Onderwerpen

Uitgelicht

Programma krijgt vervolg: Palliantie II van start!

Foto van een ouder echtpaar in gesprek met een zorgverlener

Het ministerie van VWS heeft goedkeuring verleend aan de opvolger van Palliantie. Meer dan zorg. Met Palliantie II gaan we door met de inzet voor goede palliatieve zorg voor mensen in hun laatste levensfase, én hun naasten. Samen met alle partijen in de zorg- en welzijnssector dragen we bij aan adequate ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. De juiste zorg op de juiste plek verlenen.

Lees wat je kunt verwachten

Subsidieoproep 'Symptoombehandeling in de palliatieve fase'

Beeld bij subsidieoproep symptoombehandeling

Bij patiënten in de palliatieve fase kan de behandeling van symptomen bestaan uit niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies. Het is nu nog onvoldoende bekend hoe effectief die zijn. In deze oproep kunnen onderzoekers subsidie aanvragen voor onderzoek naar effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling. De deadline is 10 maart 2021 om 14.00 uur.

Lees meer in de subsidieoproep

Resultaten van 5 jaar Palliantie

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is in afronding en leverde de afgelopen 5 jaar veel mooie resultaten op. Er is door verschillende partijen hard gewerkt aan het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Voor zowel de patiënt als hun naasten. Lees alles over wat het programma heeft bereikt, de resultaten van projecten en hoe deze in de praktijk ingezet kunnen worden op de webpagina '5 jaar Palliantie'.

Bekijk de resultatenpagina

Actueel

Samen aan de slag met nieuw programma Palliantie II

Het ministerie van VWS heeft goedkeuring verleend aan een vervolg van het programma Palliantie. Meer dan zorg! Met Palliantie II gaan we door met het bundelen van opgedane kennis. En het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden projecten uit het eerste programma.

Foto van een ouder echtpaar in gesprek met een zorgverlener
Nieuws

European Implementation Event 2021: dien je abstract in!

Op 27 en 28 mei 2021 vindt het eerste online #EIE2021 plaats. Hier staat de benutting van kennis in beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek centraal. Dit jaar is er speciale aandacht voor implementatievraagstukken rondom Covid-19. Uiterlijk 25 januari kun je hier nog je abstract voor indienen.

Afbeelding bij EIE2021
Pagina

Nieuw informatiesysteem geeft inzicht in kwaliteit palliatieve zorg

Het Nivel zette met Stichting PalZon het Informatiesysteem Palliatieve Zorg op. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van palliatieve zorg, zonder zorgmedewerkers en patiënten te belasten met extra registratiedruk. Het systeem koppelt bestaande bevolkingsgegevens aan routinematige registraties van huisartsen en ziekenhuizen.

Oudere patiënt in ziekenhuisbed
Elders gezien

Subsidieoproep: face-to-face vervangende Zorg op Afstand

Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, kunnen subsidie aanvragen voor het in bestaande richtlijnen opnemen van tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met face-to-face vervangende zorg op afstand. De deadline voor het het indienen van je projectidee is 16 februari 2021 (14.00 uur).

Beeld subsidieoproep Zorg op Afstand
Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

European Implementation Event 2021

Wat is de EIE2021 EIE2021 brengt professionals en organisaties samen die zich bezighouden met het samenbrengen, vertalen en implementeren van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse praktijk en beleid. Deelnemers kunnen rekenen op de laatste inzichten rond implementatie, inspirerende en verrassende gesprekken met internationale collega's en de mogelijkheid om hun internationale netwerk uit te breiden. Voor wie is de EIE2021? De EIE2021 is...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website