Over dit programma

ZonMw en Health~Holland werken samen om creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen te realiseren voor de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. In het programma 'Citizen Science' nemen burgers het initiatief en hebben de leiding in alle fasen van onderzoek en innovatie.

ZonMw en Health~Holland bundelen de krachten voor het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ). De focus ligt op onderzoek en innovatie op het gebied van de eigen gezondheid en zorg, op initiatief van burgers die samenwerken met onderzoekers, (zorg)professionals, ondernemers en indien relevant overheid. Het doel van het programma is het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen aan de hand van Citizen Science voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg.

Update subsidieoproep

Naar aanleiding van de vragen die zijn binnen gekomen hebben we verduidelijkt wie er subsidie kan aanvragen. De voorwaarden zijn niet veranderd. Bekijk de laatste versie van de subsidieoproep

Achtergrond

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg (2019) een centrale missie en vier missies  opgesteld. In deze missies gaan economische kansen hand in hand met de gewenste en noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. Het succes wordt daarbij bepaald door goede samenhang en maatschappelijke inbedding tussen technologische en sociale innovatie. Daarom maken naast de burgers ook de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid deel uit van de coalitie: de quadruple helix. Burgers vormen dé coalitiepartner in het huidige innovatietijdperk.

Het programma CS4GZ draagt bij aan de transitie naar zelf- en samen-management van gezondheid, en het ‘meedoen’ en ‘ertoe doen’ in de samenleving. Gezondheid, meedoen en ertoe doen naar behoefte en vermogen zijn een doel op zich, maar zijn ook een belangrijk middel. Meedoen en ertoe doen werken preventief en biedt mensen fysiek, mentaal, sociaal én economisch perspectief. Bovendien vormen burgers in omvang en inzet een drijvende kracht voor maatschappelijke uitdagingen, zoals ook voor de transitie van de gezondheid en zorg. Denk hierbij aan de zorg voor zichzelf en voor anderen. Het faciliteren van burgers om onderzoek te initiëren en in het onderzoek een centrale rol nemen moet leiden tot een verbetering van hun gezondheid, het meedoen en ertoe doen alsmede van hun positie in de quadruple helix.

Wat is Citizen Science?

Om een échte transitie naar burgergedreven onderzoek en innovatie te bewerkstelligen is een paradigmashift in onderzoek doen noodzakelijk. Daarom richten we ons in dit programma op onderzoek en innovatie waarin de burger het initiatief neemt en als medeonderzoeker co-creëert in alle fasen van onderzoek en innovatie (extreme Citizen Science ). Dit betekent dat er met beroepswetenschappers wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid aan het gehele onderzoeksproces, van probleemstelling tot analyse en interpretatie van de resultaten . De meerwaarde van Citizen Science is dat talenten in en inzichten uit de samenleving benut worden en nieuwe, relevante kennis wordt vergaard voor de eigen gezondheid en zorg, het meedoen en ertoe doen conform de missies van VWS.

Het Citizen Science-project is een initiatief van een burger(collectief) die samen met een beroepswetenschapper, verbonden aan een onderzoeksorganisatie, een aanvraag doet. Cofinanciering van een bedrijf is verplicht. Het project is gericht op (de ontwikkeling van) innovatieve en relevante gezondheidsinterventies of medische technologie die het leven van mensen met een aandoening/beperking beter maken vanuit een brede benadering van gezondheid  of het is gericht op preventie. Het uiteindelijke projectresultaat kan variëren van bijvoorbeeld voorspellende biomarkers, tot een stap in de richting van een verbeterde versie van bestaande medicatie met real world data gericht op vermindering van bijwerkingen. Projecten kunnen fundamenteel van aard zijn.

Relevante Links en Publicaties

 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website