Uitgelicht

Leernetwerkbijeenkomst Aan de slag met preventie in uw gemeente

Op vrijdag 29 maart jl. werd de leernetwerkbijeenkomst van Aan de slag met preventie in uw gemeente in Culemborg gehouden. Met het programma wil ZonMw het gebruik van erkende interventies in gemeentelijke preventieprojecten stimuleren en een brede lerende aanpak bevorderen.

Bekijk de publicatie

Hoe gemeenten de transformatie waarmaken

Op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hebben diverse gemeenten laten zien hoe ze invulling geven aan de transformatie van het sociaal domein. Benieuwd naar de verhalen of op zoek naar inspiratie? Bekijk het online magazine

bekijk het magazine

Informatiebijeenkomst druk bezocht

Ter inspiratie voor gemeentes en hun zorgpartners organiseerde ZonMw op 5 maart een informatiebijeenkomst over de subsidieoproep ‘Aan de slag met preventie’.

Ga naar het verslag

Regionale samenwerking

Zes lokale samenwerkingsverbanden gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid. Lokaal werken medewerkers van o.a. gemeenten, GGD’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein met elkaar samen. De samenwerkingsverbanden maken gebruik van interventies uit de interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’. Deze interventies zijn getoetst op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit en veelal ook onderzocht via ZonMw. De projecten hebben een looptijd van 4 jaar.

Kennisdelen via leerkring

Kennis en ervaring opgedaan in andere gemeenten en in onderzoek kan voor andere gemeenten nuttig zijn. Veel aspecten zoals ruimtelijke ordening, welzijn, inkomen, onderwijs, participatie, milieubeleid en wijkvoorzieningen komen hierbij aan de orde. Een overkoepelende leerkring stimuleert de kennisuitwisseling tussen de verschillende regio's. De kennisuitwisseling gaat over wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

De 6 samenwerkingsverbanden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website