Onderwerpen

Uitgelicht

Managementrapportage 2017

Het programma Palliantie. Meer dan zorg is nu halverwege de looptijd. In de managementrapportage 2017 leest u over de werkwijze en resultaten van dit programma. Er wordt naast een totaaloverzicht ook over de projecten en procedure in 2017 verslag gedaan. 

Bekijk de managementrapportage

Vervolg kennissynthese geestelijke verzorging

In oktober 2017 is het rapport ‘Kennissynthese onderzoek naar geestelijke verzorging in de palliatieve zorg’ van A. Damen en C. Leget verschenen. Als vervolg daarop heeft de commissie Palliantie besloten een call op uitnodiging uit te zetten. 

Lees over het vervolg

Nieuwsbrief Palliatieve Zorg

Nieuwsbrief Palliatieve Zorg

Geïnteresseerd in onderwerpen en projectresultaten over palliatieve zorg? Schrijf u dan in en ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief!

Direct inschrijven

Professionals bepalen zelf wat werkt

Wat hebben verzorgenden in een verpleeghuis nodig om hun rol in de palliatieve zorg goed te kunnen oppakken? En welke instrumenten kunnen hen daarbij helpen? Jenny van der Steen doet actieonderzoek, samen met de verzorgenden zelf.

Interview met Jenny van der Steen

Bouw tijdig aan de vertrouwensrelatie’

Als wijkverpleegkundige heeft Muriel Houthuijse een belangrijke rol in palliatieve thuiszorgteams (PaTz-groepen) in Amsterdam. Zij heeft een goede vertrouwensband met patiënten en signaleert vaak toch eerder dan de huisarts welke behoeften iemand werkelijk heeft.

Lees het interview van Muriel Houthuijse

Onderwijs in palliatieve zorg

Mannetje die kennis uit hersenen haalt
Kennissynthese onderwijs

De komende jaren wil het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ bijdragen aan beter onderwijs over palliatieve zorg. Een werkgroep met leden uit MBO, HBO en WO heeft de 5 aanbevelingen uit de Kennissynthese onderwijs palliatieve zorg uitgewerkt. De resultaten staan beschreven in het rapport 'Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese onderwijs palliatieve zorg’.

Informatie over onderwijs in palliatieve zorg

Geen subsidie-oproep in het voorjaar van 2018

Het programma is halverwege de looptijd en er zijn inmiddels 61 projecten gehonoreerd. De commissie Palliantie brengt de stand van zaken in kaart. Bekeken wordt hoe het resterende budget het beste ingezet kan worden.

Meer informatie

Implementatiereeks

Vrouw op afbeelding
Pauline Goense

Het denken over en werken aan implementatie roept vaak veel vragen op. Pauline Goense, implementatiemedewerker van het ZonMw-team Palliantie, neemt u mee in de wereld van implementatie. 

Implementatiereeks

Projecten uit het programma Palliantie. Meer dan zorg

Binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' lopen inmiddels 61 projecten. Er is een projectenlijst per onderwerp beschikbaar. Benieuwd wat de verwachte resultaten zijn? Lees het overzicht lopende projecten.

Actueel

Volg via RSS

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het regeerakkoord. In de nota, die aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voor 3 overkoepelende thema’s – vraagstukken rond het begin van het leven, medisch-wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken rond het einde van het leven – de agenda voor de komende jaren geschetst.

Elders gezien

Film Voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson

Hoe ga je om met mensen met de ziekte Parkinson in de laatste levensfase? Nabestaanden, mantelzorgers en mensen met de ziekte van Parkinson hebben tips gegeven en deze zijn vertaald naar 8 praktische adviezen in de video 'Voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson'.

Elders gezien

Zorgen over proefpersoon-informatie, infrastructuur en toekomstbestendigheid bij evaluatie WMO

In 2017 werd de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) voor de derde keer geëvalueerd. Hoofddoel van de WMO is het bieden van voldoende bescherming aan proefpersonen tegen risico’s en bezwaren van deelname aan wetenschappelijk onderzoek zonder de vooruitgang van de medische wetenschap onnodig te belemmeren. Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat zich bij de algemene werking van de WMO geen grote problemen voordoen.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Training Psychiatrie en Palliatieve zorg

Verpleegkundigen zich aanmelden voor de training Psychiatrie en Pallatieve Zorg. Deze training leidt verpleegkundigen op tot Zorgconsulent palliatieve zorg.

Lees meer

7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg

‘Van kwaliteitskader naar unieke patiënt’ De Richtlijnen palliatieve zorg en het recent gelanceerde Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormen een gedegen fundament om generalistische palliatieve zorg te kunnen verlenen. We hebben daarmee de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet voor de kwaliteit van palliatieve zorg. Maar met richtlijnen en kwaliteitskader alleen komen we er niet.  Elke patiënt en iedere naaste heeft een eigen...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website