Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? 6 lokale consortia zorgen voor kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid.

Uitgelicht

Aan de slag met preventie in uw gemeente: dit zijn de voorlopige resultaten

In 6 projecten wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van erkende interventies en 'samen' leren in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van gemeenten. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’ nu open

Met de subsidieronde ‘Gemeenten Samen Gezond’ stimuleren we de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis.

Meer weten over deze oproep?

Fase 2: uitvoering plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid

De tweede fase is gestart en loopt tot oktober 2022. Hierin geven 5 consortia preventie in gemeenten op belangrijke thema’s vorm. Door goed te monitoren hoe dit loopt, levert dit nieuwe kennis en inzicht op voor preventief gemeentebeleid. De consortia voeren hun plan van aanpak uit, dat zij in fase 1 hebben opgesteld.

Lees meer over fase 2

Nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden. Welke gezamenlijke afspraken zijn gemaakt op deze gezondheidsvraagstukken?

Bekijk de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Impact aantonen en zorgen voor kennisbenutting

Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway.

Lees de handleiding voor projectleiders

Wegwijzer integrale aanpak overgewicht (RIVM)

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord op het thema overgewicht? Met deze wegwijzer (RIVM) vindt u snel kennis die werkt voor het vormgeven van een lokale aanpak.

Bekijk de wegwijzer

Hoe gemeenten de transformatie waarmaken

Op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hebben diverse gemeenten laten zien hoe ze invulling geven aan de transformatie van het sociaal domein.

Bekijk het online magazine

Onderzoeksresultaten integrale aanpak gezondheidsbeleid

Binnen het (afgeronde) programma Gezonde slagkracht hebben deelnemende gemeenten de regie genomen over de integrale aanpak gezondheidsbeleid van overgewicht, alcohol, roken en drugs. Gemeenten hebben bestaande producten en interventies ingevoerd. En waar nog geen interventies waren, hebben zij nieuwe ontwikkeld.

Resultaten 'Gezonde slagkracht'

Bijeenkomsten consortia

Rivierenland gebruikt de stuwende kracht van waarderend onderzoek

Tijdens de 1e leernetwerkbijeenkomst belichtte organisator ‘Samen Leren van Gezond Gewicht in Rivierenland’ de rol van waarderend onderzoek binnen het eigen project. Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe pakken overgewicht aan, samen met GGD Gelderland-Zuid, academische werkplaats publieke gezondheid AMPHI en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen.

Verslag bijeenkomst 29 maart 2019

Drentse aanpak onderstreept waarde regionale samenwerking

Na het plannen maken in fase 1, is nu fase 2 gestart. Op woensdag 27 november 2019 was de 2e leernetwerkbijeenkomst in Coevorden. Tijdens de bijeenkomst gingen de consortia aan de slag met de uitvoering van hun plannen voor integraal gezondheidsbeleid in hun regio. Projectteam Drentse gemeenten belichtte het belang van (boven)regionale samenwerking.

Verslag bijeenkomst 27 november 2019

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Lees meer over andere programma's en ronden met het thema Gezonde wijk en leefomgeving.

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website