Onderwerpen

Uitgelicht

‘Symptoombehandeling moet in de haarvaten van de zorg komen’

Portretfoto van Marieke van den Beuken

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn krijgen vaak last van symptomen, zoals pijn of angst. Met goede interventies voor symptoombehandeling, zoals medicijnen, kun je hun kwaliteit van leven verhogen. Wat is symptoombehandeling en waarom is het besteden van aandacht daaraan en onderzoek zo belangrijk?

Lees het interview met hoogleraar en pijnspecialist Marieke van den Beuken-van Everdingen

Onderzoek naar de hospicezorg

Foto van vrijwilliger met cliënt in hospice

Hoe staat het met de hospicezorg in Nederland en wat zijn behoeften van cliënten en naasten? Denise Seelen begeleidde onderzoek hiernaar, met behulp van gidspanels met patiënten, naasten, zorgverleners en beleidsmakers, die constante richting en feedback gaven op het onderzoek. Welke adviezen kwamen hieruit?

Lees het interview met Denise en 3 panelleden

Palliatieve zorg in de geestelijke gezondheidszorg

Gecombineerde foto van Berno van Meijel en Karin den Boer

Hoe verleen je proactieve zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die in de palliatieve fase zijn? Voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg is een toolkit en training ontwikkeld, die helpt bij het verlenen van betere palliatieve zorg aan deze doelgroep.

Lees het interview met onderzoeker Berno van Meijel en verpleegkundig specialist GGZ Karin den Boer

Actueel

Sensitief voor zingeving in het sociaal domein

Hoe kunnen we thuiswonende ouderen beter ondersteunen bij levensvragen? Lees het interview met Franka Bakker en Marieke Sportel over hun actieonderzoek naar de versterking van de samenwerking tussen geestelijk verzorgers, welzijnswerkers en vrijwilligers in het sociaal domein.

Portret Bakker en Sportel
Pagina

Herstel mobiliteit bij patiënten met instabiele wervelmetastasen

Uitzaaiingen in de botten bij mensen met (ver)gevorderde kanker veroorzaken vaak pijn en verslechteren hun levenskwaliteit en die van hun naasten. De bestaande behandeling hiervoor is een operatie en daarna bestraling. Hoogleraar Lenny Verkooijen vertelt in deze blog over haar onderzoek naar de effectiviteit van het omdraaien en inkorten van deze combinatie.

groepsfoto van het onderzoeksteam
Pagina

Behandelen van een droge mond in de laatste levensfase

Patiënten in de laatste levensfase krijgen vaak last van een droge mond. Vervelend, want het zorgt voor problemen als pijn, slikken en een veranderde smaak. Kun je dit symptoom verlichten door de inzet van het medicijn pilocarpine en een educatieprogramma? In deze blog vertelt arts-onderzoeker Annelot van der Meulen over haar onderzoek hiernaar.

Portretfoto van Annelot van der Meulen
Pagina

Zorgverleners krijgen training en handvatten om gesprek over zingeving aan te gaan

Hoe krijg je tijdig en meer aandacht voor zingeving bij patiënten in de palliatieve fase? Onderzoeker Yvonne Engels en verpleegkundige Jolande IJsseldijk vertellen over een ontwikkelde training en hulpmiddelen daarvoor. In de training leren multidisciplinaire zorgteams bewuster omgaan met signalen van patiënten, die haakjes vormen voor een gesprek over wat voor hen belangrijk is.

Gecombineerde foto van Yvonne Engels en Jolande IJsseldijk
Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website