Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen.

Uitgelicht

Proactieve zorgplanning door huisartsen

Gecombineerde foto van Annicka van der Plas en Astrid Kodde
Onderzoeker Annicka van der Plas en huisarts Astrid Kodde

Als zorgverleners eerder gesprekken over behandelwensen stimuleren en oefenen, wordt het voor patiënten makkelijker afwegingen over behandelwensen te maken. Op een moment dat patiënten en hun naasten er nog rustig over na kunnen denken. Er is nu een set hulpmiddelen ontwikkeld voor professionals in de 1e lijn.

Lees het interview

Zorgbehoeften van patiënten met hartfalen beter in kaart brengen

Gecombineerde foto's van Daisy Janssen en Jill Hamers
Daisy Janssen en Jill Hamers

Mensen met hartfalen hebben vaak behoefte aan palliatieve zorg. Hoe krijg je op tijd duidelijkheid over hun situatie en wensen? Hoogleraar ouderengeneeskunde Daisy Janssen en verpleegkundig specialist in opleiding Jill Hamers vertellen over de tool I-HARP die helpt bij het op gang brengen van het gesprek hierover.

Lees het interview over I-HARP

Hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning

Foto van verzorger en patiënt in gesprek

Diverse hulpmiddelen op markering en proactieve zorgplanning voor zorgverleners in de 1e- en 2e-lijn staan op Palliaweb. Zoals algemene en meer specifieke hulpmiddelen voor mensen met dementie, chronisch hartfalen, een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond. Maar ook algemene en specifieke informatie voor patiënten.

Bekijk de hulpmiddelen op Palliaweb

Actueel

Zorgverleners krijgen training en handvatten om gesprek over zingeving aan te gaan

Hoe krijg je tijdig en meer aandacht voor zingeving bij patiënten in de palliatieve fase? Onderzoeker Yvonne Engels en verpleegkundige Jolande IJsseldijk vertellen over een ontwikkelde training en hulpmiddelen daarvoor. In de training leren multidisciplinaire zorgteams bewuster omgaan met signalen van patiënten, die haakjes vormen voor een gesprek over wat voor hen belangrijk is.

Gecombineerde foto van Yvonne Engels en Jolande IJsseldijk
Pagina

Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg

Om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden en zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten op hun wensen en behoeften, is een goede digitale gegevensoverdracht in de palliatieve zorg belangrijk. Daarom staat er vanuit ons programma Palliantie II een subsidieoproep op uitnodiging open voor het ontwikkelen van een informatiestandaard en het testen van die standaard in de praktijk.

Vrouwelijke arts werkt op laptop en smartphone
Nieuws

Proactieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Hoe verleen je proactieve zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die lichamelijk ziek en in de palliatieve fase zijn? Voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg is een toolkit en training ontwikkeld. In dit interview vertellen onderzoeker Berno van Meijel en verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker Karin den Boer hoe deze toolkit en training helpen bij betere palliatieve zorg voor deze doelgroep.

Foto van Berno van Meijel en Karin den Boer
Pagina

Subsidieoproep Proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg

Werkt u bij een onderzoeksorganisatie en wilt u proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg verbeteren? Vraag dan samen met zorgorganisaties, beroepsverenigingen, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars subsidie aan. Het doel is het verder ontwikkelen en in de praktijk toepassen van de bestaande IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit (IMPACT). Indienen kan tot 10 mei 2022, om 14.00 uur.

Ouder en kind in gesprek met een zorgverlener
Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website