Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? 6 lokale consortia zorgen voor kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid. De consortia hebben de uitvoeringsfase (fase 2) afgerond. De zes consortia gaan hun kennis en inzichten bundelen tot een kennisproduct met de Verspreidings- en Implementatie impuls van ZonMw. Deze loopt tot het najaar van 2023.

Leernetwerkbijeenkomsten

Leernetwerkbijeenkomsten

Welke kennis hebben de consortia met elkaar uitgewisseld en wat hebben ze van elkaar geleerd tijdens de leernetwerkbijeenkomsten?

Lees meer over de bijeenkomsten

Uitgelicht

De consortia in beeld

In deze filmpjes vertellen de projectleiders hoe zij in de lokale consortia werken aan kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid

Bekijk de filmpjes

Wat kost overgewicht?

Eén op de acht kinderen (4-18 jaar) in Nederland heeft (ernstig) overgewicht. Dit heeft grote gevolgen voor zowel het individu als de samenleving. Dat blijkt uit een literatuurstudie naar de (financiële) gevolgen van overgewicht bij kinderen.

Bekijk de factsheet

Nieuw: Handreiking Planregels gezonde leefomgeving

Door de samenwerkende GGD’en zijn “kernwaarden gezonde leefomgeving“ opgesteld. De kernwaarden geven handvatten om in gesprek te gaan over een Gezonde Leefomgeving. Ook is er een Handreiking Planregels gezonde leefomgeving. Hierin staan voorbeelden van hoe de kernwaarden gezonde leefomgeving concreet kunnen worden gemaakt in een Omgevingsplan.

Lees er meer over in de handreiking

Dit zijn de voorlopige resultaten

De consortia doen onderzoek naar het gebruik van erkende interventies en 'samen' leren in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van gemeenten. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden

Consortium Wijzer in de wijk werkt aan het wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden. Hoe bieden Alphen aan de Rijn, Den Haag en Leiden de inwoners de benodigde ondersteuning?

Bekijk het filmpje

Invloed coronagolf op senioren

Wat bracht de eerste coronagolf teweeg bij senioren? In december 2020 organiseerde dit project een online kennisatelier en bundelde de opbrengste in deze infographic.

Senioriteit in coronatijd

Gezonder gewicht voor kinderen

De Centrale zorgverlener heeft een cruciale rol. Uit deze pilot blijkt dat hierdoor bij een groot deel van de kinderen het gewicht is gestabiliseerd of zelfs afgenomen.

Kind naar Gezonder Gewicht

Nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden. Welke gezamenlijke afspraken zijn gemaakt op deze gezondheidsvraagstukken?

Bekijk de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Impact aantonen en zorgen voor kennisbenutting

Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway.

Lees de handleiding voor projectleiders

Wegwijzer integrale aanpak overgewicht (RIVM)

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord op het thema overgewicht? Met deze wegwijzer (RIVM) vindt u snel kennis die werkt voor het vormgeven van een lokale aanpak.

Bekijk de wegwijzer

Hoe gemeenten de transformatie waarmaken

Op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hebben diverse gemeenten laten zien hoe ze invulling geven aan de transformatie van het sociaal domein.

Bekijk het online magazine

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Lees meer over andere programma's en ronden met het thema Gezonde wijk en leefomgeving.

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website