Onderwerpen

Uitgelicht

Hoe dichten we de digitale kloof?

jongen met het syndroom van Down gebruikt zijn laptop

Niet iedereen heeft toegang tot technologie of weet hoe daar gebruik van te maken. Dat leidt tot een 'digitale kloof', die mensen met een beperking of psychische aandoening extra hard raakt. Hoe kunnen we deze kloof dichten? Daar gaan we het over hebben tijdens de internationale conferentie 'Tackling the digital divide', georganiseerd vanuit samenwerkingsverband EURECO.

Meer informatie

Post-COVID-patiënt met langdurige klachten knapt op van rustige revalidatie

Portret Marjanne Piena

Iemand die met corona in het ziekenhuis belandt kan wonderbaarlijk snel herstellen. Maar mensen die thuis uitzieken kunnen veel langer klachten houden. Revalidatiearts Paulien Goossens en Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland en twee patiënten vertellen meer over het revalidatieproces na corona.

Lees het interview

Een goed leven in de gehandicaptenzorg over 10 jaar

foto van Jan Willem Schuurman

Hoe ziet een goed leven in de gehandicaptenzorg er uit over 10 jaar? Welke ontwikkelingen en aandachtspunten zijn bepalend? Jan Willem Schuurman, lid van de programmacommisie van Gewoon Bijzonder, geeft zijn visie.

Lees het verhaal van Jan Willem Schuurman

Rustiger dankzij interieur - gehandicaptenzorg op zoek naar optimale inrichting leefomgeving

twee vrouwen zitten op een matras op de grond en kijken in de camera. Tussen hen in staan twee stoffen poppen
Foto: Riëtte Duynstee

Hoe richt je de omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking zo in dat het een positief effect heeft op hun gedrag, gezondheid en kwaliteit van leven? Daarover bestaat nauwelijks wetenschappelijk onderzoek, zo blijkt uit een inventarisatie.

Lees het Mediator-artikel over de invloed van het interieur op het gedrag

Hoofdzaken

De Hersenstichting, MIND en ZonMw lanceren het Manifest Hoofdzaken. In dit Manifest pleiten we voor het opzetten van een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- en/of psychische gezondheid.

Meer informatie

'Vernieuw en verbeter, dus implementeer!'

Portret Esther Bisschops

Meer dan de helft van alle bewezen effectieve resultaten uit wetenschappelijk gezondheidsonderzoek blijft ongebruikt op de plank liggen. Zonde, beweert orthopedagoog en implementatiewetenschapper Esther Bisschops.

Lees het interview

Actueel

Samen angsten aangaan

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben sneller dan andere jongeren last van angstproblemen. Een goed werkende behandeling is er nog niet. Anika Bexkens ontwikkelt en onderzoekt de komende jaren een nieuwe innovatieve angstbehandeling specifiek voor deze doelgroep.

Pagina

De Juiste Zorg op de Juiste Plek: een succesvolle beweging van én door het veld

Deze week stuurde minister De Jonge (VWS) de voortgangsbrief over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) naar de kamer. De juiste zorg op de juiste plek is een beweging vanuit het veld. Het gedachtegoed wordt op grote schaal in de praktijk gebracht door verschillende activiteiten. Om de beweging te stimuleren heeft het ZonMw-programma JZOJP de afgelopen drie jaar samenwerkingsverbanden ondersteund gericht op het voorkomen, vervangen en...

Nieuws

Subsidieoproep voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg COVID-19

Er is meer onderzoek nodig naar effectieve interventies bij herstel- en nazorg na COVID-19, waarbij de inzet van de specifieke interventie wordt onderbouwd en geëvalueerd en waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden in alle fases van het onderzoek. Heeft u een goed projectidee dat bruikbare resultaten oplevert tijdens de coronapandemie en de nasleep daarvan? Vraag dan voor 9 november 2021 (14.00 uur) subsidie aan.

Afbeelding spikes coronavirus
Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Toon alle subsidieoproepen

Agenda

UITGESTELD - Talkshow over inclusie en 5 jaar VN-verdrag Handicap

Dit jaar is het 5 jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap voor Nederland ging gelden. Doel van het verdrag: de positie van mensen met een beperking of ziekte verbeteren. Hoe staat het inmiddels met de uitvoering van het verdrag? Wat gaat goed, wat kan er beter en welke rol speelt kennis eigenlijk in het geheel? Daar gaan verschillende gasten, onder leiding van oud-journalist Gijs Wanders in het voorjaar van 2022 over in gesprek.

Lees meer

Congres Volwaardig Leven

Een volwaardiger leven voor mensen met een beperking; een leven met meer zeggenschap en toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg. Zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking en hun naasten en waarbij ook technologie een vanzelfsprekend onderdeel is van het zorgaanbod. Dáár werken we aan met een groot aantal zorgorganisaties in Nederland.

Lees meer

EURECO-conferentie: Tackling the 'digital divide'

Het gebruik van technologie biedt veel mogelijkheden voor mensen die weten hoe ze digitale middelen moeten gebruiken. Maar er is ook een grote groep die geen toegang heeft tot technologie of de vaardigheden mist om deze te gebruiken. Dat leidt tot een 'digitale kloof', die mensen met een beperking of psychische aandoening extra hard raakt. Hoe kunnen we deze kloof dichten?

Lees meer

Congres CareTech - technologie in de ouderen- en gehandicaptensector

Op 9 december 2021 vindt in Zeist de 5e editie van het CareTech congres (voorheen OuderenzorgTech) plaats. De plek voor uitwisseling van ervaringen met technologie en dit jaar gericht op zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg - vandaar de nieuwe naam. Het congres waar zowel ontwikkeling als implementatie van technologie aan bod komt, evenals de ervaringen van professionals en cliënten. Kom en laat je inspireren door sprekers met visie en...

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Martijn da Costa

Clusterhoofd

+31 70 349 5245
costa@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website