Burgers of patiënten/cliënten dragen als onderzoekspartner of referent bij aan goed en zinvol wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn niet langer alleen het onderwerp van onderzoek, maar leveren input op diverse momenten.

Hun bijdrage gebeurt in panels van patiënten of burgers in de rol van beoordelaars van onderzoeksvoorstellen. Ook dragen zij bij in criteria en positie van de doelgroep in de afzonderlijke subsidieoproepen. In sommige onderzoeken zijn ze een onderzoekspartner in het hele proces. Dit sluit aan bij beleidsvorming van gemeenten en wijken waarin de stem en het initiatief van burgers een steeds belangrijke plek inneemt.

Uitgelicht

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Door ervaringsdeskundigen te betrekken, is de kans groter dat het onderzoek aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk en dat projectresultaten eerder en met meer succes zullen worden toegepast.

Lees verder op onze themapagina Participatie

Burgerparticipatie: dit zijn de voorlopige resultaten

Lokaal kun je aan vele knoppen draaien om gezondheid van burgers te bevorderen. In 11 projecten wordt onderzoek gedaan naar positieve gezondheid, burgerparticipatie, brede integrale aanpak en gezondheidsthema’s. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Verbeter het welzijn, begin bij de buurt

Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost.

Acties van bewoners maken Amsterdamse wijk indirect gezonder

Sociale verbindingen versterken

‘Zonder publieke ruimten ontstaat er geen sociale verbinding’, stelt Klasien Horstman. Samen met wijkbewoners, gemeenten en hulpverleners in Maastricht Noordwest maakt ze daar werk van. 

Interview Klasien Horstman

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Naast burgerparticipatie hebben we binnen het programma 'Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving' ook aandacht voor positieve gezondheid, gezondheidsthema's en brede integrale aanpak.

Daarnaast hebben we in andere programma's aandacht voor :

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website