Deze ronde stimuleert de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis. Gemeenten, kennispartners, GGD-en, bewoners(organisaties) en andere partijen kunnen subsidie aanvragen.

Uitgelicht

Correctie in de oproeptekst Gemeenten samen Gezond

Op pagina 10, onder staatssteun/ de minimus regeling is de beperking van het aan te vragen bedrag onder de minimus regeling weggehaald.
Hier stond dat er een maximum gold van €17.500, maar deze zin is verwijderd.

Lees de nieuwe oproeptekst

Subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’ open

Werkt u bij een gemeente, kennis- of praktijkpartner en wilt u aan de slag met gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk? Met de subsidieronde ‘Gemeenten Samen Gezond’ stimuleren we de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis.

Lees alles over de oproep

2 oktober 2020 - webinar Gemeenten Samen Gezond

Doe op 2 oktober mee met ons webinar. Dan hoort u alles over de subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond en kunt u digitaal netwerken. De oproep gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis.

Meld u aan voor onze digitale bijeenkomst

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u een vraag over de subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond? Bekijk dan onze lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via implementatiepreventie@zonmw.nl

Bekijk de lijst

Subsidie voor wijkgerichte aanpak Stoppen met roken

Binnen de oproep Gemeenten Samen Gezond is apart budget gereserveerd voor het versterken van de lokale infrastructuur rond stoppen met roken op buurt- of wijkniveau. Deze aanvullende opdracht vanuit het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Met deze impuls worden gemeenten en ggd-en ondersteund bij het vergroten van het aantal succesvolle stoppogingen.

Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving

In deze publicatie vind je de voorlopige resultaten van 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving. Deze (kennis)opbrengsten dienen als input en ter inspiratie voor de subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond. Bekijk de publicatie om te zien hoe u gebruik kunt maken van de opbrengsten en waar u op kunt aansluiten.

Deze (kennis)opbrengsten dienen als input en ter inspiratie!

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Deze nota geeft voorrang aan vier gezondheidsvraagstukken, te beginnen met de gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. De visie benadrukt het belang van ingaan op achterliggende problematiek, vanuit een Positieve gezondheid en domeinoverstijgende samenwerking.

Bekijk de nota 'Gezondheid breed op de agenda'

Kennisagenda Preventie: aanbevelingen gezonde leefstijl

De kennisagenda 'Samen Gezond Leven' is gericht op een gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijlgerelateerde aandoeningen om op die manier samen gezond(er) te worden en te blijven.

Bekijk de kennisagenda en lees de 7 aanbevelingen

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Lees meer over andere programma's en ronden met het thema Gezonde wijk en leefomgeving.

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?

Preventiekennis in de praktijk brengen

Gemeenten Samen Gezond is onderdeel van de programmalijn Kennisbenutting en implementatie. Deze lijn is opgezet om de praktische toepassing van kennis uit eerdere preventieprogramma’s te stimuleren. De praktijk bij preventie is zeer divers. Professionals met verschillende expertises werken erin samen aan de gezondheid van burgers.

Programmalijn Kennisbenutting en implementatie
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website