Onderwerpen

Uitgelicht

GGG-congres 2023: Programma bekend, aanmelden mogelijk

congreslocatie met netwerkende bezoekers

Op donderdag 30 maart vindt het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 plaats in het 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Dit jaar is het thema: ‘Inzet op Impact’. Met twee plenaire momenten en maar liefst 18 subsessies is er volop keuze om een eigen congresprogramma samen te stellen. En is er tijdens de congresdag uiteraard uitgebreid de gelegenheid bij te praten en te netwerken.

Programma en aanmelden

Inhaalslag rond man-vrouwverschillen in psychiatrie

Iris Sommer en Bodyl Brand staan bij een pop

Verschillen tussen mannen en vrouwen beïnvloeden soms niet alleen de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen, maar ook de bereidheid om aan onderzoek mee te doen. Psychiater Iris Sommer (UMCG) ondervond het in een studie naar het effect van raloxifeen bij mensen met een schizofreniespectrumstoornis.

Lees het interview met Iris Sommer

Combiconsult verbetert samenwerking apotheker en huisartspraktijk

portret Valérie Meijvis

Tijdens het CombiConsult bespreken patiënten met een chronische aandoening hun medicijngebruik met hun openbaar apotheker. Dit gesprek is gekoppeld aan de periodieke controle bij de praktijkverpleegkundige of huisarts. Valérie Meijvis vertelt over de meerwaarde van gezamenlijke consultvoering.

Lees het interview met Valérie Meijvis

Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 van start

portretten projectleiders

De vier gehonoreerde projecten uit de STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 zijn eind 2022 gestart. Binnen de tweede STIP-ronde Proeftuinen Therapietrouw gaat het om het doorontwikkelen van de aanpak uit de eerste proeftuinen. Deze bewezen effectieve interventies voor betere therapietrouw van thuiswonende patiënten worden in vier nieuwe proeftuinen geïmplementeerd.

Bekijk de informatiepagina

Informatiepagina subsidie Complexe Interventies Ronde 4

afbeelding mensen maken gezamelijk een puzzel

In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Een interventie wordt als complex beschouwd vanwege het multifactoriële karakter waarbij diverse disciplines en settings betrokken zijn. Deadline voor het indienen van projectideeën is 18 april 2023, 14.00 uur.

Bekijk de informatiepagina

Informatiepagina Grote Trials Ronde 6

De subsidieoproep Grote Trials Ronde 6 is bedoeld voor aanvragen die middels een hoge bewijslast uitsluitsel geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk omtrent toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten moeten nationale impact hebben en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Bekijk de informatiepagina

Stand van zaken rondom subsidierondes

 • Complexe Interventies Ronde 4 is geopend, deadline voor indienen van een projectidee is 18 april, 14.00 uur.
 • Grote Trials Ronde 6 is open, deadline voor indienen van een projectidee is 7 maart, 14.00 uur.
 • BeNeFIT Call is open, deadline voor indienen van een projectidee is 7 februari, 14.00 uur.
 • In Open Ronde 12 is aan 23 projecten een positief advies verstuurd voor het schrijven van een uitgewerkte aanvraag.
 • Rediscovery Ronde 6 heeft 17 projectideeën ontvangen.
 • In de ronde Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg zijn 3 projecten gehonoreerd.
 • In de BeNeFIT Call 2 is een vierde project gehonoreerd.
Lees meer over de GGG-subsidierondes

10 jaar GGG

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen bestaat 10 jaar. Op een speciale pagina vindt u informatie over de evaluatie van het programma. Ook het GGG-congres op 31 maart stond in het teken van het jubileum. Het verslag over het congres treft u ook aan op deze pagina.

Bekijk de speciale pagina 10 jaar GGG

Nieuwsbrief Geneesmiddelen - Blijf op de hoogte

In de nieuwsbrief van maart:

 • een interview met Jan Molenaar en Karin Langenberg-Ververgaert over het gerichter behandelen van kinderen met kanker
 • volop nieuws over (aankomende) subsidies
 • aanmelden voor het GGG-congres kan nog tot 23 maart 9.00 uur
 • veel nieuws over lopende en afgeronde GGG-projecten

> Lees de nieuwsbrief maart 2023

Eerdere edities staan in het archief.

Interesse in de onderwerpen en berichten op deze pagina? Schrijf u in voor de nieuwsbrief 'Geneesmiddelen'.

Direct inschrijven

Terugblik GGG-congres 2022 '10 jaar onderweg!'

De uitgebreide publicatie van het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen dat op 31 maart plaatsvond staat online. Lees de verslagen van de plenaire sessies en de 14 subsessies, bekijk de presentaties, video’s en foto’s. 

Bekijk de publicatie

Actueel

Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol?

Internist-endocrinologen Hans Hofland en Wouter de Herder starten samen met het Belgische ziekenhuisnetwerk NETwerk een onderzoek naar het nut van hormoontherapie na groei van een neuro-endocriene tumor die niet hormonaal actief is. Voor hun onderzoek ontvangen de onderzoekers een subsidie van 2,7 miljoen euro van BeNeFIT.

Elders gezien

DNA-technologie biedt veel kansen voor gezondheid van Nederlandse bevolking

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM met 31 betrokken partijen, waaronder ZonMw, gesproken over de ideeën voor en de potentie van DNA-technologie om de zorg en volksgezondheid te verbeteren. Het rapport dat hierover is verschenen zal door VWS gebruikt worden om een visie te formuleren en een beleidsplan op te stellen.

Elders gezien

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023: ’Inzet op Impact’

Op donderdag 30 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 'Inzet op Impact'. Het GGG-congres is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek) en heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie.

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Informatiebijeenkomst nieuwe subsidieronde Onderzoek met Bestaande Data

Het is uitsluitend nog mogelijk om u voor de wachtlijst aan te melden. Eind mei zal een nieuwe subsidieronde van start gaan binnen het GGG-programma. In de Onderzoek met Bestaande Data Ronde verwelkomen wij projectideeën waarin real world data (RWD) uit registers worden gebruikt om vraagstukken uit de zorgpraktijk met betrekking tot geneesmiddelengebruik te beantwoorden. Het gebruik van klinische data die over langere periodes verzameld zijn,...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website