Onderwerpen

Uitgelicht

Ondersteunen van mantelzorgers: hoe pak je dat als zorgverlener aan?

Gecombineerde foto van Wilco Kruijswijk, Erica Witkamp en Jelle van Gurp
Wilco Kruijswijk, Erica Witkamp en Jelle van Gurp

In de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, gaat een groot deel van de aandacht vaak naar de patiënt. Hoe zorg je als wijkverpleegkundige en verzorgende dat je genoeg oog hebt voor hun mantelzorger? Deze projectleiders vertellen over hun onderzoek naar mantelzorgbehoeften en de tools en trainingen die ze ontwikkelden.

Lees het interview

Vervolgsubsidie voor goed onderwijs in palliatieve zorg

Leerlingen zitten in een klaslokaal

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom geven we vanuit ons programma Palliantie II vervolgsubsidie aan 3 onderwijsprojecten.

Bekijk de onderwijsprojecten

Resultaten van 5 jaar Palliantie

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is in afronding en leverde de afgelopen 5 jaar veel mooie resultaten op. Er is door verschillende partijen hard gewerkt aan het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Voor zowel de patiënt als hun naasten. Lees alles over wat het programma heeft bereikt, de resultaten van projecten en hoe deze in de praktijk ingezet kunnen worden op de webpagina '5 jaar Palliantie'.

Bekijk de resultatenpagina

Actueel

Subsidie voor onderzoek naar symptoombehandeling in de palliatieve fase

Patiënten in de palliatieve fase krijgen vaak last van symptomen zoals pijn of een droge mond. Om deze fase zo dragelijk mogelijk voor hen te maken, zijn effectieve interventies, met en zonder medicijnen, nodig om deze symptomen te verminderen. Daarom ontvangen 3 projecten vanuit het programma Palliantie subsidie om de effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling in de palliatieve fase te onderzoeken.

Verpleegkundige brengt infuus aan bij patient in ziekenhuisbed
Nieuws

De brug tussen de medische en de sociale kant van zorg

Belangenbehartiger MantelzorgNL helpt mantelzorgers direct en indirect op weg naar juiste hulp en ondersteuning. ‘Essentieel daarbij is een goede samenwerking tussen de medische en de sociale kant van zorg,’ zo vertelt bestuurder Liesbeth Hoogendijk. ‘En in de palliatieve zorg is op dat gebied nog een wereld te winnen.’

vrouw op foto
Pagina

Nóg meer oog voor naasten en nabestaanden

Het Oog voor Naasten en Nabestaanden project richt zich nu ook op naasten en nabestaanden in de hospices en extramurale zorg. Er staan 24 zorgorganisaties te popelen om te beginnen!

2 dames op de foto
Pagina
Toon meer

Agenda

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Specifieke aandoeningen, demografische kenmerken of achtergronden kunnen toegang bemoeilijken. Daarom heeft het congres dit jaar als thema: 'Zijn we niemand vergeten?'

Lees meer

Nationaal Dementie Congres

Waarom is dementieonderzoek noodzakelijk? En hoe vertalen we onderzoekresultaten naar het dagelijks leven? Tijdens het Nationaal Dementie Congres krijgt u een kijkje in de plannen voor de komende jaren. Ook verzorgt ZonMw een subsessie over de implementatie van dementieonderzoek.

Lees meer

Symposium Samenwerking maakt sterker!

Lachend kind in een rolstoel

Op donderdag 21 april 2022 organiseert het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg het symposium Samenwerking maakt sterker! Met bijzondere samenwerkingen in de kinderpalliatieve zorg uitgelicht: domeinoverstijgend indiceren, Medisch Kindzorgsysteem, en veel meer.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website