ZonMw wil bijdragen aan hoge kwaliteit en grote relevantie van innovatief (bio)medisch onderzoek. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen. Zo bereiken we nog relevantere onderzoeksresultaten voor de mens. We streven hierbij naar minder gebruik van dierproeven waar mogelijk.  

Om dit te bereiken financieren wij onderzoek naar de ontwikkeling van proefdiervrije modellen, verbinden wij partijen met elkaar en stimuleren wij het gebruik van proefdiervrije modellen in de praktijk. Ook zetten we in op effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven door het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid ervan.

ZonMw heeft een lange traditie, van inmiddels 20 jaar, in het stimuleren van alternatieven voor dierproeven in wetenschappelijk onderzoek. Hier leest u hoe wij bijdragen aan de transitie naar proefdiervrije innovaties.

Onderzoeksprogramma’s - financiering en projecten

Ontwikkeling van nieuwe en de toepassing van bestaande proefdiervrij modellen in samenwerking met publieke en private partijen:

Effectiever gebruik van de resultaten van proefdieronderzoek:
Modules Kennisinfrastructuur:

Samenwerken

ZonMw is één van de partners van het landelijk initiatief Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI.). De ambitie van TPI is om Nederland voorloper te laten zijn in de internationale transitie proefdiervrije innovatie. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert de regie over het TPI-traject, in samenwerking met de departementen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. We dragen met onze programma’s en initiatieven bij aan de doelstellingen van TPI.

We werken samen met de volgende organisaties

Verkennen en agenderen

We streven ernaar om mensen en organisaties, die samen kunnen werken aan relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken, te verbinden op het gebied van onderzoek, medische zorg, en gezondheid. We brengen in kaart waar de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek zonder gebruik van proefdieren kan worden bevorderd.

Verwante thema’s

 

Uitgelicht

Blog: innoveren zonder proefdieren?

Zou je een levensreddend medicijn weigeren als er voor de ontwikkeling proefdieren gebruikt zijn?

Ferenc Scheeren schrijft in zijn blog over het gebruik van proefdieren en proefdiervrije innovaties.

Lees de blog van Ferenc Scheeren

Verkenning onderzoeksprogramma proefdiervrije innovaties

ZonMw en NCad brachten in mei 2021 een verkenning voor een Nederlands onderzoeks- en innovatieprogramma voor proefdiervrij innovaties uit.

Meer weten? lees dan verder

Actueel

Aanpassingen subsidieoproep Kennisinfrastructuur voor proefdieronderzoek

Per 1 januari 2023 voeren we een aantal wijzigingen door voor het aanvragen van financiering voor de Module Kennisinfrastructuur van ons programma Meer Kennis met Minder Dieren. Het gaat om de modules ‘Uitvoeren systematisch literatuuronderzoek dierstudies’, ‘Publiceren neutrale/negatieve dierexperimentele resultaten’ en ‘Workshop systematisch literatuuronderzoek dierstudies’. Hieronder zetten we de wijzigingen op een rijtje.

Nieuws

Nomineer jezelf of een ander voor de voor de Willy van Heumen Oeuvreprijs!

In de wetenschap is er op het gebied van Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven (3V’s) nog veel onderzoek nodig. Om dit onderzoek aan te moedigen reikt daarom het Willy van Heumenfonds om de 10 jaar de Willy van Heumen Oeuvreprijs uit aan een kandidaat die op dit terrein bijzonder werk heeft verricht en een aantoonbaar oeuvre heeft opgebouwd in Nederland. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden, door de prijswinnaar...

Nieuws

Programmadag Humane Meetmodellen

Op 4 oktober kwamen onderzoekers, non-profit organisaties en bedrijven bijeen op de jaarlijkse Programmadag Humane Meetmodellen. Een dag die in het teken stond van het uitwisselen van kennis over de ontwikkeling van nieuwe meetmodellen die de mens als uitgangspunt hebben: de zogenaamde ‘humane meetmodellen’. Deze modellen zijn gebaseerd op menselijk materiaal, zoals stamcellen, weefsel na operaties of ‘organen-op-een-chip.’

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Portret Martijn Nolte

Martijn Nolte

Senior Programmamanager

+31 70 349 50 81
mkmd@zonmw.nl
Portretfoto Bas de Waard

Bas de Waard

Programmamanager

+31 70 349 50 81
mkmd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website