Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? 6 lokale consortia zorgen voor kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid.

Uitgelicht

Fase 1: plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid

In fase 1 (tot oktober 2019) hebben 6 consortiaprojecten gewerkt aan hun plannen van aanpak voor integraal gezondheidsbeleid, gericht op preventie. Hierin staat beschreven hoe zij de lokale gezondheidssituatie gaan verbeteren, aan de hand van erkende interventies en instrumenten. 

Lees meer over fase 1

Fase 2: uitvoering plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid

De tweede fase is gestart en loopt tot oktober 2022. Hierin geven 5 consortia preventie in gemeenten op belangrijke thema’s vorm. Door goed te monitoren hoe dit loopt, levert dit nieuwe kennis en inzicht op voor preventief gemeentebeleid. De consortia voeren hun plan van aanpak uit, dat zij in fase 1 hebben opgesteld.

Lees meer over fase 2

'Integraal gezondheidsbeleid maken is complex. Gebruik een erkend instrument.'

Voor gemeentes die aan de slag willen met preventie in wijk en gemeente zijn er veel gevalideerde tools, erkende interventies, tips en praktijkvoorbeelden beschikbaar. Ilse Storm, senior onderzoeker en adviseur integraal gezondheidsbeleid bij RIVM geeft een overzicht.

Lees meer over deze handige tools in dit verslag (bijeenkomst op 5 maart 2018)

'Uitgelezen kans om meer kennis te krijgen over goede en meetbare aanpakken.'

Als GIDS-gemeente maakt Culemborg zich sterk voor gelijke kansen voor elke inwoner: werken aan overgewicht is een speerpunt. Wethouder Simon Buwalda hoopt op een panklare oplossing waarmee Culemborg aan de slag kan.

Interview Simon Buwalda, wethouder Culemborg

'Waarderend onderzoek is een participatieve manier van samenwerken.'

Lisbeth Verharen: "Binnen de methode gaat het om samen doen met waardering voor de aanwezige talenten in het team. Iedereen die bij het vraagstuk betrokken is, kan van betekenis zijn. Door de krachten te bundelen is verandering mogelijk."

Interview Lisbeth Verharen, Lector versterken voor sociale kwaliteit WSDN

Wegwijzer integrale aanpak overgewicht (RIVM)

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord op het thema overgewicht? Met deze wegwijzer (RIVM) vindt u snel kennis die werkt voor het vormgeven van een lokale aanpak.

Bekijk de wegwijzer

Erkende interventies

Bij ontwikkeling en uitvoering van uw preventieproject heeft u ruime keuze uit erkende interventies. Waar kunt u die vinden? En hoe kiest u de interventie die het beste aansluit op uw project?

Karijn Leenaars (RIVM) helpt u op weg

Hoe gemeenten de transformatie waarmaken

Op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hebben diverse gemeenten laten zien hoe ze invulling geven aan de transformatie van het sociaal domein. Benieuwd naar de verhalen of op zoek naar inspiratie? Bekijk het online magazine

bekijk het magazine

Onderzoeksresultaten integrale aanpak gezondheidsbeleid

Binnen het (afgeronde) programma Gezonde slagkracht hebben deelnemende gemeenten de regie genomen over de integrale aanpak gezondheidsbeleid van overgewicht, alcohol, roken en drugs. Gemeenten hebben bestaande producten en interventies ingevoerd. En waar nog geen interventies waren, hebben zij nieuwe ontwikkeld.

Resultaten 'Gezonde slagkracht'

Bijeenkomsten consortia

Rivierenland gebruikt de stuwende kracht van waarderend onderzoek

Tijdens de 1e leernetwerkbijeenkomst belichtte organisator ‘Samen Leren van Gezond Gewicht in Rivierenland’ de rol van waarderend onderzoek binnen het eigen project. Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe pakken overgewicht aan, samen met GGD Gelderland-Zuid, academische werkplaats publieke gezondheid AMPHI en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen.

Verslag bijeenkomst 29 maart 2019

Drentse aanpak onderstreept waarde regionale samenwerking

Na het plannen maken in fase 1, is nu fase 2 gestart. Op woensdag 27 november 2019 was de 2e leernetwerkbijeenkomst in Coevorden. Tijdens de bijeenkomst gingen de consortia aan de slag met de uitvoering van hun plannen voor integraal gezondheidsbeleid in hun regio. Projectteam Drentse gemeenten belichtte het belang van (boven)regionale samenwerking.

Verslag bijeenkomst 27 november 2019

De 6 samenwerkingsverbanden

Gezonde wijk en omgeving

Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid. Kijk voor meer informatie op onze themapagina Gezonde wijk en omgeving. Benieuwd naar een specifiek thema? Bekijk dan onderstaande pagina's. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website