Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, zijn binnen het vijfde preventieprogramma 8 consortia voor onderzoek naar de gezonde leefomgeving gestart.

Uitgelicht

Speeddates en een spannende expeditie door Paddepoel

De 8 consortia Maak ruimte voor gezondheid kwamen 29 januari 2019 voor de 2e keer bij elkaar.
Deze keer in Groningen op uitnodiging van de 3 noordelijke consortia. Een belangrijk onderdeel van de dag was het bekijken en bespreken van de lokale concept-kennisagenda's van de consortia.

Bekijk de digitale publicatie

FAQ Maak Ruimte voor Gezondheid fase 2

Vraagtekens

ZonMw heeft alle vragen over deze ronde gebundeld. Heeft u als aanvrager nog vragen, bekijk dan de Frequently Asked Questions. Met andere vragen over de ronde kunt u uiteraard ook contact opnemen met ZonMw: gezondeomgeving@zonmw.nl.

Bekijk de FAQ

Fase 2 oproep ‘Maak Ruimte voor gezondheid' van start

De consortia die aan de slag zijn gegaan met fase 1 van de oproep ‘Maak ruimte voor gezondheid’ hebben een uitnodiging gehad om een subsidieaanvraag voor fase 2 in te dienen. De deadline voor de aanvraag is 26 maart. Meer over deze besloten oproep kunt u lezen via de oproeptekst. Let op: u kunt alleen een aanvraag indienen als u een uitnodiging heeft gehad.

Beoordelingscommissie

Voor de tweede fase van de subsidieronde Maak ruimte voor gezondheid bestaat de commissie uit de volgende commissieleden. In fase 1 was de samenstelling iets anders. Bekijk de commissieleden van fase 1. Beide fasen maken deel uit van het vijfde preventieprogramma.

GO! Noord vol energie van start gegaan!

Met de GO! methode werken lokale partners integraal aan een gezonde leefomgeving in kleine kernen op het platteland van Noord Nederland. Elles Bulder (Hanze hogeschool Groningen), Theo van Alphen (RIVM)  en Bert Nederveen (wethouder gemeente Zuidhoorn) vertellen over de startbijeenkomst in onderstaande film.

Bekijk de film over de startbijeenkomst

Consortia fase 1

Begin september starten 8 consortia met een samenwerking gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Onder het mom van ‘samen staan wij sterker’ bundelen professionals uit diverse vakgebieden vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. Zo leveren zij een bijdrage aan het beter inrichten van de leefomgeving voor de toekomst.

Naar de consortia

Startbijeenkomst Maak ruimte voor gezondheid

Op 9 oktober vond de startbijeenkomst ‘Maak ruimte voor gezondheid‘ plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor. Via onderstaande digitale publicatie kunt u terugkijken op de diverse onderdelen van deze bijeenkomst.

Bekijk de publicatie

Onderzoeken gerelateerd aan het onderwerp

Uit het veld

NWA Matchmaking Event – Groen en Gezondheid

Aeres Hogeschool Almere organiseert op donderdag 23 mei een NWA Matchmaking Event. Deze bijeenkomst is gericht op het formuleren van een onderzoeksagenda en het vormen van consortia op het gebied van groen en gezondheid voor toekomstige calls in het kader van de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA).

De officiële uitnodiging en het programma volgen binnenkort. Noteer de datum alvast in uw agenda!
Indien u een bijdrage wilt leveren aan de bijeenkomst, neem dan alvast contact op met Dinand Ekkel, lector Groene en vitale stad van Aeres Hogeschool Almere, via d.ekkel@aeres.nl.

Datum: 23 mei
Tijd: 10.00- 15.00 uur
Locatie: Aeres Hogeschool Almere, Stadhuisstraat 18, Almere

Aanmelden

Aanmelden kan via deze pagina

De beweegvriendelijke stad

Bron: Urhahn | stedenbouw & strategie

Een stad met fijne speelplekken, een stad die fungeert als één grote sportschool, een stad waar je veilig kunt opgroeien en oud kunt worden, en een stad waar je overal vanzelfsprekend kan fietsen. Amsterdam staat in 'De beweegvriendelijke stad' model als stad die uitnodigt tot bewegen. Waar fysiek bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks leven.

Ga naar de publicatie van Urhan: "De beweegvriendelijke stad"

Who cares? voor omgevingsgerichte aanpak

Bron: www.Prijsvraagwhocares.nl

WHO CARES is een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste 1 ontwerper.

Ga naar het E-Magazine van prijsvraag WHO CARES
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website