SET-up

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit ondersteuningsaanbod, genaamd SET-up.

Wat doen we?

De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven. Daarbij werken we vraaggestuurd: vragen en behoeften van de innovatieclusters staan centraal. Voorbeelden uit de praktijk voeden de innovatieclusters. Een belangrijk onderdeel van de SET regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. We coachen elkaar en schakelen expertise in waar dat nodig is.

Hoe doen we dat?

Voor het implementeren, opschalen en structureel inbedden van e-Health toepassingen hanteren we onderstaande fasering, waarbij het proces nadrukkelijk iteratief is. Voor SET-up zijn per fase bijbehorende activiteiten opgesteld.

Wat bieden we aan?

We onderscheiden drie soorten van ondersteuning voor SET deelnemers:

A.    Gerichte training, coaching en ondersteuning - op basis van fasering:
We ontwikkelen een agenda van trainingen, workshops en masterclasses die in en met de regio’s gaan plaatsvinden. Denk aan onderwerpen zoals het inbrengen van gebruikersperspectief, verandermanagement of structurele financiering.

B.    Ondersteuningsaanbod op maat – op basis van vragen van de deelnemers:
Dit betreft vraaggestuurde, praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen de innovatieclusters. SET deelnemers kunnen, via de aanvrager, een beroep doen op deze ondersteuning. Het gaat hierbij om kleinschalig advies en het leggen van verbindingen.

C.    Online community
Het doel van de online community voor SET deelnemers is de laagdrempelige mogelijkheid om online kennis en ervaringen uit te wisselen en om de geleerde lessen van SET te borgen.

Het ondersteuningsaanbod van SET-up is niet statisch, maar zal halfjaarlijks worden herzien op basis van de behoeften van de deelnemers.

Wie zijn wij?

VitaValley voert SET-up uit. VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. Wij richten ons met name op innovaties op systeemniveau die leiden tot maatschappelijke impact. VitaValley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Partners ondersteunen de ANBI stichting VitaValley met donaties. Als ANBI stichting moeten wij voldoen aan de eis dat tenminste 90% van onze activiteiten het algemeen nut moet dienen.

Meer weten?

Uitgebreidere informatie over SET-up is te vinden op de website van VitaValley. Voor vragen kunt u contact opnemen met Pasquelle van Ruiten of Sanne Kok.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website