Aankondiging: subsidieoproep over technologie en preventiezorg

Digitale oplossingen hebben de potentie om preventiezorg te ondersteunen en effectiever te maken. Daarom stelt het Europese programma Transforming Health and Care Systems (THCS) een subsidie beschikbaar om die inzet van technologie in de preventiezorg mogelijk te maken. In deze aankondiging leest u hier meer over.

‘Voorkomen is beter dan genezen’

De zorg is goed georganiseerd en steeds meer aandoeningen kunnen worden behandeld. Maar in algemene zin geldt nog steeds dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom is preventie zo belangrijk. Met preventiezorg blijven mensen zo lang mogelijk gezond, en dat zorgt ervoor dat ze gelukkiger zijn, langer de regie houden op hun eigen leven en de zorg minder belast wordt. Dat vinden we belangrijk.

Subsidieoproep: ‘Innovate to Prevent’ 

Technologie kan een belangrijke rol spelen in preventiezorg en deze effectiever maken. Ook kunnen we op internationaal niveau veel van elkaar leren als het gaat over de combinatie van digitale oplossingen en preventie. Om het gebruik van technologie in de preventiezorg én internationale samenwerking te stimuleren opent het programma THCS binnenkort een subsidieoproep voor iedereen die met dit thema aan de slag wil. 

THCS: het toekomstbestendig maken van het internationale zorgstelsel

Hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk? Dat is een uitdaging waar veel Europese landen voor staan. Binnen het programma Transforming Health and Care Systems (THCS) financieren we – samen met andere buitenlandse partijen – internationale onderzoeken en innovatieprojecten die bijdragen aan een duurzamer en toekomstbestendiger gezondheids- en zorgstelsel.

De subsidieoproep wordt op 20 februari 2024 opengesteld voor aanvragen. Het doel van de oproep ‘Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services’ is om innovatieve, persoonsgerichte gezondheids- en zorgmodellen te ondersteunen, met de nadruk op preventiestrategieën en het gebruik van technologie daarbij. 

Voorwaarden

Aanvragers kunnen aanvragen indienen voor projecten die 12 tot 36 maanden duren. Aanvragers moeten samenwerken met minimaal 3 en maximaal 9 partners uit minstens 3 verschillende landen. De subsidie is bedoeld voor het gebruiken van bestaande technologische oplossingen in de praktijk; er kan geen financieren worden aangevraagd voor het ontwikkelen van nieuwe digitale oplossingen. Aanvragen moeten in het Engels worden ingediend. Iedereen die een aanvraag wil indienen moet dat uiterlijk op 16 april 2024 laten weten door een ‘intent to apply’ in te dienen. 

Tijdlijn

De tijdlijn voor de oproep ziet er als volgt uit: 

  • 20 februari 2024: Publicatie van de oproep
  • 12 Maart 2024: Informatiedag voor aanvragers
  • 16 april 2024, 14:00 CEST: Deadline voor verplichte "Intent to apply"
  • 14 mei 2024, 14:00 CEST: Deadline voor uitgewerkte voorstellen
  • Augustus 26, 2024: Deadline voor coördinatoren om hun weerleggingsbrieven in te dienen
  • Oktober 2024: Aankondiging van de definitieve financieringsaanbeveling aan aanvragers
  • Eind 2024/begin 2025: Verwachte wetenschappelijke start van gefinancierde projecten

Let op: De genoemde data zijn indicatief en kunnen wijzigen.