Onderwerpen

Uitgelicht

Projecten om palliatieve zorg te verbeteren

Het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is opgezet om de zorg aan mensen in hun laatste levensfase te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste 6 projecten afgerond. Wat hebben zij opgeleverd en wat gaan patiënten en hun naasten daarvan in het dagelijks leven van merken? Betrokkenen uit onderzoek en praktijk zijn aan het woord.

Bekijk de digitale publicatie

Subsidieoproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek

De oproep heeft tot doel om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. De interventies moeten al toegepast zijn in de praktijk, waarbij kennis is opgedaan over de bewijskracht en/of de implemen-teerbaarheid. En aansluiten op wat mensen in de laatste levensfase en hun naasten aangeven het allerbelangrijkst te vinden. Onderzoeksorganisaties kunnen een aanvraag indienen. 

Naar de subsidieoproep

Groen licht voor 3 projecten Geestelijke verzorging in de eerstelijn

Samenwerkend onder de naam PLOEG (Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging) zijn 3 projecten goedgekeurd: Spirituele zorg dichtbij huis, Integratie GV eerste lijn vanuit 3 multidisciplinaire praktijken en In dialoog met je levensverhaal. Concrete beoogde producten zijn onder meer een analyse van best practices in de eerste lijn, een verwijzingstool en een interventie voor het werken met levensverhalen.

Vervolg op de kennissynthese geestelijke verzorging

Parel voor Pharos project 'In gesprek over leven en dood'

Minister Hugo de Jonge en het Pharos team
Minister Hugo de Jonge en het Pharos team

De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop daar in Nederland over gesproken wordt, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip. ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos levert nieuwe inzichten op én concrete materialen om het anders te doen.

Lees meer over deze Parel

Projecten uit het programma Palliantie. Meer dan zorg

Binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' lopen inmiddels meer dan 60 projecten. Bekijk de nieuwe projectwaaier (PDF) om de aankomende verwachte resultaten in te zien.

Nieuwsbrief Palliatieve Zorg

Nieuwsbrief Palliatieve Zorg

Geïnteresseerd in onderwerpen en projectresultaten over palliatieve zorg? Schrijf u dan in en ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief!

Direct inschrijven

Advance Care Planning

Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt mensen om na te denken over hoe zij de palliatieve fase zelf willen inrichten of hoe ze de rol van naaste op zich willen nemen.

Lees meer over de projecten

Onderwijs in palliatieve zorg

Mannetje die kennis uit hersenen haalt
Kennissynthese onderwijs

De komende jaren wil het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ bijdragen aan beter onderwijs over palliatieve zorg. Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) gaat van start. Het is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’. Het project O²PZ richt zich op landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders en een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle professionele zorgverleners in de palliatieve zorg.

Onderwijs in palliatieve zorg

Onderzoek implementeren

Moniek Zijlstra-Vlasveld

Implementatiespecialisten Pauline Goense en Moniek Zijlstra-Vlasveld nemen u in deze reeks mee in de wereld van implementeren.

Bekijk de implementatiereeks

Actueel

Volg via RSS

Zelfmanagementondersteuning bij ongeneeslijke kanker

Patiënten met ongeneeslijke kanker zijn veelal kwetsbaar. Vaak is sprake van allerlei lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen. Zelfmanagement is van belang om hier goed mee om te gaan in het dagelijks leven.

Nieuws

Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht

Op 15 januari 2019 is een subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten. Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de aanvraagprocedure. Kijk voor meer informatie op de website van Agora.

Elders gezien

ZonMw actief tijdens de e-healthweek 2019

Van 21 tot 26 januari is de landelijke e-healthweek. Met meer dan 200 activiteiten door het hele land kan het grote publiek zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn en hoe e-health kan worden ingezet. ZonMw organiseert twee activiteiten op het gebied van dementie en sport.

Nieuws

Update PalliArts: het palliatief formularium is toegevoegd

PalliArts, de app die zorgverleners overzichtelijke en actuele regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg biedt, is uitgebreid met het palliatief formularium. Dit formularium is een praktische leidraad voor een snelle oriëntatie op de medicamenteuze therapie. Het gaat in op behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase.

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Oproep Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek

Onderwerpen

  • Bestaande interventies in de palliatieve zorg
  • Essenties Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
  • Prioriteiten van mensen in de laatste levensfase en hun naasten
  • Bewijskracht
  • Implementatie

Onderdeel van programma

Palliantie. Meer dan zorg

Geplaatst op

22 november 2018

Deadline

12 februari 2019,
14.00 uur

Bekijk

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

7th ACP-i conference

De conferentie is gericht op het delen en bespreken van nieuwe onderzoeksresultaten en innovatieve benaderingen op het gebied van planning voor zorg vooraf.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website