Vluchtelingen en hun kinderen die in Nederland zijn, hebben het soms moeilijk. Hun geestelijke gezondheid is vaak lager dan die van de algemene bevolking, door opgelopen trauma's. Daarnaast is het voor vluchtelingen vaak moeilijker om geschikt werk te vinden of een sport te beoefenen. Waardoor participeren in de maatschappij lastiger wordt. Daarom maakt ZonMw zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte projecten op het gebied van zorg en ondersteuning van vluchtelingen.

Uitgelicht

Meer aandacht voor gezondheid bij begeleiden vluchteling naar werk

Gemeenten weten niet goed hoe zij moeten omgaan met gezondheidsproblemen van erkende vluchtelingen bij de toeleiding naar werk en participatie. Regioplan, het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Pharos leverden hiervoor kennis en handvatten.

Lees meer in Mediator

'Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders'

Kirsten Tinnemans

Iedereen die met statushouders werkt, weet dat het lastig is om hen aan een duurzame baan te helpen. Toch zijn er mogelijkheden om ook voor deze groep de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, al vergt het wel intensieve begeleiding. Welke kansen ziet onderzoeker Kirsten Tinnemans voor statushouders?

Interview Kirsten Tinnemans

Sport en vluchtelingen

Sport en bewegen verbroedert en verbindt. Uit het programma Sportimpuls twee voorbeelden van projecten waarin statushouders aan de slag gaan met sport en bewegen en kennis maken met de Nederlandse samenleving:

Begeleiding van statushouders

Werk je met statushouders en ben je op zoek naar tips om hen beter te begeleiden in de uitvoering? In deze handreiking (Pharos) vind je volop tips op het gebied van gezondheid en participatie.

Tips voor professionals in de uitvoering

Integratie & participatie

Gemeenten hanteren verschillende aanpakken om statushouders aan het werk te helpen. Zo zetten gemeenten in op het ontwikkelen van integratie- en participatietrajecten. Recent zijn 4 projecten afgerond. Welke methoden zijn effectief?

Bekijk de 4 afgeronde projecten

JGZ voor vluchtelingen

Kinderen spelend

Het is ouders van gevluchte gezinnen niet altijd bekend welke (extra) zorg en ondersteuning de jeugdgezondheidszorg hen kan bieden. In 2 interviews vertellen een expert en 2 projectleiders over de mogelijkheden die de JGZ deze gezinnen kan bieden en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn.  

Lees de interviews

TBC bij vluchtelingen

Tuberculose (TBC) wordt in Nederland nog dagelijks vastgesteld. Driekwart van de TBC-patiënten is in een land geboren waar tbc nog veel voorkomt. Immigranten en asielzoekers zijn verplicht zich op TBC te laten onderzoeken als zij in Nederland komen wonen. Dat gebeurt doorgaans met een longfoto.

Lees er meer over in onderstaande projecten:

En op onze pagina over preventie, diagnostiek en behandeling van TBC

Actueel

Volg via RSS

Informele opvoedsteun vluchtelinggezinnen

Pharos, het NJi, JSO en Vluchtelingenwerk Nederland hebben nieuwe materialen ontwikkeld die ervaren vrijwilligers helpen laagdrempelige opvoedsteun te bieden aan vluchtelinggezinnen. Vrijwilligers en coördinatoren die opvoedsteun geven, voelen zich hier niet altijd voldoende voor toegerust. Terwijl zij in hun werk steeds vaker in aanraking komen met vluchtelinggezinnen.

Elders gezien

Grote verschillen tussen Syrische statushouders

Syriërs zijn getalsmatig de grootste groep statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. Welke factoren zijn van invloed op verschillen in integratie en leefsituatie van Syrische statushouders?

Elders gezien

2 onderzoeksprojecten naar psychisch welzijn van vluchtelingen

VU start met 2 onderzoeksprojecten naar psychische zorg voor vluchtelingen. Het gaat om onderzoek naar een mobiel audio-instrument waarmee – zonder tolk – vragen over stress en andere psychische problemen kunnen worden gesteld aan Syrische statushouders. En onderzoek naar de effecten van een kortdurende (5 sessies) interventie voor angst en depressie bij vluchtelingjongeren.

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website