Projecten

Naar een kosteneffectieve hulpmiddelenzorg voor patiënten met diabetes mellitus: verkenning naar de versterking van de zorgverlener-patiënt-communicatie

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

Ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes mellitus. Een groot deel hiervan gebruikt een of meerdere hulpmiddelen (bloedglucosemeter, insulinepen en/of infuuspomp, vingerprik-apparatuur). Deze hulpmiddelen zijn er in allerlei soorten en maten. Het kiezen van het juiste hulpmiddel is maatwerk. Voor optimale zelfcontrole moet het hulpmiddel aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness and cost-utility of a personalized multimodal orthotic treatment approach to reduce the risk of foot ulcer recurrence in persons with diabetes

Lopend (april 2021 - april 2025)

In dit landelijke project gaan we mensen met diabetes die een hoge kans hebben op het krijgen van een chronische voetwond behandelen met een op het individu afgestemde aanpak die deze voetwonden moet helpen voorkomen. De aanpak bestaat uit a) orthopedische schoenen plus huisschoenen waarvan de drukverlagende eigenschappen geoptimaliseerd worden, b) terugkoppeling over de gemeten druk in de schoen...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of the novel Alfred SmartBag application in ileostomy patient: a nationwide study

Lopend (april 2022 - augustus 2025)

Jaarlijks krijgen zo’n 2000 patiënten een tijdelijk dunne darmstoma. Deze wordt meestal aangelegd om een nieuwe verbinding in de dikke darm na darmresectie te beschermen. Een dunne darmstoma produceert dunne darminhoud welke ongeremd uit het stoma kan lopen. De SmartBag is een slimme “pratende” stoma zak en plaat welke enerzijds de vocht output meet, anderzijds de verzadiging van de stomaplaat....

Bekijk dit project

Controlling Fecal incontinence with a novel anal device: a cost-effectiveness trial (CONFIDEnCE)

Lopend (april 2021 - april 2024)

Fecale incontinentie (ongewenst verlies van de ontlasting) is een veelvoorkomende klacht. Het heeft vaak een grote impact, soms met sociaal isolement als gevolg. De behandeling is vooral gericht op het verminderen van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. In de eerste instantie wordt gebruik gemaakt van diarreeremmers, bulkvormers, dieetaanpassingen en...

Bekijk dit project

The (cost-)effectiveness of dynamic bracing versus standard care alone in patients suffering from osteoporotic vertebral compression fractures

Lopend (december 2020 - december 2023)

In een studie van 36 maanden wordt de doelmatigheid onderzocht van een ‘dynamische brace’ voor patiënten met een ruggenwervelbreuk ten gevolge van botontkalking. Momenteel is nog onbekend wat de optimale behandeling is voor deze patiënten. Een dynamische brace is een flexibel, afneembaar korset, dat het lichaam stimuleert om tijdens zitten, staan en lopen een rechtere houding aan te nemen. Voor...

Bekijk dit project

Onderzoek naar effectiviteit, waardering en doelmatigheid van sensoren geïntegreerd in incontinentiemateriaal als hulpmiddel om (in)continentiezorg op maat en zelfredzaamheid rond de toiletgang te bevorderen bij kwetsbare ouderen.

Lopend (september 2021 - september 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Daily electrical stimulation to prevent recurring pressure ulcers in patients with a spinal cord injury compared to usual care

Lopend (april 2020 - oktober 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Single use vs reusable catheters in intermittent CatheterizatiOn for treatment of urinary retention: a Multicenter, Prospective, RandomizEd controlled, non-inferiority trial (COMPaRE)

Lopend (november 2018 - november 2021)

Miljoenen mensen hebben moeite om hun blaas te legen. Deze urineretentie kan leiden tot urineweginfecties, bloedvergiftiging, steenvorming en zelfs onherstelbare nierschade. De standaardbehandeling is de blaas te legen met zelfkatheterisatie 4-6 keer per dag, door middel van een wegwerpkatheter. In Nederland worden uitsluitend wegwerpkatheters gebruikt, terwijl in andere delen van de wereld,...

Bekijk dit project

De impact van de Module Continentie Hulpmiddelen op kosten en kwaliteit van leven van patiënten met urine-incontinentie

Lopend (december 2018 - december 2020)

Bij het verstrekken van incontinentiematerialen zijn veel partijen betrokken: de patiënt, de apotheek/leverancier en de zorgverzekeraar. Deze partijen hebben samen een werkafspraak gemaakt: de Module Continentie Hulpmiddelen. Deze Module gaat uit van het functioneringsgericht voorschrijven; het functioneren van de cliënt staat centraal. Het gebruik van incontinentiematerialen moet daarop worden...

