Over dit programma

Let op: deze regeling is gesloten per 31-12-2021. De ingediende aanvragen worden momenteel beoordeeld. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Wat is de SET?

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

SET-aanvragers delen hun verhaal

'We hebben SET-subsidie aangevraagd en daarmee beeldschermzorg geïntroduceerd. Ouderen moeten vaak eerst een drempel over, maar uiteindelijk vinden zij het heel leuk om te beeldbellen met zorgmedewerkers.'

Lees alle verhalen

Diverse SET-luiken

SET regulier

Met behulp van de reguliere SET wordt het gebruik van bestaande e-health toepassingen opgeschaald én geborgd. Hierdoor kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking, of een groot risico daarop, (langer) zelfstandig thuis blijven wonen.

SET visievorming

Naast de reguliere SET is er de 'SET visievorming e-health'. Hiermee kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie.

SET COVID-19

De SET COVID diende ter ondersteuning bij de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis.

SET COVID-19 2.0

De SET COVID-19 2.0 was bedoeld om digitale zorg en ondersteuning op afstand duurzaam te implementeren en borgen, voor de risicogroepen tijdens de coronacrisis en mensen met psychische aandoeningen. Zo blijft het ook na de geleidelijke afschaling van de coronamaatregelen onderdeel van de reguliere zorg en ondersteuning.

Meer informatie over de SET-luiken (let op, deze informatie kan verouderd zijn).

Events en ervaringsverhalen

Meer weten over de SET? Blijf op de hoogte door het lezen van inspirerende artikelen en verhalen van zorgorganisaties over hoe zij e-health binnen hun organisatie opschaalden. Volg daarnaast webinars en bezoek ons op events, waar wij interessante sprekers uitnodigen. Bekijk resultaten, events en ervaringsverhalen hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website