Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen of belemmeringen op gezondheid.

Projecten op thema

Uitgelicht

Startbijeenkomst Maak ruimte voor gezondheid

Op 9 oktober vond de startbijeenkomst ‘Maak ruimte voor gezondheid‘ plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor. Via onderstaande digitale publicatie kunt u terugkijken op de diverse onderdelen van deze bijeenkomst.

Bekijk de publicatie

Voorbeeldprojecten over vroegsignalering en preventie

Tekening plaatje man op fiets, vrouw met hond, vrouw en man aan een tafel

Lees bijvoorbeeld over het welbevinden van kwetsbare ouderen, hoe de gemeente Laarbeek een 'afvalrace' organiseerde of over buurtkracht in  Zuid-Limburg. 

Naar de publicatie

Maak ruimte voor gezondheid!

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving?

Meer over Maak ruimte voor gezondheid

Consortium integrale aanpak overgewicht (CIAO)

CIAO – een samenwerkingsverband van 5 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) – heeft onderzocht hoe de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren (in Nederland) verloopt en hiervoor praktische instrumenten ontwikkeld.

Resultaten ciao

Aan de slag!

Zes lokale samenwerkingsverbanden gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid.

Naar de samenwerkingsverbanden

Gezonde wijk projecten

Het deelprogramma Gezonde wijk stimuleert kennisontwikkeling en implementatie van werkzame maatregelen, verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, het bereiken van gezondheidswinst op korte en langere termijn met name bij kwetsbare groepen en participatie in werk en samenleving. Binnen de subsidieronde zijn 11 projecten gehonoreerd. De 1e resultaten verwachten wij in 2020. 

klik hier voor de factsheet

Valpreventie ouderen kan beter

Persoon is gevallen, in beeld twee benen op grond met wasmand
Foto: Hollandse Hoogte, Stijn Rademaker

Het aantal val-ongevallen onder ouderen neemt toe. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het Erasmus MC blijkt dat er niet alleen financiële obstakels zijn om valpreventie beter te implementeren.

Naar mediatorartikel Valpreventie voor ouderen kan beter

Actueel

Volg via RSS

Voortbouwen op 20 jaar Preventie

Op 18 oktober ontving ZonMw de goedkeuring voor het vervolg van het Preventieprogramma: Integraal en met kennis aan de slag, ZonMw-Preventieprogramma 2019 t/m 2022. “Het Preventieprogramma bij ZonMw is al twintig jaar lang een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie...

Nieuws
Tweet

Gemeenten aan de slag met preventie

In oktober starten 6 lokale samenwerkingsverbanden van o.a. gemeenten, GGD’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein met subsidie van ZonMw. Zij gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid.

Straat met mensen
Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Contact

Astrid van den Broek

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 51 07
E-mailadresBroek@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website