ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere subsidieoproepen binnen de hoofdlijnen Missie en Vraag.

ZonMw werkt samen met NWO, de overheid, private partijen en regio's en kennisinstellingen. Met elkaar dragen we bij aan de uitvoering van de Kennis- en innovatieagenda’s (KIA). ZonMw wil door met deze partijen samen te werken, streven naar een goede gezondheid voor iedereen.

Over NWO-KIC

Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen: missiegedreven calls, partnerschappen, strategische samenwerkingen en praktijkgerichte instrumenten. Hiervoor is jaarlijks 118 miljoen euro gereserveerd.

Subsidieoproepen ZonMw: KIA Gezondheid en Zorg

Binnen de volgende KIA's wordt jaarlijks een aantal grote thematische subsidieoproepen ontwikkeld.

  • Energietransitie en Duurzaamheid
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Gezondheid en Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

ZonMw draagt bij aan de KIA Gezondheid en Zorg. Binnen deze KIA voert ZonMw meerdere subsidieoproepen uit in samenwerking met NWO. Het gaat om de subsidieoproepen: 'Zorg in eigen leefomgeving', ‘Leefstijl en leefomgeving’ , ‘Leven met dementie’ en `Vroegtijdige opsporing van kanker'.

NWO-KIC Subsidieoproepen door ZonMw

Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

Een oproep tot interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking.

Lees meer over deze oproep

Vroegtijdige opsporing van artrose

Deze call roept op tot interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking.

Lees meer over deze oproep

Hiv-genezing voor iedereen

Deze interdisciplinaire call richt zich op onderzoek naar hiv-genezing, door partijen uit het hiv-veld samen te brengen met partijen uit minder voor de hand liggende onderzoeksgebieden en met samenwerkingspartners en cofinanciers.

Lees meer over deze oproep

Meedoen op de arbeidsmarkt

Deze call richt zich op onderzoek naar innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte, om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren.

Lees meer over deze oproep

Samenwerking in missiegedreven innovatie

Het ontwikkelen van kennis en handelingsperspectieven die ingezet kunnen worden voor (gebiedsgerichte) multi-stakeholder samenwerking bij complexe maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Vroegtijdige opsporing van kanker

Vroegtijdige opsporing van kanker

Deze call for proposals heeft als doel te komen tot de ontwikkeling en toepassing van innovatieve of zelfs disruptieve, breed toegankelijke diagnostische mogelijkheden voor vroegtijdige kankerdetectie.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Sleuteltechnologieën voor minimaal-invasieve interventies in de zorg

Sleuteltechnologieën voor minimaal-invasieve interventies in de zorg subsidieoproep

De ontwikkeling van slimme medische technologie die interventies mogelijk maakt met minimaal ingrijpende methoden en middelen.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Zorg in eigen leefomgeving

Zorg in eigen leefomgeving subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Leefstijl en leefomgeving

In deze subsidieoproep willen we met onderzoek een bijdrage leveren aan structurele verbetering van gelijkheid in kansen om in goede gezondheid te leven.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Leven met dementie

De subsidieoproep gaat over mechanistisch onderzoek en onderzoek naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelfmanagement.

Lees meer over deze subsidieoproep

Subsidieoproep Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia

Nieuwe of bestaande consortia kunnen zich organiseren, ontwikkelen en uitgroeien tot een omvang waarvan impact kan worden verwacht. Meld u aan voor de online informatiebijeenkomst op 12 juli.

Lees meer over deze subsidieoproep

Van voeding op maat tot versnelde verduurzaming procesindustrie

Energietransitie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, en Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk verdienvermogen.

Lees meer over deze subsidieoproep

Subsidieoproep Strategiegedreven consortia met impact

Deze financieringsmogelijkheid versterkt en verbindt duurzaam wetenschappelijke velden, gericht op maatschappelijke uitdagingen en/of sleuteltechnologieën.

Lees meer over deze subsidieoproep

Overzicht van de missiegedreven calls

Bekijk een overzicht van alle missiegedreven calls op de website van NWO.

Lees meer

NWO Partnerschappenloket geopend

Wilt uw publieke en/of private partij zelf een vraaggedreven onderzoek met impact initiëren? Kijk voor meer informatie op NWO.nl

Lees meer over deze subsidieoproep

Meer informatie over NWO-KIC

Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen, waarvoor jaarlijks 118 miljoen euro is gereserveerd.

Lees meer over NWO KIC.

Contact

Annemarie Penders

Senior programmamanager

+31 70 349 50 43
penders@zonmw.nl

Marianne Biegstraaten

Senior programmamanager

+31 70 349 51 71

Samen het verschil maken

Het nieuwe beleidsplan van ZonMw gaat over ‘Het verschil maken’. Dat doen we niet alleen, maar samen met veel andere partijen. Samen streven naar een  goede gezondheid voor iedereen. Lees meer over het Beleidsplan 2020 - 2024

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website