Over dit programma

Plastic afval vervuilt de oceanen, rivieren, bodem en lucht. Dit plastic kan afbreken tot kleine deeltjes, de zogenaamde micro- en nanoplastics. Minder bekend is dat deze microplastics ook vrijkomen door het wassen van synthetische kleding, bij het slijten van banden, en dat ze soms aan verf, cosmetica en schoonmaakproducten worden toegevoegd.
Microplastics zitten in voedsel, drinkwater, en de lucht die we inademen. Terwijl de hoeveelheid microplastics in onze leefomgeving toeneemt, weten we maar heel weinig over de gevaren voor de gezondheid en hoe we die beter kunnen beschermen.

We hebben in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat de kennisagenda 'Wat doen microplastics in ons lichaam?' ontwikkeld. In januari 2021 is deze kennisagenda overhandigd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Lees de aanbevelingen.

Doel programma

Het programma Microplastics & Health is opgesteld om meer inzicht te krijgen in de mogelijke gezondheidseffecten van kleine plastic deeltjes, en wat we kunnen doen om de effecten te beperken.
In het voorjaar van 2019 is een eerste ronde van vijftien kortlopende projecten gestart, met een fundamentele invalshoek. Eén invalshoek is het onderzoeken of de vorm en chemische samenstelling van de microplastics bepalend is voor de toxiciteit. Een andere invalshoek is dat er wordt gekeken via welk mechanisme en welke organen de microplastics een gezondheidseffect hebben. En de derde invalshoek, is het onderzoeken of microplastics ziekteverwekkers bij zich dragen.

Het is de bedoeling dat de kortlopende projecten worden gevolgd door nieuwe rondes. Het vervolgonderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de risico’s voor de volksgezondheid. Toepassing van de kennis kan leiden tot vermindering van de eventueel schadelijke effecten, door een handelingsperspectief te bieden aan verschillende belanghebbenden. Daarbij valt te denken aan zowel de plastic keten (productie, (her)gebruik, recycling) als consumentengedrag, beleid en regelgeving.

Planning

De vijftien gehonoreerde projecten lopen tot medio 2020. Op 3 oktober 2019 presenteerden zij hun voorzichtige tussentijdse resultaten tijdens de Plastic Health Summit. In juni konden de vijftien projecten een aanvraag doen voor aanvullende financiering, voor toegang tot een Enabling Technology Hotel. Deze subsidiemogelijkheid geeft onderzoekers toegang tot high-end technologieën en expertises. In juli is bekend gemaakt welke aanvragen gehonoreerd zijn.

Momenteel staat er geen subsidieoproep open.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u interesse in het subsidieprogramma en wilt u meer informatie ontvangen? Meld u zich dan aan voor de Life Sciences & Health Nieuwsbrief.

Het programma Microplastics & Health is een cross-over tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Water en wordt in samenwerking met NWO georganiseerd. Private cofinanciering wordt geleverd door het Gieskes Strijbisfonds. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is medefinancier van het programma.

Relevante onderwerpen

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website