In Nederland hebben jaarlijks 5000 tot 7000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. De stervensfase van kinderen verschilt aanzienlijk van die van volwassenen. Kinderpalliatieve zorg vraagt daarom niet alleen om specifieke expertise, maar ook aan de organisatie van zorg, symptoombestrijding en de diverse perspectieven in zulke situaties dient aandacht te worden besteed.

Uitgelicht

Richtlijn Kinderpalliatieve zorg

Door een brede groep professionals en ouders zijn  uitgangspunten voor de organisatie van de kinderpalliatieve zorg en aanbevelingen geïdentificeerd op de volgende gebieden:  symptomen, besluitvorming en organisatie van zorg.  Deze aanbevelingen staan in de NVK-richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen.

Basismodel netwerk kinderpalliatieve zorg in 10 stappen

10 stappen basismodel
10 stappen basismodel

Vilans ontwikkelde samen met Stichting Pal een handig basismodel voor regionale samenwerking voor kinderpalliatieve zorg. Gebruik dit basismodel als een fundament om in 10 eenvoudige stappen te komen tot regionale netwerken kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking. Mooi resultaat uit het project: integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking.

10 stappen basismodel

Blijf op de hoogte

Via de 'Blijf op de hoogte' pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Palliatieve Zorg.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Uit de praktijk

‘Ik ervaar dagelijks dat de werkelijkheid van de kinderpalliatieve zorg nog ver afstaat van de palliatieve zorg die voor volwassenen beschikbaar is. Kinderpalliatieve zorg is pas sinds enkele jaren ècht in ontwikkeling’ schrijft Eduard Verhagen in zijn column.

Column Eduard Verhagen

Infodoosjes voor kinderen

Doosje hou me vast

Middels het ‘Houvast’-project zijn er, in samenwerking met ouders, infodoosjes ontwikkeld voor de kinderpalliatieve- en terminale fase, volledig afgestemd op de leeftijd van het kind. De doosjes bevatten naast informatie ook inspirerende ideeën en bijvoorbeeld een doe-boek. Hieraan gekoppeld zijn er twee websites www.houmevast.nl en www.vergeetmeniet.nl ontworpen.

Project: Infodoosje

Als je kind niet lang te leven heeft

Beeld van kind
Noa

De 8-jarige Noa heeft een energiestofwisselingsziekte. Het is een progressieve aandoening waar nog geen medicijn voor is. Noa zal niet volwassen worden. Wat doet dat met een gezin? Zijn moeder Mike Zeelen vertelt erover.

Als je kind niet lang te leven heeft

Uitdagingen in zorgverlening

Palliatieve zorg voor kinderen is in veel opzichten anders dan bij volwassenen. Alleen al de veerkracht van kinderen maakt de palliatieve fase soms erg grillig. Meggi Schuiling (Stichting PAL) en André Potters (Mappa Mondo) over de uitdagingen voor de zorgverlening.

Uw kind zal niet volwassen worden

Projecten over kinderpalliatieve zorg

Overzicht met projecten op het gebied van kinderpalliatieve zorg die vanuit het ZonMw Palliantie programma worden gefinancierd.

Projecten kinderpalliatieve zorg

Zorgpraktijk

Hoe begeleid je kinderen en jeugd in de laatste levensfase? Lees hier welke aanpak het Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus-MC Sophia) hanteert in de kinderpalliatieve zorg.

Aanpak begeleiding kinderen en jeugd in laatste levensfase

Actueel

Volg via RSS

Het landschap van de palliatieve zorg

Er zijn vele organisaties werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland. Allen hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid in de ondersteuning van patiënten, naasten of zorgverleners. De organisaties werken op vier niveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk. De infographic “Het landschap van palliatieve zorg” laat zien hoe al deze partijen zich tot elkaar verhouden.

Elders gezien

Website Nationaal Programma Palliatieve Zorg is live

Met dit platform biedt Agora inzicht in alle onderdelen van het NPPZ: activiteiten van de overheid, het programma Palliantie. Meer dan Zorg van ZonMw en informatie van de 7 consortia palliatieve zorg. U vindt er compacte informatie met doorverwijzingen naar broninformatie op onder andere websites van de Rijksoverheid en ZonMw.

Elders gezien

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Jeugd in Onderzoek

Jeugd in Onderzoek is een congres voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, professional in de jgz, jeugdhulp, sociaal werk of ggz, beleidsmedewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs of bij opleidingen in het mbo, het hbo of universitair, medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging,...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website