Paramedische zorg is van oudsher gericht op het menselijk functioneren en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste participatie en zelfregie. Om de inzet van paramedische zorg te optimaliseren is meer kennis nodig over wanneer en hoe paramedische zorgprofessionals de patiënt kunnen ondersteunen op de momenten dat hij/zij beperkt wordt in het functioneren en participeren.

Toegevoegde waarde

Bij de patient journey gaat het om de contact- en zorgmomenten waarop de paramedicus voor en met de patiënt het verschil kan maken, ofwel: waarde kan toevoegen. Binnen het project ‘Patient journey’ is deze waarde geïnventariseerd en expliciet gemaakt. Door de klantreis te optimaliseren, profiteren patiënt én maatschappij van de toegevoegde waarde van paramedische zorg.

Onderzoekskader 

Eindproduct van dit project is het rapport Kennis centraal, functioneren optimaal (download onderaan de pagina). Het is een raamwerk met onderzoekslijnen en implementatievraagstukken en geldt als basis voor het (nog op te zetten) meerjarig ZonMw-onderzoeksprogramma Paramedische zorg.

Bij de ontwikkeling van het onderzoekskader zijn kennishiaten geïdentificeerd in de onderbouwing, (kosten)effectiviteit en kwaliteit van het (beroepsgroep specifiek) paramedisch handelen. Het oplossen van gesignaleerde knelpunten is ingezet als mogelijkheid om de patient journey te verbeteren en de kwaliteit van zorg te verhogen en indien mogelijk kosten te verminderen. 

Werkgroep Paramedie 

Dit project is getrokken door de werkgroep Paramedie, met als voorzitter ZonMw. De werkgroep bestaat uit: Paramedisch Platform Nederland (PPN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (NVvP), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Voor inhoudelijke input en feedback zijn hoogleraren, lectoren en onderzoekers betrokken, werkzaam in het domein van de paramedische en aanverwante medische disciplines.

Meer informatie

Rapport Kennis centraal, functioneren optimaal. Een kader voor het meerjarig onderzoeksprogramma paramedische zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website