Verbeteringen voor de patient gezamenlijk aanpakken

Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar in 2016 een actieplan opgesteld over de ziekte van Lyme. Het bevat onderzoeksonderwerpen en andere activiteiten op het gebied van basale kennis (onder andere over de Borrelia-infectie en de ziekte), diagnostiek, behandeling en preventie. Teken kunnen verschillende ziekten overdragen: lyme, teken(hersen)vliesontsteking, tekenkoorts en andere tekenoverdraagbare aandoeningen.

Onderwerpen

Uitgelicht

Coronavirus maatregelen

De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus heeft ook gevolgen voor ZonMw. Alle belangrijke maatregelen, vragen en antwoorden rondom subsidierondes en lopend onderzoek vindt u op deze pagina

Lees verder

Programmeren van onderzoek

ZonMw financiert onderzoek naar Lyme. Hoe werkt dat en wat ging er aan vooraf?

Lees over subsidieonderzoek

Patiëntenparticipatie

In diverse programma’s en -projecten hebben patiënten een actieve inbreng. Zeker ook bij Lyme.

  • lees het verslag van projectleidersbijeenkomst september 2017 over patiëntenparticipatie
  • lees de aanbevelingen voor succesvolle betrokkenheid van patiënten/cliënten bij medisch-wetenschappelijk onderzoek in het rapport van PGOsupport

Systematische tekencontrole

YouTube filmpje tekencontrole

Ben je in de natuur geweest? Controleer jezelf en anderen dan altijd op teken. Bekijk het filmpje van Stigas met duidelijke uitleg hoe je dit het beste doet.

Bekijk het YouTube filmpje

Stand van zaken subsidieronden

Op dit onderwerp zijn momenteel en in de nabije toekomst geen subsidiemogelijkheden bij ZonMw

Actieplan Lymeziekte

Actieplan Lyme

Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben gezamenlijk in 2016 een actieplan Lymeziekte opgesteld om de diagnose, behandeling en preventie van Lymeziekte in de praktijk en het beleid te verbeteren.

Lees het actieplan in het Nederlands en Engels

Wie zorgt voor de verbetering van de situatie voor patiënten?

Dit gebeurt op 2 manieren, onderzoek en andere activiteiten. ZonMw faciliteert het uitvoeren van een deel van de onderzoeksonderwerpen uit het actieplan. Diverse partijen voeren de andere activiteiten van het actieplan uit. Zo zal bijvoorbeeld het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum (NLe), mede op basis van dit actieplan, onderwerpen uitwerken en omzetten naar acties voor de praktijk en/of onderzoek.

Meld je tekenbeet op tekenradar.nl

Ben je gebeten door een teek? Meld dit dan bij tekenradar.nl.

Meld je tekenbeet

Week van de teek

Week van de teek

De Week van de Teek wordt jaarlijks in het voorjaar georganiseerd door een grote groep landelijke samenwerkende organisaties.

Lees meer op de website van Stigas

Preventie bij ZonMw - Blijf op de hoogte

abonneren

Update BWM-cahier Ziekte van Lyme

voorkant update BWM-cahier Ziekte van Lyme

Tijdens de Week van de Teek publiceert stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) nieuwe artikelen over tekenbeten en mogelijke gevolgen, zoals de ziekte van Lyme. Deze artikelen zijn geschreven door wetenschappers en specialisten op het gebied van de ziekte van Lyme. Het is een update van het BWM-cahier over Lyme uit 2012.

Lees de update 2019

Actueel

Subsidieronde ‘Infectieziekten: kennisontwikkeling, interventies en evaluatie van preventie en bestrijding’ geopend

De eerste subsidieoproep van het nieuwe programma Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023) is geopend. Het doel van het programma is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur in de gezondheidszorg, om bij te dragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door infectieziekten.

Virus en bacterie
Nieuws

Akkoord voor nieuw programma Infectieziektebestrijding

Het ministerie van VWS heeft het ZonMw-programmavoorstel ‘Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023)’ goedgekeurd. Het programma is een vervolg op het programma Infectieziektebestrijding dat van start ging in 2014.

Viral hepatitis infection causing chronic liver disease
Nieuws

Zorgen om tropische 'reuzenteek' die kan overwinteren in Duitsland

In Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, zijn de afgelopen dagen zeker zes hyalomma-teken gevonden. Die zijn drie keer zo groot als normale teken en kunnen mensen volgen en ruiken van tientallen meters afstand. De dieren kunnen gevaarlijke ziektes overbrengen.

Elders gezien

12 nieuwe projecten gehonoreerd op het gebied van Infectieziektebestrijding

In een aanvullingsronde van het programma Infectieziektebestrijding zijn 12 projecten van maximaal 18 maanden gehonoreerd. Deze projecten starten allemaal in 2019 en zijn naar verwachting begin 2021 afgerond. Alle projecten zijn een vervolg op eerder gehonoreerde grotere projecten die in een vergevorderd stadium zijn.

Hela cells
Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website