Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? 6 lokale consortia zorgen voor kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid. De consortia zijn nu in de uitvoeringsfase (fase 2). Deze loopt tot oktober 2022. Zij voeren hun plan van aanpak uit, dat zij in fase 1 hebben opgesteld.

Leernetwerkbijeenkomsten

Kwetsbare bewoners in beweging met welzijn op recept

Op 17 mei 2022 wisselden de consortia hun uitdagingen, kansen en leerpunten met elkaar uit.

Verslag 6e bijeenkomst

Geleerde lessen uit preventieprojecten

Op 2 november 2021 deelden 6 gemeenten hun kennis over de voortgang van hun preventieproject met elkaar onder de gezamenlijke noemer ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hoe zorg je voor een inclusieve deelnemersgroep aan je onderzoek? En hoe bereik je je doelgroep, vooral de sociaal kwetsbare mensen?

Verslag 5de bijeenkomst

Begin op tijd met de borging van je project

Op 20 april 2021 bespraken de consortia hoe je je interventie of aanpak inbedt in een organisatie en welke lessen de coronacrisis ons leert over het bereiken van je doelgroep.

Verslag 4e bijeenkomst

Wijzer in de wijk zoomt in op samen leren

Op 29 september 2020 troffen de consortia elkaar digitaal. Het eerste jaar van de uitvoeringsfase (fase 2) is bijna om: hoe staat het ermee? Wijzer in de Wijk stond centraal en belichtte het 'samen leren'.

Verslag 3e bijeenkomst

Drentse aanpak onderstreept waarde regionale samenwerking

Op 27 november 2019 troffen de consortia elkaar in Coevorden. Na het plannen maken (fase 1), is nu fase 2 gestart: de uitvoering. Projectteam Drentse gemeenten belichtte '(boven)regionale samenwerken'.

Verslag 2e bijeenkomst

Rivierenland gebruikt de stuwende kracht van waarderend onderzoek

Tijdens de bijeenkomst op 29 maart 2019 belichtte organisator ‘Samen Leren van Gezond Gewicht in Rivierenland’ de rol van waarderend onderzoek.

Verslag 1e bijeenkomst

Uitgelicht

Nieuw: Handreiking Planregels gezonde leefomgeving

Door de samenwerkende GGD’en zijn “kernwaarden gezonde leefomgeving“ opgesteld. De kernwaarden geven handvatten om in gesprek te gaan over een Gezonde Leefomgeving. Ook is er een Handreiking Planregels gezonde leefomgeving. Hierin staan voorbeelden van hoe de kernwaarden gezonde leefomgeving concreet kunnen worden gemaakt in een Omgevingsplan.

Lees er meer over in de handreiking

Dit zijn de voorlopige resultaten

De consortia doen onderzoek naar het gebruik van erkende interventies en 'samen' leren in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van gemeenten. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden

Consortium Wijzer in de wijk werkt aan het wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden. Hoe bieden Alphen aan de Rijn, Den Haag en Leiden de inwoners de benodigde ondersteuning?

Bekijk het filmpje

Invloed coronagolf op senioren

Wat bracht de eerste coronagolf teweeg bij senioren? In december 2020 organiseerde dit project een online kennisatelier en bundelde de opbrengste in deze infographic.

Senioriteit in coronatijd

Gezonder gewicht voor kinderen

De Centrale zorgverlener heeft een cruciale rol. Uit deze pilot blijkt dat hierdoor bij een groot deel van de kinderen het gewicht is gestabiliseerd of zelfs afgenomen.

Kind naar Gezonder Gewicht

Nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden. Welke gezamenlijke afspraken zijn gemaakt op deze gezondheidsvraagstukken?

Bekijk de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Impact aantonen en zorgen voor kennisbenutting

Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway.

Lees de handleiding voor projectleiders

Wegwijzer integrale aanpak overgewicht (RIVM)

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord op het thema overgewicht? Met deze wegwijzer (RIVM) vindt u snel kennis die werkt voor het vormgeven van een lokale aanpak.

Bekijk de wegwijzer

Hoe gemeenten de transformatie waarmaken

Op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hebben diverse gemeenten laten zien hoe ze invulling geven aan de transformatie van het sociaal domein.

Bekijk het online magazine

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Lees meer over andere programma's en ronden met het thema Gezonde wijk en leefomgeving.

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website