Deze ronde stimuleert de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis. Gemeenten, kennispartners, GGD-en, bewoners(organisaties) en andere partijen kunnen subsidie aanvragen.

Uitgelicht

Subsidie voor wijkgerichte aanpak Stoppen met roken

Binnen de oproep Gemeenten Samen Gezond is apart budget gereserveerd voor het versterken van de lokale infrastructuur rond stoppen met roken op buurt- of wijkniveau. Deze aanvullende opdracht vanuit het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Met deze impuls worden gemeenten en ggd-en ondersteund bij het vergroten van het aantal succesvolle stoppogingen.

Informatiebijeenkomst 2 oktober terugkijken

Tijdens onze digitale informatiebijeenkomst op 2 oktober hoorden deelnemers alles over onze subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond en kregen zij de gelegenheid om vragen te stellen.

Ik wil het webinar terugkijken

Heeft u een vraag over de subsidieoproep?

Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet bij? Stel 'm  via implementatiepreventie@zonmw.nl. Klik hier voor de antwoorden op gestelde vragen tijdens het webinar van 2 oktober.

Naar vraag- en antwoordlijst

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Deze nota geeft voorrang aan vier gezondheidsvraagstukken, te beginnen met de gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. De visie benadrukt het belang van ingaan op achterliggende problematiek, vanuit een Positieve gezondheid en domeinoverstijgende samenwerking.

Nota 'Gezondheid breed op de agenda'

Kennisagenda Preventie: aanbevelingen gezonde leefstijl

De kennisagenda 'Samen Gezond Leven' is gericht op een gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijlgerelateerde aandoeningen om op die manier samen gezond(er) te worden en te blijven.

Bekijk de kennisagenda en lees de 7 aanbevelingen

Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving

In deze publicatie vindt u de voorlopige resultaten van 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving. Bekijk de publicatie om te zien hoe u gebruik kunt maken van de opbrengsten en waar u op kunt aansluiten.

Deze (kennis)opbrengsten dienen als input en ter inspiratie!

Subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’

Op 30 juni 2020 is de subsidieoproep Gemeenten Samen Gezond geopend. Deze sluit op 24 november 2020 om 14:00 uur. Op pagina 10, onder staatssteun/ de minimus regeling is de beperking van het aan te vragen bedrag onder de minimus regeling weggehaald. Hier stond dat er een maximum gold van €17.500, maar deze zin is verwijderd.

Lees de nieuwe oproeptekst

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Lees meer over andere programma's en ronden met het thema Gezonde wijk en leefomgeving.

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?

Preventiekennis in de praktijk brengen

Gemeenten Samen Gezond is onderdeel van de programmalijn Kennisbenutting en implementatie. Deze lijn is opgezet om de praktische toepassing van kennis uit eerdere preventieprogramma’s te stimuleren. De praktijk bij preventie is zeer divers. Professionals met verschillende expertises werken erin samen aan de gezondheid van burgers.

Programmalijn Kennisbenutting en implementatie
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website