Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen of belemmeringen op gezondheid.

Projecten op thema

Uitgelicht

Gezonde taartjes

Veel mensen willen graag minder ongezond snacken. Toch vinden ze dit lastig om in de praktijk te brengen. Want ongezonde snacks kom je voortdurend tegen; onderweg naar school, werk of andere activiteiten. Hoe kan je mensen gezonder laten snacken? 

project Food in Motion

Openbaar groen dat mensen blij maakt

Groen in de wijk kan bijdragen aan een goede gezondheid van bewoners. Veel gemeenten zien het vergroenen van wijken dan ook als een middel om de verschillen in gezondheid tussen hoge SES en lage SES te verkleinen.

Lees het interview met Peter van den Hazel

Speeddates en een spannende expeditie door Paddepoel

De 8 consortia Maak ruimte voor gezondheid kwamen 29 januari 2019 voor de 2e keer bij elkaar.
Deze keer in Groningen op uitnodiging van de 3 noordelijke consortia. Een belangrijk onderdeel van de dag was het bekijken en bespreken van de lokale concept-kennisagenda's van de consortia.

Bekijk de digitale publicatie

Samen preventieprogramma effectiever maken

Hoe kun je mooie onderzoeksresultaten succesvol implementeren, hechte samenwerkingsverbanden smeden en zo een duurzame bijdrage leveren aan preventie? Tijdens de werkconferentie ‘Samen aan de slag in wijk, school en zorg’ deden deelnemers nieuwe inspiratie op en deelden ze hun ervaringen.

Lees het verslag

Startbijeenkomst Maak ruimte voor gezondheid

Op 9 oktober vond de startbijeenkomst ‘Maak ruimte voor gezondheid‘ plaats: 8 lokale en regionale consortia die in september gestart zijn, stelden zich aan elkaar voor. Via onderstaande digitale publicatie kunt u terugkijken op de diverse onderdelen van deze bijeenkomst.

Bekijk de publicatie

Voorbeeldprojecten over vroegsignalering en preventie

Tekening plaatje man op fiets, vrouw met hond, vrouw en man aan een tafel

Lees bijvoorbeeld over het welbevinden van kwetsbare ouderen, hoe de gemeente Laarbeek een 'afvalrace' organiseerde of over buurtkracht in  Zuid-Limburg. 

Naar de publicatie

Maak ruimte voor gezondheid!

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving?

Meer over Maak ruimte voor gezondheid

Consortium integrale aanpak overgewicht (CIAO)

CIAO – een samenwerkingsverband van 5 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) – heeft onderzocht hoe de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren (in Nederland) verloopt en hiervoor praktische instrumenten ontwikkeld.

Resultaten ciao

Aan de slag!

Zes lokale samenwerkingsverbanden gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid.

Naar de samenwerkingsverbanden

Gezonde wijk projecten

Het deelprogramma Gezonde wijk stimuleert kennisontwikkeling en implementatie van werkzame maatregelen, verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, het bereiken van gezondheidswinst op korte en langere termijn met name bij kwetsbare groepen en participatie in werk en samenleving. Binnen de subsidieronde zijn 11 projecten gehonoreerd. De 1e resultaten verwachten wij in 2020. 

klik hier voor de factsheet

Valpreventie ouderen kan beter

Persoon is gevallen, in beeld twee benen op grond met wasmand
Foto: Hollandse Hoogte, Stijn Rademaker

Het aantal val-ongevallen onder ouderen neemt toe. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het Erasmus MC blijkt dat er niet alleen financiële obstakels zijn om valpreventie beter te implementeren.

Naar mediatorartikel Valpreventie voor ouderen kan beter

Actueel

Volg via RSS

Gezonde taartjes

Veel mensen willen graag minder ongezond snacken. Toch vinden ze dit lastig om in de praktijk te brengen. Want ongezonde snacks kom je voortdurend tegen; onderweg naar school, werk of andere activiteiten. Hoe kan je mensen verleiden om gezonder te snacken?

Nieuws

Aanmelden informatiebijeenkomst Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd programmalijn voor gemeenten nu mogelijk

Gemeenten en hun natuurlijke partners worden voor de programmalijn uitgenodigd te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd, gebaseerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Voor deze subsidieoproep wordt op woensdag 13 februari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) bij Mammoni in Utrecht. Let op: het bijwonen van deze...

Nieuws

Lokale samenwerkingsverbanden van start met preventie

Gezond gewicht, bewoners betrekken, groen in de wijk, gezondheidsrisico’s. Onderwerpen die zich richten op het verbeteren van de gezondheid van inwoners in verschillende gemeenten in Nederland. Daar gaat het over bij de zes lokale samenwerkingsverbanden ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’.

Verschillende mensen op straat
Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Contact

Astrid van den Broek

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 51 07
E-mailadresBroek@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website