Projecten

Non-animal testing of human risks of plastic associated chemicals.

Afgerond (mei 2019 - december 2021)

Plastic afval is wijdverspreid aanwezig in onze omgeving. Grote stukken plastic degraderen tot kleine micro- en nanoplasticdeeltjes en vezels. Microplastics zijn nu al aangetroffen in ons voedsel, drinkwater en de lucht die we inademen. Tijdens het degraderen van de plastic deeltjes is het waarschijnlijk dat er chemische stoffen vrijkomen. Denk hierbij aan stoffen die in het plastic verwerkt zijn,...

Bekijk dit project

Uptake, translocation and toxicity of microplastics isolated from shellfish in human gut cells.

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

De aanwezigheid van microplastics in het mariene milieu kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid via de consumptie van vis en schelpdieren. Door het ontbreken van toxiciteitsgegevens is het echter moeilijk om een robuuste risicobeoordeling voor de menselijke gezondheid uit te voeren. Het doel van dit project is na te gaan of en hoe verschillende soorten microplastics die momenteel...

Bekijk dit project

Small plastic particles in the human foetal environment: novel studies on exposure and hazard

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Aanleiding Hoewel plasticvervuiling wereldwijd de aandacht heeft getrokken, blijven de gezondheidsrisico's verbonden aan humane blootstelling, inclusief mogelijke nadelige effecten tijdens de zwangerschap, grotendeels onbekend terrein. In tegenspraak met oude opvattingen, is de placenta geen ondoorgrondelijke barrière tussen de moeder en het ongeboren kind. Veel lichaamsvreemde verbindingen,...

Bekijk dit project

Potential Local And Systemic effects of microplasTICS upon ingestion (acronym: PLASTICS)

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Microplastics zijn een nieuw type van milieuverontreinigende stoffen en komen veelvuldig voor in ons milieu. Microplastics kunnen ons lichaam binnendringen, onder andere via de voedselketen of via inhalatie. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de mogelijk nadelige effecten van deze microplastics in ons lichaam en dus is het de vraag hoe ze onze gezondheid aantasten. Aangezien microplastics...

Bekijk dit project

MIASMAS - MIcroplastic Associated Spread of Microbial Assemblages in Aquatic (eco)Systems

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Tijdens het verwerken, produceren en ontwikkelen van o.a. plastic materiaal belanden veel microplastics in het milieu, zo ook in het water. Microplastics bieden substraten aan voor microbiële kolonisatie (assemblages). Vooralsnog is er onvoldoende onderzoek naar microplastics in zoet water waaronder de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Een van de belangrijkste en langste rivieren in...

Bekijk dit project

IMMUNOPLAST: Human immunotoxicological consequences of plastic particulate pollution

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Aanleiding Onze gezondheid houdt een intrinsiek verband met de kwaliteit van het milieu. Mensen worden dagelijks blootgesteld aan een onbekende hoeveelheid plastic deeltjes via de lucht, het water en de voedselketen. Daarom is het belangrijk om te bepalen welke nadelige gezondheidsrisico’s kunnen voortvloeien uit plastic fijnstof vervuiling. Een verstoring van de homeostatische immuunfunctie ligt...

Bekijk dit project

FISHH: First Immunotox Screening of microplastics on Human Health

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Er komen steeds meer kleine plastic deeltjes, zogenaamde microplastics, in het milieu. Hierdoor krijgen we steeds meer van deze deeltjes binnen via ons eten en drinken. Het is onbekend in hoeverre deze microplastics invloed hebben op onze gezondheid. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat onderzoeken of microplastics in het lichaam opstapelen. Ook kijken we of ze een...

Bekijk dit project

Fate, kinetics and impact of small plastic particles after intestinal exposure

Afgerond (april 2019 - augustus 2020)

Het wordt steeds meer duidelijk dat de mens dagelijks wordt blootgesteld aan een grote variëteit aan kleine tot zeer kleine plastic deeltjes via voedsel, drinkwater en cosmetica. Het is echter niet duidelijk wat deze plastic deeltjes doen in de darm, en of ze bijvoorbeeld het immuunsysteem in de darm beïnvloeden. Daarnaast is het niet duidelijk of plastic deeltjes de darmbarrière kunnen...

