Kindermishandeling grijpt diep in het leven van kinderen in. De gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van het kind zijn groot, ook op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden.

Uitgelicht

Subsidiemogelijkheden onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Er staan 2 subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. De ene oproep betreft onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De andere oproep richt zich op effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

Onderzoek naar kindermishandeling volop in ontwikkeling, verslag van de bijeen-komst op 14 maart

Stop kindermishandeling

Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar het voorkomen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling in Nederland? Hoe maken we de onderzoeksagenda bruikbaar voor de komende jaren? Vind informatie over actuele onderzoeken en de beantwoording van deze vragen in het verslag van de bijeenkomst die wij organiseerden op 14 maart.

Lees het verslag

De vertrouwensrelatie als werkzaam element

Het consortium Vroegpreventieve interventies kindermishandeling werkt aan het vergroten van de effectiviteit van interventies. Belangrijk hierbij is te achterhalen waarom sommige (onderdelen van) interventies wel en andere niet werken. Zoals bijvoorbeeld de vertrouwensrelatie als werkzaam element uit het programma VoorZorg. In 7 deelstudies werkt een landelijk kennisnetwerk toe naar een keuzetool voor professionals.

Lees het interview met Elle Struijf

Academische werkplaatsen (transformatie) jeugd: versnelling en verbetering in de aanpak na kindermishandeling

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Jeugd waren 12 projecten gericht op het bestrijden van kindermishandeling. Lees hierover meer in het magazine. En bekijk het thema kindermishandeling op de website van de werkplaatsen jeugd.

Ga naar werkplaatsenjeugd.nl

KindCheck: toepassing van een effectief instrument

Signaleer en voorkom kindermishandeling met de Kindcheck op basis van oudersignalen. Professionals die met volwassenen werken gebruiken het instrument om te checken of het kind van deze cliënt veilig opgroeit. De Kindcheck is een effectief instrument dat breed wordt toegepast in de praktijk en onderdeel is van de Wet Verplichte Meldcode. ZonMw maakt zich sterk voor de verdere invoering, bijvoorbeeld in de GGZ.

Bekijk het project

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

afbeelding van knuffel

Wat maakt interventies effectief volgens de wetenschappelijke literatuur, praktijkprofessionals, ouders en jongeren? En welke knelpunten ervaart de praktijk bij de preventie van kindermishandeling? Een consortium van deskundigen is op zoek gegaan naar de antwoorden.

 

Bekijk de publicatie

Resultaten en adviezen voor de praktijk

Wat betekenen de resultaten van het onderzoek van de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) voor de (klinische) praktijk?  In deze publicatie van de AWK vindt u de wetenschappelijke resultaten en praktische adviezen. 

Ga naar de publicatie

VoorZorg effectief tegen kindermishandeling

VoorZorg is een intensief verpleegkundig huisbezoekprogramma gedurende de zwangerschap tot het 2e levensjaar van het kind en het eerste bewezen effectieve programma tegen kindermishandeling. Het programma wordt momenteel landelijk geïmplementeerd. 

Lees meer over VoorZorg

Actueel

Volg via RSS

Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

Er staan 2 subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. De ene oproep betreft onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De andere oproep richt zich op effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt voor 9 september uw intentie tot indienen bekend maken.

Nieuws

Bijeenkomst Kennisontwikkeling slachtoffers van loverboys

Onlangs vond de bijeenkomst Kennisontwikkeling slachtoffers van loverboys plaats. Professionals uit Nederland en België, die zich vanuit onderzoek en de praktijk bezighouden met kennis(ontwikkeling) in de aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys, kwamen hiervoor in Utrecht samen.

Nieuws

Twee nieuwe onderzoeken naar effectieve zorg en begeleiding voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Hulp voor slachtoffers van loverboys komt vaak te laat of is onvoldoende. Velen worden na behandeling opnieuw slachtoffer of lopen vast in het dagelijks leven. In januari zijn 2 projecten gestart om de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren, om zelfstandigheid en regie over hun eigen leven te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderwerpen

  • Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Effectieve behandeling voor gezinnen waarin traumaklachten voorkomen
  • Duurzaam veiligstellen van slachtoffers
  • Aandacht voor specifieke doelgroepen, waaronder slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld
  • Systeemgerichte aanpak met aandacht voor zowel slachtoffers als plegers

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

29 juli 2019

Deadline

25 september 2019,
10.00 uur

Bekijk

Contact

foto Valesca Kuling

Valesca Kuling

Senior programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 52 06
E-mailadresKuling@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website