Over dit programma

Begin 2019 is het programma ZonMw Open Competitie gestart. Dit nieuwe financieringsinstrument vervangt de TOP-subsidies en Investeringen Middelgroot, in lijn met de door NWO breed ingezette harmonisatie en vereenvoudiging van financieringsinstrumenten.

De TOP-subsidie biedt excellente onderzoeksgroepen de gelegenheid tot vernieuwing van hun onderzoekslijnen en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Het oogmerk is hierbij ruimte te creëren voor innovatieve (grensverleggende) wetenschap van excellente kwaliteit. ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé (maatschappelijke) innovatiemotor voor de langere termijn. De verwachte uitkomst van TOP-projecten is primair wetenschappelijke verdieping. Voorstellen die als primaire uitkomst praktisch toepasbare inzichten of producten nastreven sluiten slecht aan op de doestelling van de TOP-subsidies.

TOP subsidie instrument

TOP subsidies hebben een omvang van maximaal € 675.000,- en een looptijd van minimaal 4 tot maximaal 5 jaar. Jaarlijks kunnen circa 7 voorstellen worden gesubsidieerd. Het TOP-subsidie instrument maakt deel uit van de vrije competitie van ZonMw en staat open voor onderzoekers  binnen het (bio)medisch en gezondheidszorgonderzoek. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website