Over dit programma

In het programma Tijd voor Verbinding: de volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen is pijler 3 gericht op het onderwerp Safety-II en veiligheidsergonomie. Hoewel Safety-II vrij uitvoerig theoretisch is beschreven, staat de vertaling naar de klinische praktijk nog in de kinderschoenen.

Wat is Safety-II?

Programmadoel

Het doel van het programma Safety-II en veiligheidsergonomie is om te onderzoeken of de principes van Safety-II ook werken in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland en of ze ook een bijdrage leveren aan veiligere zorg voor patiënten. Het gaat om een lerend programma als onderdeel van het totale programma ‘Tijd voor verbinding’, waardoor een beweging op gang wordt gebracht die de borging van de aanpak verder in de praktijk zal verankeren.

Positieve benadering veiligheid

Uitgangspunt bij Safety-II is dat patiëntveiligheid wordt vergroot door te focussen op aanpassingsvermogen en veerkracht (resilience) van professionals in de context waarin zij werken. Bij Safety-II wordt veiligheid vanuit een positieve benadering onderzocht, in haar AANwezigheid van veiligheid, in plaats van onderzoek uitsluitend naar wat niet goed gaat, ofwel AFwezigheid van veiligheid. Dat wat dagelijks goed gaat wordt zichtbaar gemaakt en verbeterd; daarvan wordt geleerd en dit wordt verder ondersteund en verspreid.

5 elementen

Het programma loopt t/m 2023 en omvat 5 elementen:

  1. We lieten een kennissynthese opstellen die focus en prioritering aanbrengt (januari 2020).
  2. Vervolgens vond een subsidieronde met lerende trajecten plaats in de vorm van (actie)onderzoeken (2020/2021). Deze onderzoeken zijn gestart in 2021.
  3. Deze trajecten worden geëvalueerd.
  4. De werkzame elementen zetten we in februari 2022 in een 2e subsidieronde uit in het veld.
  5. Na evaluatie van de opbrengsten van de 2e subsidieronde ontstaat inzicht in de werkzame elementen van Safety-II. Dit brengt een beweging opgang die kennis verspreidt.

Interview


Commissievoorzitter Loes Pijnenborg en commissielid Marit de Vos kijken enthousiast terug op de 1e subsidieronde. Ook vertelt Marit meer over haar kijk op het begrip Safety-II.

> Lees het interview

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website