Projecten

C4Youth 2020-2024, Regionale Kennis- en Leerwerkplaats Jeugd Provincie Groningen

Lopend (juni 2020 - juni 2024)

C4Youth is een kennis- en leerwerkplaats in de regio Groningen. Doel: bevorderen dat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Alle partners in de sectoren onderwijs, beleid, wetenschap en praktijk werken hieraan, samen met ouders en jongeren. Via 2 kennis- en leerateliers moet een beweging stroomopwaarts op gang komen waardoor de jeugdhulp in de regio zichtbaar verbetert. C4Youth...

Bekijk dit project

KeTJA-A, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland

Lopend (juni 2020 - juni 2024)

KeTJA-A richt zich op kwetsbare jongeren in Amsterdam-Amstelland vanaf 12 jaar en hun ouders. Het doel van deze werkplaats is: met kennis eraan bijdragen dat zij alle steun en hulp krijgen die ze nodig hebben. 4 keer per jaar komen alle samenwerkingspartners bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken en van elkaar te leren. Daarnaast zijn er 3 projecten. Het eerste project richt zich op jongeren...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out, Nijmegen (Arnhem en omgeving)

Lopend (september 2020 - september 2024)

Zo thuis mogelijk opgroeien, dat is het thema van de Academische Werkplaats Inside-Out. Inside-Out is een samenwerkingsverband tussen jeugdhulp, jeugd-ggz, wetenschap, beleid en opleidingen in de regio Nijmegen en Centraal Gelderland. In 2 projecten onderzoekt Inside-Out het thema normalisatie. In het eerste project worden 15 jongeren 3 jaar lang gevolgd tijdens een gezinsgerichte...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant

Lopend (september 2020 - september 2024)

De Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant wil kennis ontwikkelen die moet leiden tot verbeteringen in de jeugdhulp. Ouders en jongeren spelen een essentiële rol. Zij zijn adviseur, mede-onderzoeker of lid van het onderzoeksteam. De werkplaats voert 3 projecten uit. In het eerste project wordt een hulpmiddel ontwikkeld dat gemeenten helpt om preventie binnen het jeugdbeleid een sterkere plaats...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ)

Lopend (september 2020 - september 2024)

De Academische Werkplaats Risicojeugd werkt aan een integrale aanpak voor risicojongeren. Risicojongeren zijn jongeren tot 27 jaar met meerdere problemen, zoals schooluitval, schulden, psychische problemen en crimineel gedrag. Deze doelgroep is klein en daarom werkt de werkplaats landelijk, met oog voor regionale verschillen. Risicojongeren mijden vaak hulp. Ze hebben meestal eerder hulpverlening...

Bekijk dit project

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal

Lopend (september 2020 - september 2024)

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal in 4 Utrechtse jeugdregio’s richt zich enerzijds op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Anderzijds is er aandacht voor het versterken van jeugdzorg voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Ons...

Bekijk dit project

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe

Lopend (september 2020 - september 2024)

Positieve gezondheid en samen werken en leren staan centraal in de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe. De werkplaats wil de weerbaarheid en vaardigheden van kinderen, jongeren en ouders in de regio Noord Veluwe versterken waardoor ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven. Er zijn 2 projecten. Het eerste project werkt aan een programma om jongeren in het voortgezet...

Bekijk dit project

Samen Verder: Leren en Implementeren 2020-2024

Lopend (september 2020 - september 2024)

Binnen SAMEN werken jongeren, ouders, hulpverleners, wetenschappers, gemeenten en docenten van hogescholen in leernetwerken samen aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Nederland. Daarbij gaat het vooral om de vraag: hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? De focus ligt op 3 inhoudelijke thema’s: verbeteren...

Bekijk dit project

Trendbreuk: samen werken aan een gezonde generatie

Lopend (september 2020 - september 2024)

Hoe kunnen we de kansen voor kinderen en jongeren in Zuid-Limburg langdurig vergroten? Dat is de centrale vraag binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg. In deze regio hebben mensen al generaties lang meer problemen dan in de rest van Nederland: ze zijn vaker ziek, hebben minder vaak betaald werk, doen minder vrijwilligerswerk en leven vaker in armoede. De werkplaats wil de achterstanden van...

Bekijk dit project

ST-RAW wordt regionale kenniswerkplaats jeugd

Lopend (september 2020 - september 2024)

De kwaliteit en organisatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond kan altijd beter. Daarom ligt hier de focus van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd ST-RAW. Kennis delen is het uitgangspunt, zowel wetenschappelijke kennis als praktijkkennis en ervaringskennis. Er is een kennisagenda waar alle betrokken partijen samen aan werken: onderzoekers, opleiders van Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam en...

Bekijk dit project

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

Lopend (april 2020 - april 2024)

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en hun opvoeders, diverse zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het Ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs. Samen betere zorg voor jeugd en gezinnen ontwikkelen door het versterken van een lerende omgeving, verbetercyclus en vakmanschap in de...

Bekijk dit project

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland

Lopend (juni 2020 - juni 2024)

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland wil gelijkwaardige samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom kinderen en jongeren. Wat kunnen professionals in de jeugdhulp doen om de samenwerking met het informele netwerk te verbeteren? In 4 Leerateliers wordt dit op verschillende manieren uitgewerkt. Het eerste project gaat over de succesfactoren van de jongerencommunity Triple...

Bekijk dit project

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland

Lopend (september 2020 - september 2024)

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Flevoland wil de ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders verbeteren. Doel: zorgen dat baby’s, kinderen en jongeren in Flevoland dezelfde kansen hebben als in andere delen van het land. Onderzoekers, professionals, jeugdigen en hun ouders werken samen in deze werkplaats. Zij verzamelen en bundelen kennis over preventie: het voorkomen van de inzet van...

Bekijk dit project

RKJ IJsselland Samen Normaliseren

Lopend (september 2020 - september 2024)

De Regionale Kenniswerkplaats IJsselland gaat uitzoeken wat de betekenis is van woorden als: normaliseren, ontzorgen en de-medicaliseren. En hoe kun je die thema’s inzetten in de directe leefomgeving van jongeren en hun gezinnen? Er zijn 4 projecten die elkaar versterken. In deze projecten werken jongeren, ouders en professionals samen met 11 gemeenten, de jeugdgezondheidszorg, hogeschool...

Bekijk dit project

Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad

Lopend (september 2020 - september 2025)

Wat kan er verbeterd worden aan de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht? Daar houdt de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad zich mee bezig. Het doel: alle jeugdigen in de stad Utrecht krijgen dezelfde kansen en kunnen zo gezond en veilig mogelijk opgroeien. De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad is een samenwerking tussen jeugdigen, ouders, praktijk en beleid, opleidingen en onderzoek. In het...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website