Onderwerpen

Uitgelicht

Parel voor advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking

Foto van Annemieke Wagemans en Anke de Veer met bloemen en Parelbeeldje
Annemieke Wagemans en Anke de Veer

Cliënten en naasten beslissen graag mee over toekomstige zorg en levenseindezorg. Hoe praat je op tijd met deze doelgroep, en hun naasten, over zorgwensen en behoeften? Het projectteam, wat een Parel ontving, ontwikkelde een training en informatiematerialen om zorgverleners hierbij te helpen.

Lees meer over dit mooie project en de ontwikkelde materialen

De laatste levensfase in coronatijden

Bekijk de interviewreeks

De coronacrisis heeft een grote impact op mensen in hun laatste levensfase en degenen om hen heen. Zo bemoeilijkt het risico op besmetting afscheid nemen en rouw. En kan een IC-opname beangstigend zijn voor patiënt en naasten. Hoe kunnen we hen toch goede zorg en ondersteuning bieden, binnen de grenzen van de maatregelen? Projectleiders van 5 nieuwe projecten vertellen over hun onderzoek naar antwoorden op deze vraag.

Bekijk de interviewreeks

Resultaten van 5 jaar Palliantie

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is in afronding en leverde de afgelopen 5 jaar veel mooie resultaten op. Er is door verschillende partijen hard gewerkt aan het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Voor zowel de patiënt als hun naasten. Lees alles over wat het programma heeft bereikt, de resultaten van projecten en hoe deze in de praktijk ingezet kunnen worden op de webpagina '5 jaar Palliantie'.

Bekijk de resultatenpagina

Actueel

Structurele inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie

Hoe zorgen we dat geestelijke verzorging onderdeel wordt van de normale zorg in de thuissituatie? In een interview vertellen een actieonderzoeker en de coördinator van de netwerken Palliatieve Zorg in Friesland wat hun onderzoek oplevert voor de praktijk. 3 belangrijke thema’s binnen het onderzoek zijn bekostiging, professionalisering en de geestelijk verzorger als ondernemer.

Portret Carina Pittens
Pagina

Parel voor proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking beslissen graag, samen met hun naasten, mee over toekomstige zorg en zorg aan het levenseinde. Hoe praat je op tijd met deze doelgroep over hun zorgwensen en behoeften? Projectleider Anke de Veer, Annemieke Wagemans en teamleden ontvingen een Parel voor de ontwikkelde training en informatiematerialen om zorgverleners hierbij te helpen.

Foto van Annemieke Wagemans en Anke de Veer met bloemen en Parelbeeldje
Annemieke Wagemans en Anke de Veer
Pagina

Start Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

De Universiteit voor Humanistiek start samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Theologische Universiteit en verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke partners, een Kenniswerkplaats. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis en is mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Schelp op strand
Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website