Inzet versnellers voor betere samenwerking in de ggz

De wachttijd voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is al een tijd langer dan afgesproken. Dit komt door meerdere problemen tegelijkertijd. Inmiddels heeft de Stuurgroep Wachttijden GGZ verschillende acties uitgezet om die problemen aan te pakken. Eén daarvan is het inzetten van een ‘versneller’. ZonMw start een nieuw programma om de inzet van versnellers voort te zetten en uit te bereiden.

Meerdere problemen tegelijkertijd veroorzaken lange wachttijd

Met brancheorganisaties, verzekeraars en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over wat redelijke wachttijden in de ggz zijn, ook wel de Treeknormen genoemd. Als je nu een behandeling in de ggz nodig hebt, moet je langer wachten dan de Treeknormen. Dit komt door meerdere problemen die allemaal invloed op elkaar hebben. Zo zijn er steeds meer mensen die een behandeling nodig hebben. Tegelijkertijd is er een tekort aan personeel. Ook kan de samenwerking tussen partners meer worden gestructureerd en verbeterd.

Landelijke partijen werken samen voor mogelijke oplossingen

Het ministerie van VWS heeft een Stuurgroep Wachttijden GGZ gevraagd om advies te geven over mogelijke oplossingen voor de lange wachttijden. De stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse ggz, MeerGGZ, Sociaal Werk Nederland (SWN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Landelijke huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) en MIND. Inmiddels hebben zij verschillende acties uitgezet om de wachttijden in de ggz terug te dringen.

Verbinden van relevante partijen om wachttijden te verkorten

1 van die acties is het inzetten van een versneller in de regio. Versnellers zijn mensen die helpen met het versterken van de samenwerking tussen partijen in een regio om de wachttijd voor de ggz binnen de Treeknormen te brengen. Zij kijken bovendien naar de mogelijkheden om geslaagde samenwerkingen in de toekomst te behouden. Daarnaast zijn ze bezig betere grip te krijgen op de in- door- en uitstroom van mensen die een behandeling nodig hebben of hadden. De versneller is onafhankelijk en werkt niet voor 1 van de partijen in de regio.

Evaluatie versnellers blijkt positief

In 2020 zijn al eerder versnellers ingezet in een aantal regio’s. Na een evaluatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de inzet van regionale versnellers een positieve uitwerking heeft. Daarom heeft het ministerie van VWS aangegeven de inzet van een versneller voort te willen zetten. En het mogelijk te maken om in meerdere regio’s te starten met een versneller.

ZonMw organiseert de voortzetting en uitbreiding van de inzet van versnellers

Het nieuwe ZonMw-programma Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg staat volledig in het teken van het inzetten van versnellers om een samenwerkingsverband op te zetten of voort te zetten. Om zo de toegankelijkheid van de ggz zo optimaal mogelijk te maken zodat wachttijden, waar mogelijk, worden verkort. Er zijn met dat doel 2 subsidieoproepen opengesteld: 1 voor een startsubsidie en 1 voor een uitvoeringssubsidie:

  • Startsubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een nieuwe samenwerking willen opzetten. 
  • Uitvoeringssubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een bestaand samenwerkingsverband willen voortzetten of uitbreiden. -    

LET OP! U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen voor beide subsidieoproepen als u op tijd een vooraanmelding heeft gedaan.

Evaluatietraject

Tijdens de looptijd van het programma wordt een evaluatie gestart om te kijken of de doelen worden behaald en hoe de opgedane kennis het beste kan worden toegepast. De evaluatie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.