Onderwerpen

Uitgelicht

GGG-congres 2017

Het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen staat in het teken van het delen van de kennis van nu en inspiratie voor morgen. De projecten die het GGG-programma heeft gefinancierd beginnen hun vruchten af te werpen. Daarnaast blikken we vooruit op hoe we samen investeren in de ontwikkeling van de behandeling van morgen. Hoe krijgen we wat nodig is? Op welke wijze gaan we die behandelingen in de klinische praktijk doorvoeren? Tijdens deze congresdag wordt hier vanuit diverse kanten en gebieden aandacht aan besteed.

Programma & inschrijving

Darmkankermaand

Maart is darmkankermaand. ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar darmkanker die bijdragen aan een vroege opsporing en betere behandeling.

Informatie over darmkankeronderzoek binnen ZonMw-programma's

Abonneer u op de nieuwsbrief 'Geneesmiddelen'

Geïnteresseerd in de onderwerpen en berichten op deze pagina? Schrijf u in voor de nieuwsbrief 'Geneesmiddelen'.

Direct inschrijven

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen belangrijk onderdeel van actieplan VWS ‘Gepast gebruik van geneesmiddelen’

Minister Schippers van het ministerie van VWS heeft op 15 december 2016 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over het actieplan ‘Gepast gebruik van geneesmiddelen’. Hierin gaat zij nader in op het gepast gebruik van geneesmiddelen als onderdeel van de VWS-geneesmiddelenvisie die in januari 2016 is gepubliceerd. In de Kamerbrief is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG).

Lees verder

Kamerbrief over de voortgang 'Visie op geneesmiddelen'

Minister Schippers (VWS) heeft op 7 november de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die zijn ondernomen en de voortgang die sinds januari is geboekt omtrent de voortgang op de Visie op geneesmiddelen.

Lees verder

Verstandig Kiezen & Samen beslissen

Artsen en patiënten nemen gezamenlijk beslissingen over gepast gebruik van zorg. Een groeiend aantal initiatieven probeert aan deze ambitie handen en voeten te geven. Op deze website leest u over initiatieven en projecten waarmee ZonMw bijdraagt aan deze belangrijke ontwikkeling.

Meer informatie

Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda: 30 aandoeningen uitgelicht

Welke onderzoeken heeft ZonMw gefinancierd op de aandoeningen die zijn vastgelegd in de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg?

Raadpleeg de overzichten

Film over Goed Gebruik Geneesmiddelen

De waarde van geneesmiddelen kan toenemen door beschikbare geneesmiddelen beter in te zetten en goed te gebruiken. Voor meer kennis over inzet en gebruik van geneesmiddelen is structureel onderzoek nodig.

Film over Goed Gebruik Geneesmiddelen

Nieuwsbrief Geneesmiddelen

Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven die eerder in 2016 zijn verschenen zijn beschikbaar in PDF-vorm. Heeft u vragen hierover of wilt u een hierin genoemd artikel lezen, dan kunt u contact opnemen met: geneesmiddelen@zonmw.nl.

Bekijk het archief

Passend onderzoeksdesign: Alternatieven voor RCT

Welk onderzoeksdesign past bij de onderzoeksvraagstelling? Een vraag die ZonMw als onderzoeksfinancier belangrijk vindt om te komen tot valide onderzoek dat antwoord kan geven op de vraagstelling.

Passend onderzoeksdesign

Verbetering van de praktijk

Als een geneesmiddel op de markt is toegelaten, is vaak nog onderzoek nodig om het voor alle categorieën patiënten veilig, effectief en doelmatig toe te passen. Het gaat daarbij om de vraag, of het geneesmiddel aan de juiste patiënten wordt voorgeschreven, in de juiste dosering. Bij dure geneesmiddelen kan aanvullend onderzoek nodig zijn om te bepalen of de hoge kosten opwegen tegen de winst in termen van gezondheid en eventueel ook kosten.

Verbetering van de praktijk

Vertaalslag naar de praktijk: translationeel onderzoek

Een nieuwe behandeling van het laboratorium naar de kliniek brengen is vaak niet eenvoudig. De bereiding van het middel of de behandeling moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Bij het ontwerpen van het productieproces en bij de eerste toediening aan de mens kunnen altijd onverwachte problemen optreden. In dit onderzoek moet ook zoveel mogelijk duidelijkheid ontstaan over werking, werkzaamheid, bijwerkingen en veiligheid. Daarna kan de stap gezet worden naar grootschaliger klinisch onderzoek, waarin de effectiviteit definitief moet worden aangetoond.

