Onderwerpen

Uitgelicht

Hartstichting en ZonMw bundelen krachten in onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren

De Hartstichting en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen stellen ieder 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren. In een gezamenlijke subsidieronde kunnen onderzoekers voorstellen indienen gericht op behandeling van deze ziekten. De ronde bestaat uit de onderdelen Grote Trials en Drug Rediscovery, waarvoor ieder specifieke criteria gelden.

Lees hier meer

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen belangrijk onderdeel van actieplan VWS ‘Gepast gebruik van geneesmiddelen’

Minister Schippers van het ministerie van VWS heeft op 15 december 2016 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over het actieplan ‘Gepast gebruik van geneesmiddelen’. Hierin gaat zij nader in op het gepast gebruik van geneesmiddelen als onderdeel van de VWS-geneesmiddelenvisie die in januari 2016 is gepubliceerd. In de Kamerbrief is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG).

Lees hier meer

Resultaten project 'Veilige principes verder in praktijk' beschikbaar

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie. Het project 'Veilige principes verder in praktijk' heeft inzichten tips en praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan verbeteren van de medicatieveiligheid in de care. 

Veilige principes verder in praktijk

'ADHD-medicijnen op lange termijn niet schadelijk voor kind'

Het gebruik van ADHD-medicijnen heeft op de lange termijn geen effect op de ontwikkeling van hersenen van kinderen. Dat staat in een studie van hersenonderzoeker Lizanne Schweren van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In haar promotieonderzoek concludeert zij ook dat de medicatie geen blijvende invloed heeft op het gedrag van jonge gebruikers.

Lees hier het nieuwsbericht

Kamerbrief over de voortgang 'Visie op geneesmiddelen'

Minister Schippers (VWS) heeft op 7 november de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die zijn ondernomen en de voortgang die sinds januari is geboekt omtrent de voortgang op de Visie op geneesmiddelen.

Lees verder

Mediator: Medicatie op maat voor baby’s

Mediator 20, nov 2016

Ook voor pasgeboren baby’s zijn soms medicijnen nodig. Maar geneesmiddelen zijn vrijwel nooit onderzocht bij deze doelgroep. Enkele Nederlandse studies vullen een deel van dit hiaat op.

Lees hier het artikel

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van geneesmiddelen bij ZonMw en meld u aan voor de nieuwsbrief Geneesmiddelen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer mogelijkheden wetenschappelijk onderzoek met kinderen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Edith Schippers van VWS om de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen te wijzigen. De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Verschillende ethisch juridische GGG-projecten dragen hier aan bij.

Lees verder: Meer onderzoek bij kinderen

Verstandig Kiezen & Samen beslissen

Artsen en patiënten nemen gezamenlijk beslissingen over gepast gebruik van zorg. Een groeiend aantal initiatieven probeert aan deze ambitie handen en voeten te geven. Op deze website leest u over initiatieven en projecten waarmee ZonMw bijdraagt aan deze belangrijke ontwikkeling.

Meer informatie

Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda: 30 aandoeningen uitgelicht

Welke onderzoeken heeft ZonMw gefinancierd op de aandoeningen die zijn vastgelegd in de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg?

Raadpleeg de overzichten

Film over Goed Gebruik Geneesmiddelen

De waarde van geneesmiddelen kan toenemen door beschikbare geneesmiddelen beter in te zetten en goed te gebruiken. Voor meer kennis over inzet en gebruik van geneesmiddelen is structureel onderzoek nodig.

Film over Goed Gebruik Geneesmiddelen

Nieuwsbrief Geneesmiddelen

Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven die eerder in 2016 zijn verschenen zijn beschikbaar in PDF-vorm. Heeft u vragen hierover of wilt u een hierin genoemd artikel lezen, dan kunt u contact opnemen met: geneesmiddelen@zonmw.nl.

