Over dit programma

Het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus

De missie van het programma is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. Dit door middel van regionale kenniswerkplaatsen jeugd, waarin praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren samen leren en werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

Het uitgangspunt is dat regionale kenniswerkplaatsen jeugd impact in de dagelijkse praktijk realiseren. Om dit te bereiken stuurt ZonMw op samenwerking en gezamenlijk leren, concrete producten, verspreidings- en implementatieactiviteiten én financiële investeringen door andere partijen.

Gezamenlijk aan oplossingen werken

In een kenniswerkplaats jeugd worden maatschappelijke vraagstukken vanuit diverse perspectieven bekeken, doorgrond en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Deze samenwerking levert bruikbare kennis op die regionaal in gebruik wordt genomen en breder wordt gedeeld. In het bijzonder streeft het programma samenwerking binnen het sociaal domein na, om samenhang tussen preventie en de hulpverlening beter vorm te kunnen geven. Hierbij wordt het integraal werken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders versterkt en worden de verbindingen tussen de verschillende domeinen gestimuleerd. 

Het programma is een vervolg op het programma ‘Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd’ (2015-2020). 

Startbijeenkomst

Op maandag 5 oktober 2020 vindt in de regio Utrecht de startbijeenkomst plaats van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd. Werkt u samen met een van de werkplaatsen, of wilt u kennis maken met de werkplaatsen en meer leren over de thema’s waarmee ze zich bezig houden? Meld u dan aan voor deze bijeenkomst en vul het aanmeldingsformulier in.

Wilt u meer weten over het RKJ-programma? Bekijk dan de volledige programmatekst.

 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website