De tweede fase van 'Aan de slag met preventie in uw gemeente' is van start. In deze fase geven 6 consortia op een vernieuwde manier, met gebruik van effectieve interventies, preventie in gemeenten op belangrijke thema’s vorm. Door goed te monitoren hoe dit loopt, levert dit nieuwe kennis en inzicht op voor preventief gemeentebeleid. De consortia voeren hun plan van aanpak uit voor integraal gezondheidsbeleid, dat zij in fase 1 hebben opgesteld. Deze tweede fase loopt tot oktober 2022.

Consortiaprojecten fase 2

Fase 1: plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid

In de eerste fase (tot oktober 2019) hebben 6 consortiaprojecten gewerkt aan hun plannen van aanpak voor integraal gezondheidsbeleid, gericht op preventie. Hierin staat beschreven hoe zij de lokale gezondheidssituatie gaan verbeteren, aan de hand van erkende interventies en instrumenten. 

Over ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’

Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? Binnen dit programma zetten de consortiaprojecten hier op in om zodanig het gemeentelijk gezondheidsbeleid, gericht op preventie, te versterken. Daarnaast wordt de lerende uitvoeringspraktijk op lokaal niveau versterkt.

Samenwerken in consortia

De consortia bestaan in ieder geval uit een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid of een Werkplaats Sociaal Domein, minimaal 3 gemeenten en relevant betrokken GGD(en). Consortia werken samen in een overkoepelende leerkring, zodat de samenwerking optimaal wordt benut.

Kennisdelen via leerkring

Kennis en ervaring opgedaan in andere gemeenten en in onderzoek kan voor andere gemeenten nuttig zijn. Veel aspecten zoals ruimtelijke ordening, welzijn, inkomen, onderwijs, participatie, milieubeleid en wijkvoorzieningen komen hierbij aan de orde.

Een overkoepelende leerkring stimuleert de kennisuitwisseling tussen de verschillende regio's. De kennisuitwisseling gaat over wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

Het gaat hierbij enerzijds om het ondersteunen van de lerende uitvoeringspraktijk en anderzijds om het stimuleren van kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk). De kennisuitwisseling betreft dus zowel wetenschappelijke kennis als praktijkervaringen.

Interventies

De lokale samenwerkingsverbanden maken gebruik van interventies uit de interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’. Deze interventies zijn getoetst op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit en veelal ook onderzocht via ZonMw.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website