beoordelingscommissie? Hier vindt u de namen van de commissieleden in fase 2 en fase 1. Beide fasen maken deel uit van het vijfde preventieprogramma.

Hoe beïnvloedt de inrichting van de leefomgeving je gezondheid?

In dit filmpje vertellen Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (wur), Henk-Jan Kooij (radboud) en Edwin van Uum meer over de gezonde leefomgeving.

Filmpje 'Maak ruimte voor gezondheid'

Impact aantonen en zorgen voor kennisbenutting

Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway.

Lees de handleiding voor projectleiders

Samenwerken

Professionals uit diverse vakgebieden bundelen hun kennis. Samen leveren ze een bijdrage aan het beter inrichten van de leefomgeving voor de toekomst.

Wat doen de consortia?

Onderzoeken gerelateerd aan het onderwerp

7 regionale kennisagenda’s over gezonde leefomgeving

De projecten van ‘Maak ruimte voor gezondheid’ hebben regionale kennisagenda’s opgesteld met lokale kennisvragen over de gezonde leefomgeving. Op basis daarvan zijn ze nu gestart met vervolgonderzoeken.

Benieuwd naar de kennisagenda's?

Bijeenkomsten consortia

World Café en wandelexcursie naar Spijkerkwartier en Coberco-terrein

Op 3 juli 2019 was de 3e leernetwerkbijeenkomst van ons programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’. De regionale samenwerkingsverbanden kwamen bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De dag werd georganiseerd door de 2 consortia in Arnhem/ Nijmegen.

Verslag van de 3e leernetwerkbijeenkomst

Bewegen, ontmoeten en innoveren in wijk van de toekomst

Op 27 januari 2020 vond de 4e leernetwerk-bijeenkomst plaats van programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’. De consortia troffen elkaar in Helmond op uitnodiging van de twee zuidelijke samenwerkingsverbanden. Wat is de stand van zaken in alle projecten? En waar lopen de consortia tegenaan?

Verslag van de 4e leernetwerkbijeenkomst

Speeddates en een spannende expeditie door Paddepoel

Op 29 januari 2019 kwamen de 8 consortia van het programma 'Maak ruimte voor gezondheid' voor de 2e keer bij elkaar. Deze keer in Groningen op uitnodiging van de 3 noordelijke consortia. Een belangrijk onderdeel van de dag was het bekijken en bespreken van de lokale concept-kennisagenda's van de consortia.

Verslag van de 2e leernetwerkbijeenkomst

Acht consortia in de startblokken voor een gezonde leefomgeving

Op 9 oktober 2018 vond de startbijeenkomst ‘Maak ruimte voor gezondheid‘ plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september 2018 gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor. Via onderstaande digitale publicatie kunt u terugkijken op de diverse onderdelen van deze bijeenkomst.

Verslag van de 1e leernetwerkbijeenkomst

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Lees meer over andere programma's en ronden met het thema Gezonde wijk en leefomgeving.

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website