Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen.

Uitgelicht

Praten over seksualiteit in de laatste levensfase

Vrouw ligt onder de dekens in bed

Hoe praat je over seksualiteit en intimiteit met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn? Verpleegkundig specialist Corien Eeltink en patiënt Marloes Noordhoek durfden het gesprek aan, en delen hun ervaringen en tips.

Lees het interview in Pal voor U

Zorgbehoeften van patiënten met hartfalen beter in kaart brengen

Gecombineerde foto's van Daisy Janssen en Jill Hamers
Daisy Janssen en Jill Hamers

Mensen met hartfalen hebben vaak behoefte aan palliatieve zorg. Hoe krijg je op tijd duidelijkheid over hun situatie en wensen? Hoogleraar ouderengeneeskunde Daisy Janssen en verpleegkundig specialist in opleiding Jill Hamers vertellen over de tool I-HARP die helpt bij het op gang brengen van het gesprek hierover.

Lees het interview over I-HARP

Hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning

Foto van verzorger en patiënt in gesprek

Diverse hulpmiddelen op markering en proactieve zorgplanning voor zorgverleners in de 1e- en 2e-lijn staan op Palliaweb. Zoals algemene en meer specifieke hulpmiddelen voor mensen met dementie, chronisch hartfalen, een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond. Maar ook algemene en specifieke informatie voor patiënten.

Bekijk de hulpmiddelen op Palliaweb

Actueel

Inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk: 8 projecten van start

Het tijdig herkennen van de palliatieve fase en het gesprek als zorgverleners hierover aangaan met de patiënten en naasten zorgt voor passende zorg. In dit gesprek komen de doelen, wensen, behoeften, zorg en ondersteuning van de patiënt rondom het levenseinde ter sprake (proactieve zorgplanning/ advance care planning).

Patiënt in gesprek met arts
Nieuws

Informatiesessies stimuleringssubsidie palliatieve zorg

Wilt u in februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren van een interventie in de palliatieve zorg binnen uw organisatie? En heeft u nog vragen over de interventies? Kom dan naar 1 van de 2 online informatiebijeenkomsten op donderdag 12 januari 2023.

Verpleegkundige in gesprek met patient
Pagina

Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg: nieuw project van start

Om mensen in de laatste levensfase en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden en zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij hun waarden, wensen en behoeften, is goede en eenduidige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners in de palliatieve zorg belangrijk. Daarom financieren we de ontwikkeling van een digitale informatiestandaard Proactieve Zorgplanning.

Vrouw achter laptop
Nieuws

Stimuleringssubsidie voor implementeren in de palliatieve zorg

Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. ZonMw zet vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van deze interventies in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform.

Verpleegkundige in gesprek met patiënt in verpleeghuis
Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website