Onderwerpen

Uitgelicht

Podcast 'Op leven en dood' over dilemma's op de Intensive Care

Artwork van podcast 'Op leven en dood'

De 10-delige podcast laat zien wat voorafgaat aan de beslissing om een IC-behandeling van een ernstig zieke patiënt te staken. Voor welke dilemma's komen artsen en naasten te staan? En hoe gaan zij met elkaar hierover in gesprek?

Beluister de podcast

Inbedding geestelijke verzorging in de thuissituatie

Portret Carina Pittens

Hoe zorgen we dat geestelijke verzorging onderdeel wordt van de normale zorg in de thuissituatie? 3 belangrijke thema’s binnen actieonderzoek hiernaar zijn bekostiging, professionalisering en de geestelijk verzorger als ondernemer.

Opbrengsten voor de praktijk

Resultaten van 5 jaar Palliantie

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is in afronding en leverde de afgelopen 5 jaar veel mooie resultaten op. Er is door verschillende partijen hard gewerkt aan het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Voor zowel de patiënt als hun naasten. Lees alles over wat het programma heeft bereikt, de resultaten van projecten en hoe deze in de praktijk ingezet kunnen worden op de webpagina '5 jaar Palliantie'.

Bekijk de resultatenpagina

Actueel

Website overpalliatievezorg.nl voor patiënten en naasten

Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Patiëntenfederatie blijkt dat veel mensen niet precies weten wat palliatieve zorg inhoudt. Ook beseffen veel mensen niet dat ze zelf in de palliatieve fase zitten. De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl biedt ondersteuning aan patiënten en hun behandelaars. Met betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en hulp dichtbij huis.

Screenshot van de website overpalliatievezorg.nl
Elders gezien

Oog voor naasten

In de nieuwe editie uit het magazine Pal voor U leest u ervaringsverhalen van naasten, en hoe zorgverleners ook hen kunnen ondersteunen in de palliatieve zorg. Zowel voor, tijdens als na het ziekbed van hun dierbare.

twee mensen omarmen elkaar
Nieuws

Infographic over zingevingsvragen in de huisartsenpraktijk

Hoe blijf je dicht bij mensen wanneer ze een ongeneeslijke aandoening blijken te hebben? Hoe voer je het gesprek daarover en naar welke andere professionals kun je als huisarts eventueel doorverwijzen? Bekijk de nieuwe infographic over de fasen na een slechtnieuwsgesprek.

Illustratie ouder echtpaar bij huisarts
Elders gezien

Hulpmiddelen voor markering en proactieve zorgplanning

Diverse hulpmiddelen op markering en proactieve zorgplanning voor 1e en 2e lijns zorgverleners staan op Palliaweb. Er zijn algemene en meer specifieke hulpmiddelen voor mensen met dementie, chronisch hartfalen, een verstandelijke beperking en mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast is er ook algemene en specifieke patiëntinformatie te vinden.

verzorger en patient in gesprek
Elders gezien
Toon meer

Agenda

Masterclass Zingeving in het sociaal domein

Bent u geïnteresseerd in zingeving in het sociaal domein? Tijdens deze online masterclass die ZonMw en Agora samen organiseren komt u onder andere meer te weten over actieonderzoeken op dit gebied. Ook zijn er verdiepende gesprekken in break-outsessies.

Lees meer

Masterclass Zingeving in de praktijk van Praktijkondersteuner huisartsen GGZ

Gaby Jacobs, docent Geestelijke verzorging aan de Universiteit van Humanistiek, leidt deze masterclass in en vertelt over haar kennis van zingeving. Ook hoort u meer over actieonderzoek ZIN-samen over Zinvolle samenwerking tussen Geestelijk verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen. En u wordt uitgenodigd om mee te praten!

Lees meer

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Specifieke aandoeningen, demografische kenmerken of achtergronden kunnen toegang bemoeilijken. Daarom heeft het congres dit jaar als thema: 'Zijn we niemand vergeten?'

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website