Bekijk het archief

Passend onderzoeksdesign: Alternatieven voor RCT

Welk onderzoeksdesign past bij de onderzoeksvraagstelling? Een vraag die ZonMw als onderzoeksfinancier belangrijk vindt om te komen tot valide onderzoek dat antwoord kan geven op de vraagstelling.

Naar de pagina Passend onderzoeksdesign

Verbetering van de praktijk

Als een geneesmiddel op de markt is toegelaten, is vaak nog onderzoek nodig om het voor alle categorieën patiënten veilig, effectief en doelmatig toe te passen. Het gaat daarbij om de vraag, of het geneesmiddel aan de juiste patiënten wordt voorgeschreven, in de juiste dosering. Bij dure geneesmiddelen kan aanvullend onderzoek nodig zijn om te bepalen of de hoge kosten opwegen tegen de winst in termen van gezondheid en eventueel ook kosten.

Naar de pagina Verbetering van de praktijk

Vertaalslag naar de praktijk: translationeel onderzoek

Een nieuwe behandeling van het laboratorium naar de kliniek brengen is vaak niet eenvoudig. De bereiding van het middel of de behandeling moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Bij het ontwerpen van het productieproces en bij de eerste toediening aan de mens kunnen altijd onverwachte problemen optreden. In dit onderzoek moet ook zoveel mogelijk duidelijkheid ontstaan over werking, werkzaamheid, bijwerkingen en veiligheid. Daarna kan de stap gezet worden naar grootschaliger klinisch onderzoek, waarin de effectiviteit definitief moet worden aangetoond.

Naar de pagina Vertaalslag naar de praktijk: translationeel onderzoek

Vernieuwende wetenschap

In de afgelopen jaren is gebleken dat uit dit fundamentele onderzoek regelmatig praktische toepassingen naar voren komen. Dat kunnen aanknopingspunten zijn voor nieuwe behandelingen, nieuwe toepassingen voor bestaande middelen en een beter begrip van ongewenste bijwerkingen. Ook worden nieuwe technieken ontwikkeld om de diagnostiek te verfijnen en zo de behandelingen gericht toe te dienen aan die patiënten die er baat bij hebben. Kortom, fundamenteel onderzoek is een kraamkamer voor vernieuwing in de zorg, ook op het gebied van geneesmiddelen.

Naar de pagina Verbetering van de praktijk

Kennisagenda's

ZonMw wil bij voorkeur praktijkgericht programmeren en laat zich daarbij voeden door de kennisbehoeften van het veld. De laatste tijd worden steeds vaker agenda’s opgesteld die deze behoefte kenbaar maken.

Naar de pagina Kennisagenda's

Actueel

Volg via RSS

Unieke samenwerking tussen Nederland en Canada

Vandaag hebben het Reumafonds, ZonMw en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) bekend gemaakt in welk Nederlands-Canadees reuma-onderzoek zij gezamenlijk 5,2 miljoen euro (8 miljoen Canadese dollar) investeren. Het onderzoek dat de subsidie toegekend krijgt, wordt uitgevoerd in een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam: UCAN CAN-DU. Dit onderzoek moet een personalized medicine behandeling...

Nieuws

Wetenschappelijk onderzoek volledig toegankelijk

Over 3 jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Met het Nationaal Plan Open Science, dat vandaag aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) wordt aangeboden, nemen 10 organisaties het voortouw hierin.

ondertekening plan
ondertekening plan
Nieuws

Langer werkend precisiemedicijn voor chronische nierziekten

Mercurna, een spinoff van het Radboudumc, heeft een Take-off subsidie ontvangen van NWO-STW. Met de subsidie onderzoekt het bedrijf of ze mRNA, een onderdeel van het medicijn dat ze ontwikkelen tegen chronische nierziekten, stabieler kunnen maken. Lukt dat, dan hoeven patiënten minder vaak met het medicijn geïnjecteerd te worden.

 

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Programma's

Agenda

Contact

Benien Vingerhoed-van Aken

Programmacoördinator

Telefoonnummer+31 70 349 53 00
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website