Vluchtelingen en hun kinderen die in Nederland zijn, hebben het soms moeilijk. Hun geestelijke gezondheid is vaak lager dan die van de algemene bevolking, door opgelopen trauma's. Daarnaast is het voor vluchtelingen vaak moeilijker om geschikt werk te vinden of een sport te beoefenen. Waardoor participeren in de maatschappij lastiger wordt. Daarom maakt ZonMw zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte projecten op het gebied van zorg en ondersteuning van vluchtelingen.

Uitgelicht

‘Vluchteling aan werk helpen, vergt intensieve begeleiding’

8 gemeenten onderzochten hoe je vluchtelingen kan helpen werk te vinden. De geleerde lessen zijn nu gebundeld.

Lees over de geleerde lessen en de aanbevelingen

Nieuwe manieren om statushouders te ondersteunen

Lees meer hierover in de publicatie

Hoe verbeter je de psychische gezondheid van statushouders? Cultuursensitief werken is daarbij nodig, maar hoe pak je dat aan?
Bekijk de resultaten van praktijkprojecten waarmee statushouders en zorgprofessionals kunnen worden ondersteund.

Lees meer hierover in de publicatie

Positieve insteek helpt statushouders

Gevlucht uit eigen land, opgevangen in Nederland en dan zo snel mogelijk werk vinden. Een cursus mentaal welbevinden in de eigen taal biedt perspectief.

Lees meer over dit project

JGZ voor vluchtelingen

Kinderen spelend

Kinderen van asielzoekers en vluchtelingen hebben door hun vluchtverleden meer gezondheidsrisico’s dan kinderen zonder migratieachtergrond. Bij deze kinderen is er bijvoorbeeld vaker sprake van psychosociale problemen en ongunstige voedingsgewoonten. De JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg van vluchtelingenkinderen. Ontdek hoe je deze gezinnen effectief kunt ondersteunen.

Bekijk de laatste onderzoeksresultaten

Succesfactoren in jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen

Jeugdhulpaanbod voor vluchtelingenkinderen was tot nu toe, vooral buiten de grootstedelijke gebieden, vaak nauwelijks voorhanden. Daarnaast blijkt succes van jeugdhulp aan deze kinderen afhankelijk van 3 factoren. De succesfactoren zijn terug te vinden in een nieuw digitaal instrument.

Meer over de succesfactoren

Waardige laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond

Foto van Freddy May en Xanthe de Voogd

Mensen met een migratieachtergrond hebben vaak specifieke behoeften voor een waardig levenseinde. Een nieuwe e-learning moet verpleegkundestudenten beter voorbereiden op het gesprek met deze patiëntengroep. Experts Freddy May en Xanthe de Voogd vertellen dat dit hard nodig was.

Lees het interview

Actueel

Statushouders komen moeilijk aan werk, terwijl dat voor integratie belangrijk is

Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderdeel van de integratie van statushouders, maar hun aansluiting op de arbeidsmarkt is niet goed geregeld. Dat blijkt uit langdurig onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de positie en leefsituatie van statushouders die zich sinds 2014 in Nederland hebben gevestigd heeft onderzocht.

Elders gezien

‘Met de kracht van regionale kennisnetwerken kunnen we zorgen voor meer en blijvende impact’

Vanaf oktober 2021 krijgt het Actieprogramma Lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag van ZonMw een vervolg. Dat laat staatssecretaris Blokhuis weten in een kamerbrief. Waar de afgelopen jaren kleinschalige en lokale projecten zijn gerealiseerd, ligt de focus van het vervolgprogramma op regionaal kennis en praktijk aan elkaar te verbinden en het verder brengen van goede praktijken. Ook de naam verandert, ‘Want we merken dat de term...

Nieuws

Laatste talkshow Beweging in kwetsbaarheid

De talkshowreeks Beweging in kwetsbaarheid loopt ten einde. Vanaf januari hebben ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats zich met een maandelijkse talkshow ingezet om meer aandacht te vragen voor de inclusie van (psychisch) kwetsbaren in onze samenleving. Op 24 juni (16.00-17.45 uur) vindt de laatste aflevering plaats, waarbij onder meer Laurentien van Oranje en Floortje Scheepers een blik op de toekomst werpen. Maar ook komen diverse praktijkvoorbeelden...

Nieuws

‘Vluchteling aan werk helpen, vergt intensieve begeleiding’

Hoe kun je vluchtelingen helpen werk te vinden? Dat onderzochten 8 gemeenten met subsidie van ZonMw. Een vervolgproject maakt de lessen uit de diverse projecten inzichtelijk. Enkele aanbevelingen: begeleid vluchtelingen intensief, houd rekening met taalachterstand en benader vrouwen actiever.

Pagina
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website