Evaluatie en monitoring Alles is gezondheid

Vanuit het vijfde programma preventie (PP5) dragen wij bij aan kennisontwikkeling voor het onderdeel ‘Alles is gezondheid….’ van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Alles is gezondheid is het onderdeel van het NPP waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen. De afspraken, ook wel pledges, zijn bedoeld om een beweging op gang te brengen die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Hiervoor zijn 2 doelstellingen geformuleerd: het afremmen van de sterke toename van het aantal chronische ziekten en het stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Actiegerichte evaluatie Alles is gezondheid (2018-2021)

Mede door een bestuurlijk-organisatorische evaluatie van de eerste periode 2014-2017 is het programma 'Alles is gezondheid...' verlengd met vijf jaar tot en met 2021. Het ministerie van VWS komt op grotere afstand te staan, en vraagt nu om een actiegerichte, lerende evaluatie op basis van twee leervragen.

Meer informatie

2014-2017 Evaluatie en monitoring in 3 onderdelen

De evaluatie en monitoring die ZonMw financierde in 2014-2017 bestaat uit 3 onderdelen:

  • RIVM brengt de resultaten en voortgang in beeld op Allesisgezondheid.nl.
  • Universiteit Maastricht doet samen met de Radboud Universiteit onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van Alles is gezondheid.
  • Onderzoek naar de effectiviteit en randvoorwaarden van 9 pledges.

1. Monitor

Het RIVM heeft een monitor ontwikkeldom de maatschappelijke beweging zichtbaar te maken die het programma wil realiseren. Daarin zijn een aantal indicatoren opgenomen, die het RIVM op de website Allesisgezondheid.nl publiceert. Kijk voor de laatste stand van zaken op Allesisgezondheid.nl.

Project:

2. Bestuurlijke evaluatie 2014-2017

Hoe werkt Alles is Gezondheid als instrument om met maatschappelijke partners van binnen en buiten de gezondheidssector en bedrijfsleven enthousiasme te mobiliseren voor het publieke gezondheidsbelang? Deze vraag is in dit onderzoek beantwoord. Partners committeren zich aan AiG door ‘pledges’ oftewel plechtige beloftes, waarin zij beloven bij te dragen aan gezondheid. AiG bevindt zich na drie jaar met 309 pledges en 1825 partners in een overgangsfase van verkennende pioniers naar ondernemende, innovatieve netwerken.
Het kabinet heeft de Tweede Kamer in november 2016 geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie en het besluit bekend gemaakt dat het programma Alles is Gezondheid… met vijf jaar wordt verlengd.

Project:

3. Pledges: effectiviteit en randvoorwaarden

Vanuit een subsidieronde zijn 9 onderzoeken  naar de pledges gestart. Deze zijn erop gericht om de effectiviteit, de kosten en baten en/of randvoorwaarden voor implementatie van een aantal pledges te onderzoeken. In deze projecten werken praktijkorganisaties (pledgehouders) samen met onderzoeks- en kennisinstellingen. De projecten richten zich op het bevorderen van gezond gedrag, het voorkomen van chronische aandoeningen en/of het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Projecten:

ZonMw Preventieprogramma 5

Het vijfde programma preventie (PP5) sluit nauw aan op de thema’s en doelgroepen die in ‘Alles is gezondheid…’ centraal staan. PP5 richt zich op kennisontwikkeling voor school, wijk, werk, zorg en gezondheidsbescherming/vroege opsporing. Belangrijke thema’s zijn: bewegen, overgewicht, diabetes, roken, alcohol en depressie.  Extra aandacht gaat uit naar preventieactiviteiten voor kwetsbare burgers en activiteiten die sociaaleconomische gezondheidsverschillen kunnen verkleinen.

Gerelateerd


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website