Over dit programma

Het programma Zorg voor vluchtelingen is een 4-jarig innovatief programma gericht op het verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van de kennis over deze zorg en ondersteuning.

Doelgroep

Het programma richt zich uitsluitend op vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013. Deze doelgroep zal door samenwerking met Pharos, Arq en Vluchtelingenwerk betrokken worden bij de uitvoer van het programma. Daarnaast focust het programma op een aantal specifieke doelgroepen onder de statushouders:

 • Jongeren (tot 18 jaar)
 • Ouderen
 • Mensen met een (mogelijke) langdurige zorg- en ondersteuningsbehoefte
 • Statushouders met ziektebeelden die een verhoogd veiligheidsrisico (voor zichzelf of zijn omgeving) meebrengen

Kennisvragen

Inhoudelijk sluit het programma nauw aan bij de aanbevelingen opgesteld in de update van het rapport ‘Veerkracht en vertrouwen’:

 • Het tijdig opsporen van psychotrauma en behandelen met bijzondere aandacht voor gepersonaliseerde zorg.
 • Epidemiologisch onderzoek naar psychosociale problemen en weerbaarheid met extra aandacht voor risicofactoren en beschermende kenmerken (door bijvoorbeeld het analyseren van bestaande data uit de zorg).
 • Onderzoek naar de behoeften van vluchtelingen, vrijwilligers en professionele zorgverleners aan zorg en ondersteuning. In het bijzonder bij ouderen en kinderen tot 18 jaar.
 • Effectiviteitsonderzoek naar interventies en de organisatie met bijzondere aandacht voor interventies gericht op het versterken van herstelvermogen.
 • Onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van screeningsinstrumenten.
 • Onderzoek en experimenten naar het stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt.

Onderzoeksprojecten en praktijkprojecten

Het accent ligt op 2 soorten projecten:

 • Onderzoeksprojecten naar (vroege) detectie en behandeling van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders met aandacht voor screening, effectiviteit van interventies en organisatie van deze zorg en ondersteuning.
 • Praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders.

Budget

In dit samengestelde programma worden activiteiten en middelen gebundeld om de zorg aan statushouders in Nederland te verbeteren. Het budget is vooralsnog € 1,9 miljoen voor de eerste 2 jaar. Dat budget is bijeen gebracht door:

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website