Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen of belemmeringen op gezondheid.

Projecten op thema

Uitgelicht

20 jaar preventie bij ZonMw!

De afgelopen 20 jaar hebben we al veel kennis opgedaan over gezond leven. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.

Benieuwd naar de resultaten en onze blik op de toekomst?

Alles komt samen in de wijk

Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, inclusief de voorzieningen, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Lees verder in onze publicatie '20 jaar preventie bij ZonMw'

Maak ruimte voor gezondheid!

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving?

Meer over Maak ruimte voor gezondheid

Aan de slag in uw gemeente!

Hoe stimuleer je het gebruik van erkende interventies in gemeentelijke preventieprojecten en hoe bevorder je een brede lerende aanpak? Zes lokale samenwerkingsverbanden gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid.

Naar de samenwerkingsverbanden

Openbaar groen dat mensen blij maakt

Groen in de wijk kan bijdragen aan een goede gezondheid van bewoners. Veel gemeenten zien het vergroenen van wijken dan ook als een middel om de verschillen in gezondheid tussen hoge SES en lage SES te verkleinen.

Lees het interview met Peter van den Hazel

Voorbeeldprojecten over vroegsignalering en preventie

Tekening plaatje man op fiets, vrouw met hond, vrouw en man aan een tafel

Lees bijvoorbeeld over het welbevinden van kwetsbare ouderen, hoe de gemeente Laarbeek een 'afvalrace' organiseerde of over buurtkracht in  Zuid-Limburg. 

Naar de publicatie

Samen preventieprogramma effectiever maken

Hoe kun je mooie onderzoeksresultaten succesvol implementeren, hechte samenwerkingsverbanden smeden en zo een duurzame bijdrage leveren aan preventie? Tijdens de werkconferentie ‘Samen aan de slag in wijk, school en zorg’ deden deelnemers nieuwe inspiratie op en deelden ze hun ervaringen.

Lees het verslag

Gezonde wijk projecten

Het deelprogramma Gezonde wijk stimuleert kennisontwikkeling en implementatie van werkzame maatregelen, verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, het bereiken van gezondheidswinst op korte en langere termijn met name bij kwetsbare groepen en participatie in werk en samenleving. Binnen de subsidieronde zijn 11 projecten gehonoreerd. De 1e resultaten verwachten wij in 2020. 

klik hier voor de factsheet

Consortium integrale aanpak overgewicht (CIAO)

CIAO – een samenwerkingsverband van 5 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) – heeft onderzocht hoe de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren (in Nederland) verloopt en hiervoor praktische instrumenten ontwikkeld.

Resultaten ciao

Actueel

Volg via RSS

20 jaar preventie bij ZonMw

Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In deze video lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.

Pagina

‘Handreiking doelen stellen’ voor aanpak gezondheidsverschillen in de wijk

Wat is nodig in een wijk om de gezondheidsverschillen terug te dringen? Een succesvolle aanpak gaat uit van wat nodig is in een bepaalde wijk/gemeente, vraagt om inzet van diverse partijen, een breed draagvlak en het doorlopen van een aantal stappen met zowel professionals als inwoners. De aanpak is dus procesgericht. Het is vaak ook een kwestie van experimenteren en al doende leren.

Elders gezien

Hoe beïnvloedt de inrichting van de leefomgeving je gezondheid?

In het programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’ doen 7 consortia onderzoek. Naar de effecten van de inrichting van de leefomgeving, op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en op sociale interacties en ‘meedoen’. In dit filmpje vertellen Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (wur), Henk-Jan Kooij (radboud), Edwin van Uum er meer over.

Elders gezien

World Café en wandelexcursie naar Spijkerkwartier en Coberco-terrein

Op 3 juli 2019 was de 3e leernetwerkbijeenkomst van ons programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’. De regionale samenwerkingsverbanden kwamen bijeen om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De dag werd georganiseerd door de 2 consortia in Arnhem/ Nijmegen.

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Contact

Astrid van den Broek

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 51 07
E-mailadresBroek@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website