Over dit programma

Op 14 juli 2016 werd in Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (hierna ‘VN-verdrag Handicap) geratificeerd. Oftewel, Nederland zei ‘ja’ tegen het verdrag. Het VN-Verdrag Handicap heeft als doel het bevorderen, waarborgen en beschermen van rechten van mensen met een beperking. In Nederland leven ongeveer 4 miljoen mensen met een beperking. Dit kan een zintuigelijke-, motorische-, verstandelijke- of psychische beperking zijn. Maar ook een chronische aandoening die een structurele beperking in persoonlijk en maatschappelijk functioneren met zich meebrengt. Iedereen is gelijkwaardig en heeft het recht op gelijkwaardige deelname in de maatschappij. Het verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking.

Minder (onzichtbare) drempels

Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop ingericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder drempels ervaren in hun dagelijks leven, en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij richten ons met dit programma op een aantal onzichtbare drempels: obstakels die ervaren worden door mensen met een beperking, die je niet fysiek kan zien. Bijvoorbeeld een belangrijke brief die heel ingewikkeld is geschreven, waardoor mensen de inhoud niet goed begrijpen. Of problemen die jongeren met een beperking ervaren met de overgang van school naar werk. In projecten voeren betrokkenen en belanghebbenden samen activiteiten uit om onderdelen van het VN-verdrag Handicap toe te passen.

Actielijnen

Het programma richt zich op de verbetering van de toegankelijkheid, op deelname aan de samenleving en volledige autonomie van mensen met een beperking. Het gaat dan niet alleen om gezondheid maar om alle levensgebieden, zoals bouwen en wonen, werk en inkomen, onderwijs, zorg en ondersteuning, vervoer en vrije tijd. Deze levensgebieden sluiten aan bij de actielijnen van het VWS-programma ‘Onbeperkt meedoen!’.

Eerste subsidieoproep

De eerste ZonMw-subsidieronde gaat over de actielijnen opleiding, werk en de overgang van opleiding naar werk. Een belangrijk onderwerp voor jongeren en jongvolwassen met een beperking. Een gebrek aan passend onderwijs, maar ook het vinden van stageplekken om af te studeren zijn voorbeelden van onzichtbare drempels. Bij het vinden en behouden van werk komen deze drempels –helaas - ook nog veelvuldig voor. Zo is de transitie van onderwijs naar werk ook een periode waar mensen met een beperking veel drempels ondervinden.

Juist een succesvolle en inclusieve onderwijs- en opleidingsroute biedt zicht op een duurzame, waardevolle en volwaardige participatie in de samenleving naar vermogen en ambitie. Deze jongeren en jongvolwassen met een beperking moeten profiteren van de activiteiten die worden gesubsidieerd via Onbeperkt meedoen!.

Gerelateerde onderwerpen

Eerste subsidieronde Onbeperkt meedoen!
Veelgestelde vragen over de eerste subsidieoproep
Wat is een regiocoach? (belangrijk t.b.v. de subsidieoproep)
Commissieleden Onbeperkt meedoen!
Gehandicapten en chronisch zieken
VN-Verdrag Handicap
Schaduwrapportage VN-Verdrag Handicap
Programmavoorstel ZonMw richting VWS Onbeperkt meedoen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website