Kindermishandeling grijpt diep in het leven van kinderen in. De gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van het kind zijn groot, ook op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden. Kennis uit onderzoek draagt hieraan bij.

Uitgelicht

Wetenschappelijke kennis voor de praktijk

Met de kennisspecial ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’ maken Augeo Foundation en ZonMw wetenschappelijke kennis over kindermishandeling toegankelijk voor professionals. Van geboortezorg tot onderwijs, van signaleerders in het ziekenhuis tot traumabehandelaren, van wijkteammedewerkers tot professionals uit de forensische sector. Bekijk ook het eerder uitgebrachte magazine ‘Aan de slag met nieuwe kennis’.

Ga naar het magazine

Kindermishandeling en huiselijk geweld: waar staan we nu?

Bekijk de publicatie

Kindermishandeling kan grote gevolgen hebben op de mentale en fysieke gezondheid van een kind, ook op latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden. Kennis uit onderzoek draagt hieraan bij. In deze publicatie vindt u de (tussen)resultaten uit recent onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bekijk de publicatie

Systeemgerichte aanpak van trauma bij huiselijk geweld

In 2019 zijn 2 onderzoeken gestart binnen de onderzoekslijn ‘Herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpak van trauma’. Deze zijn erop gericht om voor het specifieke thema van trauma te kijken wat effectieve interventies zijn. Onlangs hebben de onderzoeken de eerste fase van hun onderzoek afgerond. Daarin voerden zij een literatuuronderzoek uit en hielden zij een expertbijeenkomst.

Lees meer over de tussenresultaten

Podcast GHNT: onderzoek ondersteunt het leren

Kind wordt beschermd door ouder

Onderzoek naar effectieve aanpakken van huiselijke geweld en kindermishandeling is bittere noodzaak, vertelt voorzitter van het ZonMw-onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis, Peter van Lieshout. Meer weten over dit onderzoek naar een nieuwe aanpak: intensieve casusregie? Hij vertelt erover in deze podcast.

Beluister de podcast

Tips en voorbeelden voor het opzetten van MDA++

Bent u benieuwd naar tips en voorbeelden van het opzetten van MDA++? In dit document staan de stappen beschreven die tot de ontwikkeling van een werkende MDA++ in Friesland hebben geleid. Lees ook het artikel 'Hoe de Multidisciplinare aanpak in Friesland van meerwaarde is'.

Bekijk de publicatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld: overzicht van alle project(resultaten)

In deze projectenbundel vindt u een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin delen zij de (tussen)resultaten van hun onderzoek.

Bekijk de projectenbundel

Actueel

Nu online: subsidieoproep Pilots voor een betere samenwerking tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp

Psychische problematiek van ouders en gebruik van jeugdhulp bij kinderen komen vaak samen voor binnen een gezin. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassenen-ggz en jeugdhulp is daarom noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen. Goede samenwerking is echter vaak lastig te realiseren door organisatorische structuren, wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen. Daarom is er subsidie beschikbaar voor pilots...

Nieuws

Samenwerking binnen MDA++ is cruciaal, maar kent uitdagingen

Hoe kun je als multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (MDA++) de samenwerking tussen professionals en met het gezin het beste vormgeven? Zodoende dat het geweld stopt en duurzame veiligheid wordt bereikt? Dat was de belangrijkste vraag in een onderzoek naar de werkwijze van MDA++ Friesland. Het onderzoek levert diverse aanbevelingen op waar multidisciplinaire teams mee aan de slag kunnen.

Elders gezien

Vooraankondiging subsidieoproep: pilots voor een betere samenwerking tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp

Psychische problematiek van ouders en gebruik van jeugdhulp bij kinderen komen vaak samen voor binnen een gezin. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassenen-ggz en jeugdhulp is daarom noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen. Goede samenwerking is echter vaak lastig te realiseren door organisatorische structuren, wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen. Daarom komt er binnenkort subsidie beschikbaar...

Nieuws

Niet samenwerken omdat het moet, maar omdat het helpt

Het is voor professionals niet altijd eenvoudig om in gezinnen te doen wat nodig is, wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Maar wat werkt in de samenwerking rondom deze problematiek? In het onderzoek van de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Gooi en Vechtstreek is inzichtelijk gemaakt welke randvoorwaarden nodig zijn én hoe het er in de praktijk uitziet of uit kan zien om (netwerk)samenwerking te realiseren. De...

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Contact

foto Valesca Kuling

Valesca Kuling

Senior programmamanager

+31 70 349 52 06
Kuling@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website