Bekijk dit project

Effect of eXposure of environmental weathered microPLAstIcs on LuNg epithelial cells – EXPLAIN

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Mensen worden waarschijnlijk blootgesteld aan plastic deeltjes (ook wel microplastics genoemd) uit het milieu via de lucht die ze inademen, het water dat ze drinken en het voedsel dat ze eten. Gegevens over de aanwezigheid van deze microplastics in de lucht (emissies, verspreiding, concentraties) zijn op dit moment beperkt. Hierdoor is de blootstellingsroute via inademen van microplastics als...

Bekijk dit project

What is the impact of microplastic fibers on our lungs?

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

In onze huizen en kantoren zweven grote aantallen minuscule plastic vezels rond die afkomstig zijn van kunststof kleding en stoffering. Deze vezels zijn klein genoeg om in te ademen en aangezien longweefsel deze microplastic vezels niet kan afbreken, zouden ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van longziekten. Daarnaast hechten verschillende soorten luchtverontreiniging, zoals sigarettenrook en...

Bekijk dit project

PLASTICBUG: potential health risks of microplastics contaminated with pathogens from the environment

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Op plastics die in het milieu terecht komen kunnen micro-organismen zoals bacteriën en schimmels gaan groeien. Het is zeer aannemelijk dat in deze biofilms zich ook ziekteverwekkende bacteriën bevinden. De samenstelling van biofilms op microplastics is sterk afhankelijk van het type milieu waar deze microplastics zich in bevinden. Het is echter onduidelijk aan welke ziekteverwekkers mensen worden...

Bekijk dit project

On miCroplAstic Penetration in vivo and The mammalian innate immUne REsponse: the CAPTURE study

Afgerond (mei 2019 - januari 2021)

Industrieel- en zwerfplastic vormen nu al een milieuramp. Mogelijk nog erger is dat plastic verweert naar heel kleine plastic deeltjes. Deze microplastics kunnen het menselijk lichaam binnendringen via inhalatie, drinkwater, voedsel, cosmetica en medische hulpmiddelen. Onderzoek laat zien dat microplastics schadelijk zijn voor watervlooien en embryo’s van zee-egels. De gezondheidseffecten op...

Bekijk dit project

Microfluidics-based alveolar barrier model to evaluate nanoplastic translocation.

Afgerond (mei 2019 - oktober 2021)

Met meer dan 150 miljoen ton wordt plastic vervuiling als een ernstige bedreiging voor de zeeflora en fauna beschouwd. Plastic afval komt voor als micro- en nanodeeltjes, welke enerzijds ontstaan door de de compositie van grotere stukken plastics, anderzijds zijn ze reeds aanwezig in consumentenproducten zoals cosmetica, verpakkingsmateriaal, en kleding. Deze plastic deeltjes kunnen schadelijk...

Bekijk dit project

Optical nanoscopy investigation of plastic nanoparticle and nanofiber uptake in zebrafish

Afgerond (april 2019 - oktober 2021)

Plastic vervuiling is een wereldwijd probleem, vooral in aquatische milieus. Plastic afval valt uiteen in microscopisch en nanoscopisch puin dat door de fauna geabsorbeerd kan worden. Nanoplastics kunnen de gezondheid van ecosystemen beïnvloeden en bioaccumulatie in de voedselketen kan een gevaar voor de mens vormen. Om de gezondheidsrisico’s vast te stellen, is het noodzakelijk om het pad van...

Bekijk dit project

neurotoxic effects of small plastic particles

Lopend (mei 2019 - mei 2020)

De mens wordt dagelijks blootgesteld aan micro- en nanoplastics (MNP) via voedsel, water en consumentenproducten. Het is echter nog onduidelijk of blootstelling aan MNP leidt tot nadelige gezondheidseffecten. Zo zijn de hersenen erg gevoelig voor metalen nanodeeltjes. In dit project zal daarom worden onderzocht of en in welke mate MNP in de hersenen terecht kunnen komen door gebruik te maken van...

Bekijk dit project

Microplastics and Human Health Consortium (MOMENTUM)

Lopend (februari 2021 - februari 2024)

Het gebruik van plastic materialen, waaronder bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, textiel en rubberen banden, kan leiden tot het vrijkomen van kleine plastic deeltjes in het milieu. Deze kleine plastic deeltjes, ook wel micro- en nanoplastic partikels oftewel MNP's genoemd, zijn gevonden in onze leefomgeving, inclusief ons drinkwater en onze voeding. Aan welke en hoeveel van deze MNP's we precies...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website