Vertaalslag naar de praktijk: translationeel onderzoek

Kennisagenda's

ZonMw wil bij voorkeur praktijkgericht programmeren en laat zich daarbij voeden door de kennisbehoeften van het veld. De laatste tijd worden steeds vaker agenda’s opgesteld die deze behoefte kenbaar maken.

Kennisagenda's

Vernieuwende wetenschap

In de afgelopen jaren is gebleken dat uit dit fundamentele onderzoek regelmatig praktische toepassingen naar voren komen. Dat kunnen aanknopingspunten zijn voor nieuwe behandelingen, nieuwe toepassingen voor bestaande middelen en een beter begrip van ongewenste bijwerkingen. Ook worden nieuwe technieken ontwikkeld om de diagnostiek te verfijnen en zo de behandelingen gericht toe te dienen aan die patiënten die er baat bij hebben. Kortom, fundamenteel onderzoek is een kraamkamer voor vernieuwing in de zorg, ook op het gebied van geneesmiddelen.

Vernieuwende wetenschap

Actueel

Volg via RSS

Goed Gebruik Geneesmiddelen: stand van zaken subsidierondes

In maart sloten drie GGG-subsidierondes: Grote Trials Ronde 2, deel A Grote Trials en deel B Drug Rediscovery. In totaal zijn er 38 projectideeën ingediend. Voor drie andere GGG-subsidierondes was de deadline om de uitgewerkte aanvraag in te dienen, namelijk: Drug Rediscovery Ronde 1, Open Ronde 6 en de STIP Ronde 3. In totaal zijn er 45 uitgewerkte aanvragen ingediend.

Nieuws

Subsidie voor deliriumonderzoek

De afdeling IC Volwassenen van het Erasmus MC ontvangt circa €800.000 aan subsidie. Met deze subsidie wordt het effect van het medicijn haloperidol onderzocht bij patiënten met delirium.

Nieuws

Investigator-initiated randomized controlled trials in children with epilepsy: Mission impossible?

Het project ‘Double-blind randomized trial comparing efficacy, safety and tolerance between Levetiracetam monotherapy and Valproic acid monotherapy in children with newly diagnosed Epilepsy’ binnen het programma Priority Medicines Kinderen kreeg de benodigde inclusie niet rond en zag zich genoodzaakt het onderzoek te stoppen. Naar aanleiding hiervan is onderzoek gedaan naar de oorzaken van het niet slagen van het onderzoek en de problemen rond...

Pagina

Mediator 22: Bevolkingsonderzoek darmkanker effectief

Internationaal behoort Nederland met het bevolkingsonderzoek darmkanker tot de koplopers. Hoogleraar Evelien Dekker (AMC) is enthousiast over de resultaten. Nieuwe wetenschappelijke inzichten laten zien dat er meer maatwerk nodig is bij de toepassing van de ontlastingstest, en een betere opsporing van poliepen.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Gender en gezondheid - Algemene onderzoeksronde

Onderwerpen

  • Sekse- en gendersensitieve kennisontwikkeling
  • Twaalf inhoudelijke thema’s (zie programmatekst)
  • Vrouwspecifieke gezondheidsaspecten - Preventie, etiologie, beloop, diagnostiek en/of behandeling van aandoeningen

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Geplaatst op

23 februari 2017

Deadline

20 april 2017,
14.00 uur

Bekijk

Medische Inspirator 2017

Onderwerpen

Het thema is medische technologie, bestaande uit 3 indieningscategorieën:

  • eHealth toepassingen; Langer thuis met dementie, preventie van overgewicht of eenzaamheid bij ouderen.
  • Innovatieve instrumenten (IMDI CoREs); Imaging en beeldverwerking, minimaal invasieve chirurgie of revalidatie en thuiszorg
  • Hulpmiddelen; Producten die zelfmanagement en zelfredzaamheid van de patiënt vergroten

Onderdeel van programma

Medische Producten: Nieuw en Nodig (MPNN)

Geplaatst op

23 februari 2017

Deadline

16 mei 2017,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Benien Vingerhoed-van Aken

Programmacoördinator

Telefoonnummer+31 70 349 53 00
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website