Over dit programma

De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om specifieke kennis en deskundigheid. Het doel van de expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis, om zo de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te realiseren.

Onder best mogelijke zorg wordt verstaan dat de ZG-problematiek zo vroeg mogelijk en adequaat wordt herkend. Maar ook dat de mensen met een zintuiglijke beperking zo goed mogelijk tot ontwikkeling dan wel tot herstel of stabilisatie kunnen komen, met een optimale zelfredzaamheid, een zo volwaardig mogelijke participatie in alle levensdomeinen en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit alles binnen de kaders van de zorgverlening voor mensen met een zintuiglijke beperking.

Aanloop en doel programma Expertisefunctie ZG

Tot 2015 werd de zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking gefinancierd vanuit de AWBZ. Naast de zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking hebben verschillende organisaties in die periode ook ingezet op de ontwikkeling van kennis en deskundigheid en het stimuleren van het gebruik van die kennis. Dit vormde de basis voor de expertisefunctie ZG.

Als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg moest ook de expertisefunctie anders georganiseerd worden. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een adviescommissie zich daarom gebogen over de nieuwe inrichting, reikwijdte en financiering van de expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten. Deze commissie heeft in haar eindadvies (2017) uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor het eindmodel waar de sector de komende vier jaar stapsgewijs naartoe zal groeien. Een belangrijk doel van het programma Expertisefunctie ZG (2019-2022) is om dit veranderproces actief te ondersteunen. Het programma bestaat uit vier onderdelen:

  1. Erkenning
  2. Overgangssubsidie
  3. Meerjarig deelsectorplan, incl. meerjarige programmalijnen
  4. Onderzoek en innovatie

Lees meer over de verschillende onderdelen op onze pagina over de programmaonderdelen.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website