Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies en hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? 6 lokale consortia zorgen voor kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid.

Uitgelicht

Senioriteit in coronatijd

In december 2020 organiseerde dit project in samenwerking met GENERO het online kennisatelier ‘Senioriteit in coronatijd’. Met senioren, professionals en beleidsmakers is nagegaan wat de eerste coronagolf teweeg bracht bij senioren. Centraal stonden hun ervaringen, lichtpuntjes en adviezen. De opbrengsten van het kennisatelier zijn verzameld in deze infographic.

Lees over de resultaten

Kind naar Gezonder Gewicht

De Centrale zorgverlener heeft een cruciale rol; coördineert de samenwerking tussen andere betrokken professionals, het kind en het gezin. Uit een pilot blijkt dat hierdoor bij een groot deel van de kinderen het gewicht is gestabiliseerd of zelfs afgenomen.

Resultaten pilot

Wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden

Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden werken aan het wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden. Hoe kunnen ze inwoners de ondersteuning bieden die ze nodig hebben, zonder dat elke gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden? 'Wijzer in de wijk' is 1 van de 6 lokale consortia van ons programma 'Aan de slag met preventie in uw gemeente'.

Filmpje consortium Wijzer in de wijk

Welzijn op recept

Alphen aan de Rijn koos voor de interventie Welzijn op recept. Zo wil de gemeente de samenwerking tussen welzijns-, zorg- en andere betrokken partijen verbeteren, zodat de zorg voor de inwoner beter wordt

Bekijk het filmpje (Wijzer in de wijk)

Stevenshof Vitaal

Stevenshof Vitaal wil de Leidse wijk Stevenshof gezonder en socialer maken voor jong en oud, met name door de bewoners zelf in beweging te zetten.

Bekijk het filmpje (Wijzer in de wijk)

Tref. Morgenstond

In Den Haag Zuidwest is sporten niet vanzelfsprekend. Met Tref. Morgenstond wil de gemeente de sociale cohesie in de wijk versterken en bewoners verleiden te gaan bewegen.

Bekijk het filmpje (Wijzer in de wijk)

Aan de slag met preventie in uw gemeente: dit zijn de voorlopige resultaten

In 6 projecten wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van erkende interventies en 'samen' leren in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van gemeenten. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten? En welke tips geven de projectleiders?

Bekijk de projectencatalogus

Subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’ nu open

Met de subsidieronde ‘Gemeenten Samen Gezond’ stimuleren we de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis.

Meer weten over deze oproep?

Fase 2: uitvoering plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid

De tweede fase is gestart en loopt tot oktober 2022. Hierin geven 5 consortia preventie in gemeenten op belangrijke thema’s vorm. Door goed te monitoren hoe dit loopt, levert dit nieuwe kennis en inzicht op voor preventief gemeentebeleid. De consortia voeren hun plan van aanpak uit, dat zij in fase 1 hebben opgesteld.

Lees meer over fase 2

Nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden. Welke gezamenlijke afspraken zijn gemaakt op deze gezondheidsvraagstukken?

Bekijk de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Impact aantonen en zorgen voor kennisbenutting

Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway.

Lees de handleiding voor projectleiders

Wegwijzer integrale aanpak overgewicht (RIVM)

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord op het thema overgewicht? Met deze wegwijzer (RIVM) vindt u snel kennis die werkt voor het vormgeven van een lokale aanpak.

Bekijk de wegwijzer

Hoe gemeenten de transformatie waarmaken

Op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein hebben diverse gemeenten laten zien hoe ze invulling geven aan de transformatie van het sociaal domein.

Bekijk het online magazine

Onderzoeksresultaten integrale aanpak gezondheidsbeleid

Binnen het (afgeronde) programma Gezonde slagkracht hebben deelnemende gemeenten de regie genomen over de integrale aanpak gezondheidsbeleid van overgewicht, alcohol, roken en drugs. Gemeenten hebben bestaande producten en interventies ingevoerd. En waar nog geen interventies waren, hebben zij nieuwe ontwikkeld.

Resultaten 'Gezonde slagkracht'

Bijeenkomsten consortia

Wijzer in de wijk zoomt in op samen leren

Het eerste jaar van de uitvoeringsfase (fase 2) is bijna om: hoe staat het ermee? De zes consortia troffen elkaar ditmaal coronaproof via Zoom. En deelden hun successen en belemmeringen via polls, pitches, power points, filmpjes en digitale speeddates. Wijzer in de Wijk stond centraal en belichtte het belang van samen leren.

Verslag bijeenkomst 29 september 2020

Rivierenland gebruikt de stuwende kracht van waarderend onderzoek

Tijdens de 1e leernetwerkbijeenkomst belichtte organisator ‘Samen Leren van Gezond Gewicht in Rivierenland’ de rol van waarderend onderzoek binnen het eigen project. Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe pakken overgewicht aan, samen met GGD Gelderland-Zuid, academische werkplaats publieke gezondheid AMPHI en de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen.

Verslag bijeenkomst 29 maart 2019

Drentse aanpak onderstreept waarde regionale samenwerking

Na het plannen maken in fase 1, is nu fase 2 gestart. Op woensdag 27 november 2019 was de 2e leernetwerkbijeenkomst in Coevorden. Tijdens de bijeenkomst gingen de consortia aan de slag met de uitvoering van hun plannen voor integraal gezondheidsbeleid in hun regio. Projectteam Drentse gemeenten belichtte het belang van (boven)regionale samenwerking.

Verslag bijeenkomst 27 november 2019

Meer informatie

Gezonde wijk en leefomgeving

Lees meer over andere programma's en ronden met het thema Gezonde wijk en leefomgeving.

Wat voor onderzoek doen we nog meer op gezonde wijk en leefomgeving?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website