Onderwerpen

Uitgelicht

Programma krijgt vervolg: Palliantie II van start!

Foto van een ouder echtpaar in gesprek met een zorgverlener

Het ministerie van VWS heeft goedkeuring verleend aan de opvolger van Palliantie. Meer dan zorg. Met Palliantie II gaan we door met de inzet voor goede palliatieve zorg voor mensen in hun laatste levensfase, én hun naasten. Samen met alle partijen in de zorg- en welzijnssector dragen we bij aan adequate ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. De juiste zorg op de juiste plek verlenen.

Lees wat je kunt verwachten

Subsidieoproep 'Symptoombehandeling in de palliatieve fase'

Beeld bij subsidieoproep symptoombehandeling

Bij patiënten in de palliatieve fase kan de behandeling van symptomen bestaan uit niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies. Het is nu nog onvoldoende bekend hoe effectief die zijn. In deze oproep kunnen onderzoekers subsidie aanvragen voor onderzoek naar effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling. De deadline is 10 maart 2021 om 14.00 uur.

Lees meer in de subsidieoproep

Resultaten van 5 jaar Palliantie

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is in afronding en leverde de afgelopen 5 jaar veel mooie resultaten op. Er is door verschillende partijen hard gewerkt aan het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Voor zowel de patiënt als hun naasten. Lees alles over wat het programma heeft bereikt, de resultaten van projecten en hoe deze in de praktijk ingezet kunnen worden op de webpagina '5 jaar Palliantie'.

Bekijk de resultatenpagina

Actueel

Nu één landelijk nummer voor bestaande consultatiedienst palliatieve zorg

Veel zorgverleners hebben vragen over de behandeling van patiënten in de palliatieve fase. Voor hen is er nu, naast de regionale nummers, één landelijk telefoonnummer waar ze terecht kunnen: 088-6051444. Hiermee spreek je nóg sneller en makkelijker een relevante specialist voor het juiste advies. Bekijk de video van stichting Fibula over hoe dit precies werkt.

Thumbnail van bijbehorende video
Elders gezien

Praat op tijd met mensen met een verstandelijke beperking over hun behoefte aan palliatieve zorg

Bij cliënten met een verstandelijke beperking voeren zorgverleners nog weinig tijdige gesprekken over wensen en behoeften over toekomstige zorg en behandeling (proactieve zorgplanning/Advance Care Planning). Hille Voss van het Nivel onderzocht in haar proefschrift de inzet van een speciaal ACP-programma voor deze doelgroep. Lees over haar bevindingen.

Foto van de promotie van Nivelonderzoeker Hille Voss
Foto van het Nivel
Elders gezien

Samen aan de slag met nieuw programma Palliantie II

Het ministerie van VWS heeft goedkeuring verleend aan een vervolg van het programma Palliantie. Meer dan zorg! Met Palliantie II gaan we door met het bundelen van opgedane kennis. En het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden projecten uit het eerste programma.

Foto van een ouder echtpaar in gesprek met een zorgverlener
Nieuws

Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste

Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al is dat soms zwaar. De nieuwe tool MantelzorgBalans helpt mantelzorgers de balans te (her)vinden tussen zorgtaken en andere activiteiten in hun leven. Zo bevat het oefeningen die helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, maar ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt.

Foto van mantelzorger Petra
Elders gezien
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

European Implementation Event 2021

Wat is de EIE2021 EIE2021 brengt professionals en organisaties samen die zich bezighouden met het samenbrengen, vertalen en implementeren van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse praktijk en beleid. Deelnemers kunnen rekenen op de laatste inzichten rond implementatie, inspirerende en verrassende gesprekken met internationale collega's en de mogelijkheid om hun internationale netwerk uit te breiden. Voor wie is de EIE2021? De EIE2021 is...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website