Over dit programma

Over dit programma

De Vernieuwingsimpuls (VI) is een competitief programma dat talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden financiering biedt. De Vernieuwingsimpuls richt zich op de toekomstige topgroep van wetenschappelijk onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijk onderzoeksinstellingen bevorderd.

De Vernieuwingsimpuls omvat 3 financieringsvormen Veni, Vidi en Vici, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers.

Vidi

Een Vidi beurs stelt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. U kunt Vidi-financiering aanvragen als u een aantal jaren onderzoek op postdocniveau heeft gedaan. U bent daarin met vernieuwende ideeën gekomen en u heeft die zelfstandig succesvol verder ontwikkeld. U bent maximaal 8 jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober). Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’. U kunt voor Vidi maximaal 2 keer een aanvraag indienen. Ook als buitenlandse onderzoeker kunt u deze financiering aanvragen. 

Deadline en budget

Er is elk jaar een aanvraagronde. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de ronde 2018 is 4 oktober om 14:00 uur. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure. Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is 800.000 euro. Voor meer informatie over Vernieuwingsimpuls Vidi zie de NWO-website.

LET OP: inbeddingsgarantie voor Vidi-financiering

Met ingang van de Vidi-aanvraagronde 2018 vraagt NWO kandidaten om een 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. Nadere informatie over de Vidi inbeddingsgarantie kunt u lezen in FAQ Inbeddingsgarantie Vernieuwingsimpuls.

NIEUW: extensieregeling ouders

NWO wijzigt de extensieregel voor ouders: voor biologische moeders blijft de extensie van 18 maanden per kind ongewijzigd; de overige ouders (vaders en niet-biologische moeders) krijgen 6 maanden extensie per kind. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. Raadpleeg onze ‘veelgestelde vragen’ op onze website voor verdere informatie. 

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website