Onderwerpen

Uitgelicht

BAMBI: gerichte inzet plaspil verbetert prikkelverwerking bij autisme

Hilgo Bruining

De prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben mede te maken met de hoeveelheid chloor in hun hersencellen. Bumetanide, een plaspil voor mensen met hoge bloeddruk, kan de chloorconcentratie in zenuwcellen verlagen.

Interview met Hilgo Bruining

Inclusie SONIA-studie naar uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker voltooid!

Op 1 september 2021 is de inclusie van de benodigde 1050 patiënten binnen 4 jaar en ondanks de COVID-pandemie voltooid, een mooie prestatie! Het zal naar verwachting nog anderhalf jaar duren voordat er een definitief antwoord komt op de primaire onderzoeksvraag.

Lees het interview

Bijwerkingen: wat doet het medicijn met deze patiënt?

Karin Hek (Nivel)

Het Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb hebben een systeem ontwikkeld om de effecten en bijwerkingen van medicijnen in de praktijk in beeld te brengen. Zo kunnen arts en patiënt beter samen beslissen: kiezen we voor dit geneesmiddel, of voor een alternatieve behandeling? Karin Hek, senior onderzoeker bij het Nivel vertelt erover.

Lees het interview in Mediator

Stand van zaken rondom subsidierondes

  • In de subsidieoproep voor de Open Ronde 10 zijn 14 aanvragen gehonoreerd.
  • In de tweede ronde STIP Proeftuinen Therapietrouw zijn 13 projectideeën ontvangen.
  • De Grote Trials Ronde 5 is opengesteld, deadline voor indienen is 16 november 2021, 14.00 uur.
  • De ronde 'Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk' is open, deadline is 18 november 2021, 14.00 uur.
Lees meer over de GGG-subsidierondes

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen ‘Spiegelen, sparren en samen verder’

Het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen vond 15 en 16 april voor het eerst geheel online plaats, met sprekers vanuit de Beurs van Berlage. 600 deelnemers bezochten de verschillende subsessies en het plenaire deel ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen in de hoogste versnelling: COVID-19’.

Bekijk het verslag van het congres

Informatie rondom het coronavirus

Coronavirus

Samen met onze opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners werken we aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan een oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Parel voor samenwerking rond kinderen en wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het GGG-congres op 15 april 2021 ontving een team van onderzoekers een ZonMw Parel voor hun samenwerking om wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk te maken voor kinderen. Onder de noemer ‘Kind en Onderzoek’ willen de onderzoekers verantwoord wetenschappelijk onderzoek bij kinderen beter mogelijk maken.

Lees verder op de Parelpagina

Nieuwsbrief Geneesmiddelen - Blijf op de hoogte

In de nieuwsbrief Geneesmiddelen lees je een interview met Hilgo Bruining over de BAMBI-trial waarin hij onderzoekt of de inzet van een plaspil de prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen met een #autismespectrumstoornis (ASS) verbetert. Daarnaast een update van de SONIA-trial, waarin medicatie voor uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker wordt onderzocht. En informatie over de nieuwe regeling voor geneesmiddelenonderzoek CTR.

> Lees de nieuwsbrief oktober 2021

Eerdere edities staan in het archief.

Interesse in de onderwerpen en berichten op deze pagina? Schrijf u in voor de nieuwsbrief 'Geneesmiddelen'.

Direct inschrijven

Actueel

Coronanieuws door IVM

Het IVM-coronanieuws van 15 oktober 2021 aandacht voor het orale antivirale middel molnupiravir waarmee goede resultaten zijn behaald. Ook is er een advies van de SWAB over de toepassing van IL6-remmers en heeft het EMA registratie-aanvragen ontvangen voor het monoklonale antilichaam regdanvimab en voor de combinatie van de monoklonale antilichamen casirivimab en imdevimab.

Nieuws

ZonMw en NWO faciliteren Rijksbrede kennisagenda

De versnelde digitalisering als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een andere manier van leren, wonen en werken. Om antwoord te geven op deze en toekomstige ontwikkelingen wordt in een interdepartementale samenwerking tussen beleidsmakers en wetenschappers de kennisagenda Online Samenleven opgesteld. ZonMw faciliteert en coördineert samen met NWO deze unieke pilot.

meisje zit achter de laptop en krijgt digitaal onderwijs
Nieuws

KNAW pleit voor landelijke coördinatie rond medicijnonderzoek en -ontwikkeling

Ondanks enorme wetenschappelijke vooruitgang in de afgelopen decennia stagneert het aantal

nieuwe geneesmiddelen dat jaarlijks wordt goedgekeurd. Vandaag bracht KNAW het advies ‘Meer efficiëntie door innovatie’ uit. In het advies geeft KNAW een analyse van de huidige uitdagingen en kansen op het gebied van medicijnonderzoek en -ontwikkeling en de rol van de (Nederlandse) wetenschap bij meer efficiëntie in dit proces.

Nieuws

Subsidieronde voor implementatie nog open voor indienen

Tot 18 november kunnen projectideeën worden ingediend die gericht zijn op de implementatie van kennis van afgeronde projecten vanuit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Onder implementatie verstaan we de procesmatige invoering van kennis in het beroepsmatige handelen, het functioneren van een organisatie of in de structuur van de sector. Heeft u mooie GGG-onderzoeksresultaten die nog een laatste zetje nodig hebben om in de...

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Goed Gebruik Geneesmiddelen, Grote Trials Ronde 5

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek
  • Concrete opbrengsten voor de praktijk
  • Nationale impact

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

27 mei 2021

Deadline

16 november 2021,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website