Vluchtelingen en hun kinderen die in Nederland zijn, hebben het soms moeilijk. Hun geestelijke gezondheid is vaak lager dan die van de algemene bevolking, door opgelopen trauma's. Daarnaast is het voor vluchtelingen vaak moeilijker om geschikt werk te vinden of een sport te beoefenen. Waardoor participeren in de maatschappij lastiger wordt. Daarom maakt ZonMw zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte projecten op het gebied van zorg en ondersteuning van vluchtelingen.

Uitgelicht

Succesfactoren in jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen

Jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen was tot nu toe, vooral buiten de grootstedelijke gebieden, vaak nauwelijks voorhanden. Daarnaast blijkt succes van jeugdhulp aan deze kinderen afhankelijk van 3 factoren. De succesfactoren zijn terug te vinden in een nieuw digitaal instrument.

Meer over de succesfactoren

Intensieve Amsterdamse aanpak van statushouders succesvol

In gemeente Amsterdam werken klantmanagers en jobhunters samen om statushouders te helpen met tegelijk én inburgeren én werk zoeken. Volgens onderzoeksbureau Regioplan met succes!

Lees meer

Werk vinden voor vergunninghouders

Hoe ondersteun je vergunninghouders in het krijgen en behouden van regulier betaald werk?

Lees over effectieve aanpakken

Creatieve oplossingen voor nieuwkomers tijdens corona

Met behulp van de regeling 'Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVDI-19)' startten enkele projecten om nieuwkomers in deze tijd extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het begrijpelijk uitleggen van de corona-maatregelen of met een bel-buddy voor jongeren die zorgt voor ritme en structuur.

Bekijk de creatieve oplossingen voor nieuwkomers

Cultuursensitieve benadering in ggz

Door een cultuursensitieve benadering van ggz-behandelaars kunnen statushouders zich meer begrepen voelen. Hierdoor kan er sneller een vertrouwensrelatie ontstaan en therapie een grotere kans van slagen heeft; minder no show, minder uitval en betere behandelresultaten.

Lees het nieuwsbericht

Klusschip wordt MDT-plek

Vluchteling aan het werk op MDT-plek

Gevluchte jongeren hebben vaak veel meegemaakt en eenmaal hier hebben ze vaak problemen met contact maken. Diar vluchtte door oorlog uit Iran naar Nederland. Bij het maatschappelijke diensttijd (MDT)-project Verbeeldigslab de Fighter krijgt hij stabiliteit, regelmaat en rust. “Hier denk ik niet aan mijn problemen of de oorlog in mijn land”. Cor en Diar vertellen wat het project voor hen betekent. 

Lees het interview met Cor en Diar

TBC bij vluchtelingen

Tuberculose (TBC) wordt in Nederland nog dagelijks vastgesteld. Veel van patiënten zijn immigranten en asielzoekers uit een land waar TBC nog veel voorkomt. Lees in het project Optimalisatie en implementatie van screening  en preventieve behandeling van TBC bij (nieuwe) immigranten, hoe zij door sleutelfiguren worden geïnspireerd therapietrouw te zijn.

JGZ voor vluchtelingen

Kinderen spelend

Het is ouders van gevluchte gezinnen niet altijd bekend welke (extra) zorg en ondersteuning de jeugdgezondheidszorg hen kan bieden. In 2 interviews vertellen een expert en 2 projectleiders over de mogelijkheden die de JGZ deze gezinnen kan bieden en welke verbeteringen er nog mogelijk zijn.  

Lees de interviews

Actueel

Slagingskans therapie vergroten door cultuursensitieve benadering

Veel statushouders die recent naar Nederland zijn gekomen ondervinden psychische problemen. Uit een grootschalig onderzoek onder Syriërs in Nederland blijkt bijvoorbeeld dat 41% van de Syriërs als psychisch ongezond aangemerkt kan worden. Maar wat doe je als behandelaar als je Syrische patiënt niet meer komt opdagen? Of als het woord ‘depressie’ niet in het Eritrees blijkt te bestaan?

Nieuws

Intensieve Amsterdamse aanpak van statushouders succesvol

In gemeente Amsterdam werken klantmanagers en jobhunters sinds 2016 samen om statushouders te helpen met tegelijk én inburgeren én werk zoeken. Adriaan Oostveen van onderzoeksbureau Regioplan en Danira Janjac, projectleider ‘Amsterdamse aanpak statushouders’ geven tips en vertellen je meer over dit project van Vakkundig aan het werk.

Pagina

Nieuw digitaal instrument voor jeugdhulpaanbieders voor vluchtelingenkinderen

Nidos, Jeugdzorg Nederland en Pharos hebben onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor een effectief jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen. Uit het onderzoek blijkt dat de succesfactoren kunnen worden opgedeeld in 3 categorieën: cultuursensitief werken, competenties en de houding van medewerkers, en organisatorische randvoorwaarden. De succesfactoren zijn samengevat in een nieuw digitaal instrument voor jeugdhulpaanbieders en organisaties...

Nieuws

Start eerste creatieve oplossingen voor aanpak coronavirus (COVID-19)

Van de vele ingediende creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus (COVID-19) kunnen de eerste 18 projecten van start. Dat worden er binnenkort meer, want er zijn overweldigend veel ideeën ingediend die allemaal zorgvuldig beoordeeld worden. Met het toekennen van deze ideeën, is er nog ongeveer €490.000,- budget beschikbaar. De komende tijd wordt wekelijks bekend gemaakt welke projecten er van start gaan.

Nieuws
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website