Over dit programma

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor u.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Voorbeelden van toepassingen

Onder e-health vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen. Bekijk de voorbeelden van digitale toepassingen waar u uw subsidie op in kunt zetten.

SET subsidie aanvragen

De SET regeling is per 1 maart 2019 geopend. Lees meer over hoe het aanvragen van subsidie voor de SET in zijn werk gaat. Stappenplan: subsidie aanvragen

Meer informatie

Meer SET ondersteuning en inspiratie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website