Over dit programma

Achtergrond

Plastic afval vervuilt de oceanen, rivieren, bodem en lucht. Vooral de kleine plastic deeltjes – de microplastics en zeer kleine nanoplastics – kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid als ze terechtkomen in ons voedsel, drinkwater en de lucht die wij inademen.

Er zijn meerdere oorzaken waardoor micro- en nanoplastics in water terecht komen. Ze ontstaan door het plastic afval dat onder invloed van fysische verwering uiteenvalt in minuscule deeltjes. Minder bekend is dat bijvoorbeeld bandenslijtage, het wassen van synthetische kleding en het gebruik van cosmetica producten ook oorzaken kunnen zijn. De waterzuivering kan deze micro- en nanoplastics vooralsnog niet uit het rioolwater filteren waardoor deze deeltjes het milieu instromen en het principe van water als circulaire bron bedreigen.

Doel programma

Het programma Microplastics & Health heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de mogelijke interactie en effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij mensen. Daarnaast is het doel om in de projecten innovatieve meetmethoden (door) te ontwikkelen en preliminaire resultaten te genereren waarop vervolgonderzoek gebaseerd kan worden.

Multidisciplinaire doorbraakprojecten

Om het doel te bereiken worden er via een open ronde, meerdere kortlopende doorbraakprojecten gefinancierd. Het hier gaat om risicovol onderzoek,  waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept. Projecten zijn overwegend fundamenteel van aard en zitten aan het begin van de kennisketen. De (door)ontwikkeling van de meetmethode kan in deze korte tijdspanne alleen succesvol zijn wanneer onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines met elkaar samenwerken aan projecten. Internationale samenwerking behoort ook tot de mogelijkheden. De projecten worden intensief begeleid door een begeleidingscommissie en de projectleiders zullen in contact gebracht worden met elkaar om zo nodig kennis en expertise uit te wisselen.

Planning

Momenteel is de subsidieoproep gesloten. De ingediende projectvoorstellen worden in onderlinge concurrentie met elkaar beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en relevantie.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u interesse in de subsidieoproep en wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail met contactgegevens naar MicroplasticsHealth@zonmw.nl om geïnformeerd te blijven over de oproep.

Het programma Microplastics & Health is een cross-over tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Water en wordt in samenwerking met NWO georganiseerd.  Private cofinanciering wordt geleverd door het Gieskes Strijbisfonds.

Relevante publicaties

 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website