Over dit programma

Vervolgprogramma Zwangerschap en Geboorte is van start

Het ministerie van VWS heeft ZonMw begin februari 2017 hiervoor de opdracht gegeven.
Meer informatie over het vervolgprogramma

De informatie op de programmapagina van het eerste programma Zwangerschap en geboorte werken wij niet meer bij. Bent u op zoek naar actuele informatie, nieuws over projecten en andere informatie over dit thema? Ga dan naar de themapagina Zwangerschap en geboorte. 

Onderzoeksprogramma

Het programma Zwangerschap en Geboorte is een beroepsoverstijgend onderzoeksprogramma. Het programma draagt bij aan het terugdringen van vermijdbare sterfte en ziekte rond de geboorte (perinatale sterfte en morbiditeit). Dit gebeurt via praktijkgericht onderzoek uitgevoerd binnen regionale consortia en waar nodig via landelijk onderzoek.

Zorg rond zwangerschap en geboorte

In Nederland zijn de perinatale sterftecijfers hoger dan de Europese gemiddelden. Het perinatale terftecijfer in Nederland in 2014 is 7,4 per 1000 geboren baby's. Goede zorg rond zwangerschap en geboorte is belangrijk omdat de gezondheid van pasgeborenen grote invloed heeft op de latere gezondheid. De zorg moet alle groepen bereiken.

Kennisnetwerk geboortezorg

Het opzetten van een kennisinfrastructuur van negen regionale consortia heeft een centrale plaats in het programma. Samen vormen zij het kennisnetwerk geboortezorg. Deze kennisinfrastructuur stimuleert de gezamenlijke kennisontwikkeling en bevordert de samenwerking en (zorg)afstemming tussen de verschillende professionals in de keten. Ook wordt bekeken welke vernieuwingen (kosten)effectief zijn. Zo kunnen landelijk goede initiatieven worden ingevoerd.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksthema’s van dit programma zijn:

  • Aanpak van oorzaken van perinatale en maternale sterfte en morbiditeit. Dit onderzoek resulteert in interventies voor de preventie, opsporing (risicoselectie en screening) en behandeling van deze belangrijkste oorzaken;
  • Gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering voor, tijdens en na de zwangerschap;
  • Risicoselectie en screening;
  • Organisatie van zorg.

Consortia

Op de pagina Kennisnetwerk Geboortezorg vindt u de negen regionale consortia die binnen dit programma zijn gevormd. Bekijk daar de film die over het kennisnetwerk geboortezorg is gemaakt. En lees het magazine ‘Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten’. Hierin presenteert elk consortium zich en zijn onderzoeksproject. Ook is hierin aandacht voor landelijke onderzoeken, preconceptiezorg en zwangerschap & werk.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website