Over dit programma

ZonMw is een onderzoeksprogramma gestart onder de naam Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO). Belangrijke, onderling samenhangende dimensies van verantwoorde onderzoekspraktijken zijn kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit en efficiency. Centraal daarbij staat de wens om te komen tot relevant, robuust en transparant onderzoek.

Doel en achtergrond

Het doel van het BVO-programma is het ontwikkelen en ontsluiten van toepassingsgerichte kennis voor de verbetering van wetenschappelijke onderzoekspraktijken door onder andere kennisinstellingen, beleidsmakers, financiers en evaluatoren.

Met het programma wordt gestart omdat er (weliswaar) een overvloed is aan theorieën en opinies, maar dat het opvallend is hoe weinig onderzoek is gedaan naar de factoren die het wetenschapssysteem bepalen. Het BVO-programma beoogt te voorzien in objectiveerbare en implementeerbare kennis over 'wat werkt', bijvoorbeeld betreffende het peer review systeem, gebruik van bibliometrie en de waarde van Open Access.

Opzet van het programma

Onderzoeksprojecten voor praktijk en beleid worden uitgezet in 4 samenhangende pijlers. Deze hebben betrekking op: 

  • een open ronde voor onderzoeksvoorstellen gericht op het vergroten van kennis over verantwoorde onderzoekspraktijken
  • een nationale inventarisatie van verantwoorde onderzoekspraktijken en deling van best practices
  • het vergroten van inzicht in de levenscyclus van onderzoeksprojecten
  • een nationale studie over wetenschappelijke integriteit

De reikwijdte van het programma is wetenschapsbreed. De subsidierondes voor het programma staan dan ook open voor voorstellen vanuit alle wetenschappelijke disciplines.

Budget en looptijd

Het betreft een 5-jarig programma met een beoogd totaalbudget van 5 miljoen euro. Tot op heden dragen 4 organisaties financieel bij aan het programma: ZonMw, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en het Diabetes Fonds.

Kijk voor meer informatie over het programma onder het kopje  'downloads' rechtsonder deze pagina.

Programmacommissie

De commissie wordt voorgezeten door prof. dr. Eduard Klasen en bestaat uit de volgende leden:

  • prof. dr. Andrea Evers
  • prof. dr. Klasien Horstman
  • prof. dr. Folkert Kuipers
  • prof. dr. Wijnand Mijnhardt
  • prof. dr. Paul Wouters

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website