Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen.

Uitgelicht

Proactieve zorgplanning door huisartsen

Gecombineerde foto van Annicka van der Plas en Astrid Kodde
Onderzoeker Annicka van der Plas en huisarts Astrid Kodde

Als zorgverleners eerder gesprekken over behandelwensen stimuleren en oefenen, wordt het voor patiënten makkelijker afwegingen over behandelwensen te maken. Op een moment dat patiënten en hun naasten er nog rustig over na kunnen denken. Er is nu een set hulpmiddelen ontwikkeld voor professionals in de 1e lijn.

Lees het interview

Zorgbehoeften van patiënten met hartfalen beter in kaart brengen

Gecombineerde foto's van Daisy Janssen en Jill Hamers
Daisy Janssen en Jill Hamers

Mensen met hartfalen hebben vaak behoefte aan palliatieve zorg. Hoe krijg je op tijd duidelijkheid over hun situatie en wensen? Hoogleraar ouderengeneeskunde Daisy Janssen en verpleegkundig specialist in opleiding Jill Hamers vertellen over de tool I-HARP die helpt bij het op gang brengen van het gesprek hierover.

Lees het interview over I-HARP

Hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning

Foto van verzorger en patiënt in gesprek

Diverse hulpmiddelen op markering en proactieve zorgplanning voor zorgverleners in de 1e- en 2e-lijn staan op Palliaweb. Zoals algemene en meer specifieke hulpmiddelen voor mensen met dementie, chronisch hartfalen, een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond. Maar ook algemene en specifieke informatie voor patiënten.

Bekijk de hulpmiddelen op Palliaweb

Actueel

Stimuleringssubsidie voor implementeren in de palliatieve zorg

Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. ZonMw zet vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van deze interventies in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform.

Verpleegkundige in gesprek met patiënt in verpleeghuis
Nieuws

Palliatieve zorg voor mensen met ernstige COPD

De ziekte COPD kan grillig verlopen, waardoor het bij patiënten niet altijd makkelijk is om de palliatieve fase vast te stellen. Hoe kun je deze fase tijdig herkennen en bespreken? Projectleider Els Verschuur en verpleegkundig specialist Linda Brandjes vertellen hoe een nieuwe online toolbox helpt bij palliatieve zorg voor mensen met COPD.

Gecombineerde foto van Els Verschuur en Linda Brandjes
Pagina

PalliaPodcast over proactieve zorgplanning

Hoe en wanneer ga je in gesprek met patiënten in de palliatieve fase over hun wensen en behoeften, zodat je passende zorg kunt verlenen? In de nieuwe PalliaPodcast vertellen zorgverleners in verschillende afleveringen hoe zij dit aanpakken. Wat waren hun ervaringen, tegen welke dilemma’s liepen ze aan en hoe losten ze het op? Beluister de podcast nu.

Logo van de PalliaPodcast, een playknop en pauzeknop
Elders gezien

Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie van hulpmiddelen uit Palliantieprojecten die zorgverleners in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Denk aan hulp bij palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s. Download het boekje hier.

Voorkant van het boekje 'Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg'met illustraties van patiënten, naasten en zorgverleners
Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website