Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Thema's

Uitgelicht

Veelbelovende aanpakken voor gezondheidsbevordering in gemeenten

‘Je behaalt pas resultaten en doelen als je de burger raakt’. Door aan te sluiten bij de beleving en wensen van je doelgroep bereik je meer zo bleek tijdens een leernetwerkbijeenkomst waar projectleiders ervaringen deelden.

Lees en leer mee

Ga je meer bewegen als je dichtbij een park woont?

Gemeenten en provincies proberen door de openbare ruimte aan te passen meer mensen te laten bewegen. Het project Space2Move bekijkt welke maatregelen het beste werken door dit te onderzoeken bij lopende experimenten.

Bekijk de publicatie

Hoe draagt de leefomgeving bij aan gezondheid?

Kijk hoe wij beleidsmakers en onderzoekers ondersteunen met kennis en praktische instrumenten over een gezonde leefomgeving. Met die kennis dragen zij bij aan het fysieke, mentale en sociale welbevinden van mensen.

Webpagina Gezonde leefomgeving

Actueel

Handreiking voor participatieve aanpak van de publieke ruimte

Hoe maak je een gezonde en inclusieve stad? In kwetsbare buurten worstelen mensen met gezondheid, veerkracht en participatie. Hoe kan de publieke ruimte samen met hen worden ingericht zodat de stad gezond en inclusief wordt? Lees meer in deze handreiking voor planologen, beleidsmakers en gezondheidsbevorderaars.

Elders gezien

Stapsgewijs de leefomgeving in dorpen gezonder inrichten

Hoe kun je met de GO!-methode de leef-omgeving in dorpen gezonder inrichten? Dit kwam aan bod op de achtste leernetwerk-bijeenkomst van de ‘Maak ruimte voor gezondheid’ consortia, georganiseerd door GO! Noord Nederland op 20 juni 2022 op de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Deelnemers konden zelf ervaren hoe de GO!-methode werkt.

Pagina

Instrument voor systeembenadering gezondheidsbeleid

Veel gezondheidsproblemen zijn het gevolg van een complex systeem van factoren, waardoor de impact van een eenzijdige benade-ring niet zo groot is. Een systeem-benadering kan effectiever zijn. James Nobles ontwikkelde hiervoor het Action Scales Model.

Pagina

Kwetsbare bewoners in beweging via Welzijn op Recept

Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies? Hoe bevorder je een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten? De 6 consortia ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ deelden hun ervaringen.

Terugblik 6e leernetwerkbijeenkomst

Pagina
Toon meer

Contact

Astrid van den Broek

Programmamanager

+31 70 349 51 07
Broek@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website