Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Thema's

Uitgelicht

De consortia in beeld

In deze filmpjes vertellen de projectleiders hoe zij in de lokale consortia werken aan kennis en inzicht voor preventief gemeentebeleid

Bekijk de filmpjes

Leernetwerkbijeenkomsten

Welke kennis hebben de consortia met elkaar uitgewisseld en wat hebben ze van elkaar geleerd tijdens de leernetwerkbijeenkomsten van Maak ruimte voor gezondheid?

Lees meer over de bijeenkomsten

Hoe draagt de leefomgeving bij aan gezondheid?

Kijk hoe wij beleidsmakers en onderzoekers ondersteunen met kennis en praktische instrumenten over een gezonde leefomgeving. Met die kennis dragen zij bij aan het fysieke, mentale en sociale welbevinden van mensen.

Lees meer over Gezonde leefomgeving

Actueel

Bruggen naar gezond gewicht

Vijf gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn aan de slag met preventie. Ze bieden een maatwerk-aanpak voor gezinnen met overgewicht. Deze richt zich op een gezonde leefomgeving voor de jeugd én op passende ondersteuning voor gezinnen. Dit is één van de zes gemeentelijke preventieprojecten van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hierin stimuleren we het gebruik van erkende interventies binnen gemeenten en bevorderen we een brede lerende...

Pagina

Dankzij impuls zetten GGD’en in op een sterkere kennis- en adviesfunctie

Met een impuls van ZonMw gaan GGD’en zich sterker neerzetten als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten en als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast start een overkoepelend netwerk van landelijke kennispartijen, dat onderling én met GGD’en kennis gaat uitwisselen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en ervaringskennis.

Nieuws

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten

In Drenthe kampen inwoners -meer dan gemiddeld in Nederland- met gezondheidsrisico’s en –problemen. Twaalf gemeenten zetten daarom stevig in op een integrale aanpak om de gezondheid van hun inwoners te verbeteren. Dit is één van de zes gemeentelijke preventieprojecten van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Hierin stimuleren we het gebruik van erkende interventies binnen gemeenten en bevorderen we een brede lerende aanpak.

Pagina

Gemeenten richten openbare ruimtes beweegvriendelijk in

Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen gemeenteambtenaren van diverse domeinen belangrijk is om burgers in beweging te krijgen. Ook burgers laten meedenken en het gebruik maken van living labs zijn belangrijk voor het beweegvriendelijk inrichten van gemeenten. Dit leest u in het artikel van Binnenlands Bestuur over 2 onderzoeksprojecten die wij financierden. Hiermee stimuleren wij dat de kennis uit deze projecten in de praktijk wordt...

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Living Labs Samenwerken aan gezonde leefomgeving

Onderwerpen

  • Samenwerken aan een Gezonde leefomgeving
  • Domeinoverstijgend werken
  • Gebiedsontwikkelingen
  • Instrument gezonde leefomgeving
  • Maatregel gezonde leefomgeving

 

Onderdeel van programma

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving

Geplaatst op

13 december 2022

Deadline

3 februari 2023,
14.00 uur

Bekijk

Contact

Astrid van den Broek

Programmamanager

+31 70 349 51 07
Broek@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website