Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Thema's

Uitgelicht

Met een systeembenadering werken aan betere gezondheid

Hoe kun je een systeembenadering toepassen in onderzoek, beleid en praktijk gericht op een gezonde leefomgeving? Systeemdenken, de toegevoegde waarde en de toepasbaarheid daarvan stond centraal tijdens de 7e bijeenkomst van de consortia ‘Maak ruimte voor gezondheid’.

Lees het verslag

Systeemdenken en het Action Scales Model

Maatregelen die de volksgezondheid moeten verbeteren richten zich vaak maar op een klein deel van een probleem. Veel gezondheidsproblemen zijn echter het gevolg van een complex systeem van factoren, waardoor de impact van een eenzijdige benadering niet zo groot is. Een systeembenadering kan effectiever zijn, zegt James Nobles. Hij is onderzoeker aan de Bristol Medical School en ontwikkelde een instrument om complexe problemen en hun samenhang beter te begrijpen.

Lees het interview met James Nobles

Hoe draagt de leefomgeving bij aan gezondheid?

Kijk hoe wij beleidsmakers en onderzoekers ondersteunen met kennis en praktische instrumenten over een gezonde leefomgeving. Met die kennis dragen zij bij aan het fysieke, mentale en sociale welbevinden van mensen.

Webpagina Gezonde leefomgeving

Duurzaam samenwerken vergroot de impact, ook na 2022

Op 24 juni 2021 troffen de zeven consortia van ‘Maak Ruimte voor Gezondheid’ elkaar digitaal. Centraal stond de vraag: hoe zorg je voor een duurzame integrale samenwerking, zodat je écht klaar bent voor de toekomst en hoe houd je -nadat de subsidie is gestopt- vast aan wat bereikt is?

Lees de publicatie

Gezondheidsbevordering in gemeentelijke praktijk

10 nieuwe implementatieprojecten gaan het gemeentelijke gezondheidsbeleid versterken, gericht op gezondheids-bevordering en gezonde leefomgeving.

Projecten Gemeenten Samen Gezond

‘Ontwerp leefomgeving met oog voor gezondheid’

Steden gezond inrichten, dat wil het Zuid-Limburgse consortium RuimteGIDS. Ontwerpers, ambtenaren, wetenschappers, bewoners en GGD maken samen plannen voor de openbare ruimte.

Kennis over gezond leven en openbare ruimte

Actueel

Verbeteren van mentale gezondheid loont

Een betere mentale gezondheid leidt tot gezondheidswinst en kostenbesparing is de conclusie van een onderzoek van Trimbos, RIVM en GGD GHOR. Effectieve interventies en beleidsmaatregelen in de zorg, maar ook thuis, in de wijk, op school en op het werk zijn daarvoor van belang. Lees meer in het nieuwsbericht en de factsheet hierover

Elders gezien

‘Doen we wel genoeg om mensen in de wijk te bereiken?’

Het verkleinen van gezondheidsverschillen vraagt om samenwerking tussen het sociaal- en zorgdomein. En met mensen uit de wijk. 'Maar doen we wel genoeg om deze mensen te bereiken?', vraagt Patricia Heijdenrijk van Pharos zich af in een interview met magazine Sprank. ‘Het verkleinen van de gezondheidskloof is complex en taai. Dat vraagt om een doordachte, meervoudige insteek vanuit de overheid. Je kan niet zeggen: alle ballen op volksgezondheid.’

Elders gezien

KIC-call ‘Leefstijl en Leefomgeving’ honoreert twee onderzoeken

Binnen de KIC-call ‘Leefstijl en Leefomgeving’ zijn twee onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan onderzoek doen naar structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven. Daartoe worden duurzame innovatieve preventieve interventies, gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving, (door)ontwikkeld en toegepast. Voor de ontwikkeling van deze ‘evidence...

Nieuws

Samen succesvol stoppen met roken

Het is Stoptober! Rokers succesvol helpen om te stoppen met roken: hoe doe je dat? ‘Sociale steun is belangrijk als je wilt stoppen met roken. Daarom creëren we steun in de omgeving van rokers en hanteren we een groepsaanpak’. In Den Haag wordt samengewerkt om eerder opgedane kennis beter te benutten. Lees over dit project uit onze programmalijn Kennisbenutting en implementatie.

Pagina
Toon meer

Contact

Astrid van den Broek

Programmamanager

+31 70 349 51 07
Broek@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website