Kindermishandeling grijpt diep in het leven van kinderen in. De gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van het kind zijn groot, ook op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden. Kennis uit onderzoek draagt hieraan bij.

Uitgelicht

Wetenschappelijke kennis voor de praktijk

Met de kennisspecial ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’ maken Augeo Foundation en ZonMw wetenschappelijke kennis over kindermishandeling toegankelijk voor professionals. Van geboortezorg tot onderwijs, van signaleerders in het ziekenhuis tot traumabehandelaren, van wijkteammedewerkers tot professionals uit de forensische sector. Bekijk ook het eerder uitgebrachte magazine ‘Aan de slag met nieuwe kennis’.

Ga naar het magazine

Kindermishandeling en huiselijk geweld: waar staan we nu?

Bekijk de publicatie

Kindermishandeling kan grote gevolgen hebben op de mentale en fysieke gezondheid van een kind, ook op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden. Kennis uit onderzoek draagt hieraan bij. In deze publicatie vindt u de (tussen)resultaten uit recent onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bekijk de publicatie

Systeemgerichte aanpak van trauma bij huiselijk geweld

In 2019 zijn 2 onderzoeken gestart binnen de onderzoekslijn ‘Herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpak van trauma’. Deze zijn erop gericht om voor het specifieke thema van trauma te kijken wat effectieve interventies zijn. Onlangs hebben de onderzoeken de eerste fase van hun onderzoek afgerond. Daarin voerden zij een literatuuronderzoek uit en hielden zij een expertbijeenkomst.

Lees meer over de tussenresultaten

Podcast GHNT: onderzoek ondersteunt het leren

Kind wordt beschermd door ouder

Onderzoek naar effectieve aanpakken van huiselijke geweld en kindermishandeling is bittere noodzaak, vertelt voorzitter van het ZonMw-onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis, Peter van Lieshout. Meer weten over dit onderzoek naar een nieuwe aanpak: intensieve casusregie? Hij vertelt erover in deze podcast.

Beluister de podcast

Tips en voorbeelden voor het opzetten van MDA++

Bent u benieuwd naar tips en voorbeelden van het opzetten van MDA++? In dit document staan de stappen beschreven die tot de ontwikkeling van een werkende MDA++ in Friesland hebben geleid. Lees ook het artikel 'Hoe de Multidisciplinare aanpak in Friesland van meerwaarde is'.

Bekijk de publicatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld: overzicht van alle project(resultaten)

In deze projectenbundel vindt u een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin delen zij de (tussen)resultaten van hun onderzoek.

Bekijk de projectenbundel

Actueel

Een goede toekomst voor slachtoffers van seksuele uitbuiting

Eerdere signalering, het vergroten van bewustwording van seksuele uitbuiting, het verstevigen van toekomstperspectief en het integreren van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Dat zijn potentieel werkzame elementen van een succesvolle trajectbenadering voor slachtoffers van seksuele uitbuiting. ‘Leg de focus niet op een enkel werkzaam element, maar breng deze best practices samen’. Dat is één van de aanbevelingen uit onderzoeksproject...

Nieuws

Nieuwe projecten van start over gender & jeugd

Om ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te vergroten en ze de best passende hulp te bieden, is het belangrijk om rekening te houden met sekse- en genderverschillen. Onderzoek is nodig om erachter te komen wat deze (mogelijke) verschillen zijn. Daarom ontvangen 10 lopende of recent afgeronde onderzoeken een aanvullende subsidie. Met deze subsidie kunnen zij hun onderzoek verdiepen rond het thema gender en jeugd. De projecten starten uiterlijk...

Nieuws

Nieuw protocol voor kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte

Soms is er in de zwangerschap sprake van onveiligheid voor het ongeboren kind of is er na de geboorte een hoog risico op kindermishandeling of verwaarlozing. Het kan zijn dat er in deze gevallen een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Om de zorg rond een dergelijke ingrijpende maatregel goed te laten verlopen is een goede samenwerking tussen betrokken professionals van belang. Voor deze samenwerking is nu een nieuw protocol beschikbaar.

Nieuws

Subsidieronde Verbinding volwassenen-ggz en jeugdhulp

Er is sprake van een sterke samenhang tussen specialistisch ggz gebruik van ouders en jeugdzorg gebruik van kinderen. In het versterken van de (netwerk)samenwerking tussen de jeugdhulp en volwassenen-ggz is nog veel winst te behalen. Daarom staat er nu een subsidieoproep open voor overkoepelend onderzoek naar de verbinding tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp. De uiterste datum om in te dienen is 13 september 2022.

Nieuws
Toon meer

Contact

foto Valesca Kuling

Valesca Kuling

Senior programmamanager

+31 70 349 52 06
Kuling@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website