Vluchtelingen en hun kinderen die in Nederland zijn, hebben het soms moeilijk. Hun geestelijke gezondheid is vaak lager dan die van de algemene bevolking, door opgelopen trauma's. Daarnaast is het voor vluchtelingen vaak moeilijker om geschikt werk te vinden of een sport te beoefenen. Waardoor participeren in de maatschappij lastiger wordt. Daarom maakt ZonMw zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte projecten op het gebied van zorg en ondersteuning van vluchtelingen.

Uitgelicht

Themasessie Project preventieve ouderschapsondersteuning voor vluchtelingouders

Uitnodiging themasessie preventieve ouderschapsondersteuning vluchtelingouders

Binnen het project worden vluchtelingouders ondersteund bij het opvoeden binnen twee culturen en het verbeteren van toegang tot bestaande dienstverlening voor kinderen en jongeren. Deze middag dient ter inspiratie en verdieping rondom het werken met vluchtelingenouders.

Meer info en aanmelden

‘Vluchteling aan werk helpen, vergt intensieve begeleiding’

8 gemeenten onderzochten hoe je vluchtelingen kan helpen werk te vinden. De geleerde lessen zijn nu gebundeld.

Lees over de geleerde lessen en de aanbevelingen

Gids met preventieve interventies voor vluchtelingen

Pharos en ARQ hebben een nieuwe gids gemaakt met een overzicht van 28 preventieve groepsinterventies gericht op het versterken van de psychische
gezondheid en veerkracht van vluchtelingen. De interventies in deze gids helpen gemeenten en betrokken organisaties om persoonsgericht en preventief te werk te gaan bij de zorg voor vluchtelingen.

Bekijk de gids

Nieuwe manieren om statushouders te ondersteunen

Lees meer hierover in de publicatie

Hoe verbeter je de psychische gezondheid van statushouders? Cultuursensitief werken is daarbij nodig, maar hoe pak je dat aan?
Bekijk de resultaten van praktijkprojecten waarmee statushouders en zorgprofessionals kunnen worden ondersteund.

Lees meer hierover in de publicatie

Positieve insteek helpt statushouders

Gevlucht uit eigen land, opgevangen in Nederland en dan zo snel mogelijk werk vinden. Een cursus mentaal welbevinden in de eigen taal biedt perspectief.

Lees meer over dit project

JGZ voor vluchtelingen

Kinderen spelend

Kinderen van asielzoekers en vluchtelingen hebben door hun vluchtverleden meer gezondheidsrisico’s dan kinderen zonder migratieachtergrond. Bij deze kinderen is er bijvoorbeeld vaker sprake van psychosociale problemen en ongunstige voedingsgewoonten. De JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg van vluchtelingenkinderen. Ontdek hoe je deze gezinnen effectief kunt ondersteunen.

Bekijk de laatste onderzoeksresultaten

Succesfactoren in jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen

Jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen was tot nu toe, vooral buiten de grootstedelijke gebieden, vaak nauwelijks voorhanden. Daarnaast blijkt succes van jeugdhulp aan deze kinderen afhankelijk van 3 factoren. De succesfactoren zijn terug te vinden in een nieuw digitaal instrument.

Meer over de succesfactoren

Waardige laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond

Foto van Freddy May en Xanthe de Voogd

Mensen met een migratieachtergrond hebben vaak specifieke behoeften voor een waardig levenseinde. Een nieuwe e-learning moet verpleegkundestudenten beter voorbereiden op het gesprek met deze patiëntengroep. Experts Freddy May en Xanthe de Voogd vertellen dat dit hard nodig was.

Lees het interview

Actueel

‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid

Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak.

Elders gezien

Extra budget voor Zorg voor Vluchtelingen

Er is extra budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ZonMw-programma Zorg voor Vluchtelingen. Het programma Zorg voor vluchtelingen is in 2018 opgezet en sindsdien zijn er 2 subsidierondes uitgevoerd. Met dit aanvullende budget wordt ingezet op signalering van knelpunten, ervaringsdeskundigheid en wederom een subsidieronde.

Nieuws

Subsidieronde MDT in actie voor Oekraïne opengesteld

Jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden over de oorlog in Oekraïne. Ze maken zich ook zorgen over hun leeftijdsgenoten en willen graag helpen. De maatschappelijke diensttijd (MDT) is een goed instrument gebleken om maatschappelijke impact te maken bij actuele thema’s die spelen in de samenleving. Vanuit dit programma is daarom de snelle, laagdrempelige subsidieoproep ‘MDT in actie voor Oekraïne’ opengesteld. Er is € 2...

Nieuws

JONGEREN IN ACTIE TIJDENS #BEDVOORBED

Door de oorlog in Oekraïne zijn meer dan honderdduizenden kinderen en jongeren gevlucht en op zoek naar een veilig onderkomen. En niet in Oekraïne alleen. Zij hebben recht op bescherming, maar krijgen die vaak niet. We roepen daarom alle jongeren in Nederland op om in de nacht van 22 op 23 maart hun eigen bed 12 uur lang in te ruilen voor een plek buiten om zo geld op te halen voor een veilige slaapplek voor minderjarige vluchtelingen.

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website