Over dit programma

Doel

Het programma Ethiek en Gezondheid 3 maakt onderzoek mogelijk op het terrein van ethiek in de gezondheidszorg. De doelstelling van het programma is het vergroten van inzicht in en kennis over concrete, actuele, ethische dilemma's of vragen op het terrein van ethiek en gezondheid. De opgedane kennis en inzichten dragen bij aan de ondersteuning in verbetering van de gezondheidszorgpraktijk en het gezondheidsbeleid.

Twee pijlers

Het programma kent twee pijlers. De eerste pijler bestaat uit een open inschrijving door middel van een subsidieronde. De tweede pijler richt zich op onderzoeks- c.q. beleidsvragen op het terrein van ethiek en gezondheid die het ministerie van VWS aanreikt.

Dit programma is een vervolg op de ZonMw-programma's Ethiek en Gezondheid en Ethiek en Gezondheid 2012-2015

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website