Onderwerpen

Uitgelicht

53 ingediende projectideeën

Ter verbetering van de palliatieve zorg zijn er 53 projectideeën ingediend voor de subsidieronde 2017. In de subsidieoproep werd gevraagd om te focussen op 1 van de 14 prioriteiten. Deze prioriteiten zijn bepaald in samenspraak met de veldpartijen uit de palliatieve zorg. 

Lees verder

Nieuws Palliatieve Zorg

Nieuwsbrief maart 2017

Via de 'Blijf op de hoogte' pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Palliatieve Zorg.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Managementrapportage Palliantie. Meer dan zorg 2016

Nieuwsgierig wat er in het tweede subsidiejaar van Palliantie. Meer dan Zorg is gebeurd? Lees dan de managementrapportage.

Als u de rapportage heeft gelezen, wilt u dan voor ons de evaluatie invullen?

Managementrapportage

Projecten uit het programma Palliantie. Meer dan zorg

Binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' lopen inmiddels 44 projecten. Er is een projectenlijst per onderwerp beschikbaar (zie bovenstaande onderwerpen). Benieuwd wat de verwachte resultaten zijn? Lees het overzicht lopende projecten 2015-2016.

‘Samen Beslissen’ in het verpleeghuis

ZonMw voerde medio 2016 een interessepeiling uit specifiek gericht op samen beslissen in de palliatieve zorg. Er zijn 3 voorstellen uitgenodigd tot het indienen van een subsidieaanvraag. Het gehonoreerde voorstel richt zich op mensen met dementie in een verpleeghuis en hun vertegenwoordiger.

Meer informatie over het project

Onderwijs in palliatieve zorg

Mannetje die kennis uit hersenen haalt
Kennissynthese onderwijs

De komende jaren wil het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ bijdragen aan beter onderwijs over palliatieve zorg. Een werkgroep met leden uit MBO, HBO en WO maken een gedegen plan op welke manier de verschillende aanbevelingen uit de Kennissynthese Onderwijs het beste kunnen worden opgepakt.

Informatie over onderwijs in palliatieve zorg

Aanbevelingen uit Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

De commissie concludeert dat het veld 5 Goede Voorbeelden uit het programma heeft gekozen en toegankelijk bevonden: STEM, PaTZ, Zorgpad Stervensfase, de Signaleringsbox en Zorgconsulent.

Lees meer over de aanbevelingen

Bezoek hospice Xenia

ZonMw gaat bij instellingen op bezoek. Dit keer: Xenia. Xenia is een ‘Huis met een hart’ dat palliatieve zorg in de breedste zin van het woord aanbiedt, gericht op mensen tussen ongeveer 16 en 40 jaar. 

Lees het verslag

Actueel

Volg via RSS

‘Gewenste zorg in de laatste levensfase’ wint excellence award tijdens de VBHC-uitreiking!

Tijdige markering van de palliatieve fase is van groot belang voor de kwaliteit van palliatieve zorg. Ook coördinatie van het zorgproces waarbij rekening wordt gehouden met wensen van patiënten draagt hier aan bij. Het project ‘Proactieve zorgplanning binnen een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg in de Westelijke Mijnsteek’ implementeert een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg in Zuid-Limburg.

Nieuws

Positieve evaluatie ZonMw: focus op impact

De externe evaluatie van ZonMw is positief. De commissie is onder de indruk van het werk en noemt ZonMw zowel nationaal als internationaal uniek en toonaangevend. Daar is ZonMw trots op!

Nieuws

Het landschap van de palliatieve zorg

Er zijn vele organisaties werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland. Allen hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid in de ondersteuning van patiënten, naasten of zorgverleners. De organisaties werken op vier niveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk. De infographic “Het landschap van palliatieve zorg” laat zien hoe al deze partijen zich tot elkaar verhouden.

Elders gezien

Informatiekaart Palliatieve Zorg

Het ministerie van VWS heeft een informatiekaart ontwikkeld voor professionals. In de informatiekaart wordt de vereenvoudigde financiering van de palliatieve zorg uitgelegd.

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Agenda

Expertmeeting leven tot het einde

Al vele jaren is er aandacht voor palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is extra aandacht nodig om palliatieve zorg ook te verankeren in VG-organisaties. Wat is er nodig om de bestaande goede voorbeelden verder te brengen? Waar liggen aangrijpingspunten en kansen? En waar belemmeringen?

Lees meer

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

De dag van de palliatieve zorg is een belangrijk moment om burgers, patiënten, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Zodat mensen ontdekken welke keuzes zij zelf kunnen maken en hoe belangrijk het is om tijdig de laatste fase van het leven te bespreken.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website