Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Daarover is nog maar weinig bekend. Om daar verandering in te brengen, zijn binnen het vijfde preventieprogramma 8 consortia voor onderzoek naar de gezonde leefomgeving gestart.

Uitgelicht

Startbijeenkomst Maak ruimte voor gezondheid

Op 9 oktober vond de startbijeenkomst ‘Maak ruimte voor gezondheid‘ plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor. Via onderstaande digitale publicatie kunt u terugkijken op de diverse onderdelen van deze bijeenkomst.

Bekijk de publicatie

Beoordelingscommissie

Bekijk de commissieleden voor de subsidieronde Maak ruimte voor gezondheid. Deze ronde maakt deel uit van het vijfde preventieprogramma.

Consortia fase 1

Begin september starten 8 consortia met een samenwerking gericht op inzicht, kennis en handvatten over een gezonde leefomgeving voor iedereen. Onder het mom van ‘samen staan wij sterker’ bundelen professionals uit diverse vakgebieden vanuit kennis, beleid en praktijk hun krachten. Zo leveren zij een bijdrage aan het beter inrichten van de leefomgeving voor de toekomst.

Naar de consortia

Onderzoeken gerelateerd aan het onderwerp

Uit het veld

De beweegvriendelijke stad

Bron: Urhahn | stedenbouw & strategie

Een stad met fijne speelplekken, een stad die fungeert als één grote sportschool, een stad waar je veilig kunt opgroeien en oud kunt worden, en een stad waar je overal vanzelfsprekend kan fietsen. Amsterdam staat in 'De beweegvriendelijke stad' model als stad die uitnodigt tot bewegen. Waar fysiek bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks leven.

Ga naar de publicatie van Urhan: "De beweegvriendelijke stad"

Who cares? voor omgevingsgerichte aanpak

Bron: www.Prijsvraagwhocares.nl

WHO CARES is een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste 1 ontwerper.

Ga naar het E-Magazine van prijsvraag WHO CARES

GO! Noord vol energie van start gegaan!

Met de GO! methode werken lokale partners integraal aan een gezonde leefomgeving in kleine kernen op het platteland van Noord Nederland. Elles Bulder (Hanze hogeschool Groningen), Theo van Alphen (RIVM)  en Bert Nederveen (wethouder gemeente Zuidhoorn) vertellen over de startbijeenkomst in onderstaande film.

Bekijk de film over de startbijeenkomst
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website