Bekijk dit project

Thuisgebruik van daglichtlampen in de basisverzekering ter bevordering van zowel (psychische) gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) alsook van een meer doelmatige en kosteneffectieve zorg.

Afgerond (maart 2019 - september 2019)

Neurowetenschappelijk onderzoek geeft een nieuwe kijk op onderliggende mechanismen van psychische problematiek. Lichttherapie is een effectieve behandeling bij verstoringen van de biologische klok. Seizoensgebonden en hormoon gerelateerde stoornissen hangen hiermee samen. Verstoringen van de biologische klok komen, behalve bij winterdepressies, voor bij een scala aan andere psychische problemen,...

Bekijk dit project

Behandeling van slaapapneu met 'continuous positive airway pressure' in de acute fase bij patiënten die een herseninfarct hebben doorgemaakt

Lopend (maart 2019 - maart 2020)

Obstructief slaap apneu (OSA) is een aandoening waarbij de ademhaling even stokt tijdens de slaap. Dit kan gebeuren als de spieren van de keel, tong of het gehemelte verslappen en voor de luchtpijp zakken. Bij mensen die een herseninfarct hebben gehad komt OSA vaak voor, nl in 38-72% van de gevallen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat na een herseninfarct de OSA kan verslechteren en dat het...

Bekijk dit project

Goed gebruik aan- en uittrekhulpmiddelen voor therapeutisch elastische kousen

Afgerond (maart 2019 - september 2019)

In Nederland gebruiken meer dan 400.000 mensen een therapeutische elastische steunkous. Door zo’n steunkous te dragen verbetert de bloedcirculatie, is er minder kans op blijvende pijn na een trombose, wordt ophoping van (lymfe)vocht voorkomen en is de kans op het ontstaan van een wond kleiner. Het dragen en het aan- en uittrekken van een steunkous kan een probleem zijn, bijvoorbeeld door gebrek...

Bekijk dit project

Retaking bowel control in fecal incontinence using a novel anal device

Afgerond (maart 2019 - september 2019)

Dit project is bedoeld als aanloop naar een grotere subsidieaanvraag in het kader van 'Goed Gebruik Hulpmiddelen' waarbij de effectiviteit van een nieuw ontwikkeld instrument voor de behandeling van fecale incontinentie onderzocht zal worden. De duur van dit voortraject is 6 maanden waarin er een consultatie zal plaatsvinden met alle betrokkenen. Primair zal er informatie opgehaald worden bij...

Bekijk dit project

De doelmatigheid van een geoptimaliseerd verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor de arm-handfunctie

Lopend (december 2019 - april 2023)

Hulpmiddelen ondersteunen mensen met verminderde arm- en handfunctie bij het uitvoeren van activiteiten; b.v. mensen met een spierziekte bij eten en drinken. Eerder onderzoek liet zien dat verstrekte hulpmiddelen niet altijd passen bij de wensen en behoeften van gebruikers en dat de wijze waarop verstrekking van deze hulpmiddelen verloopt te verbeteren is. In dit project optimaliseren we het...

Bekijk dit project

Doelmatige zorg van beenprothesen

Lopend (december 2019 - juli 2023)

Technologische vooruitgang heeft geleid tot de ontwikkeling van auto-adaptieve of computergestuurde protheseknieën. Deze prothesen zijn duurder in aanschaf dan conventionele beenprothesen. Het doel van dit onderzoek is om de kosten, functionaliteit en effectiviteit van beenprothesen te vergelijken. Revalidatieteams hebben nu nog niet genoeg informatie om te bepalen welke prothese het beste past...

Bekijk dit project

Personalized orthotic care to improve functioning in patients with neuromuscular diseases

Lopend (november 2018 - november 2021)

Door verminderde spierkracht hebben veel mensen met spierziekten moeite met lopen. Het lopen kost meer inspanning, is minder stabiel en gaat gepaard met verhoogd valrisico. Om veilig te kunnen lopen worden orthesen toegepast, die de benen stabiliseren. Deze hulpmiddelen worden vaak individueel op maat gemaakt en zijn relatief kostbaar. Beenorthesen worden gemaakt door instrumentmakers, veelal op...

Bekijk dit project

Socio-economic impact of motivational interviewing on adherence to orthopaedic shoes

Lopend (september 2018 - september 2021)

In een studie van 36 maanden wordt de doelmatigheid onderzocht van een nieuwe aanmeetprocedure voor orthopedische schoenen voor mensen met diabetes en voet problemen (diabetische voet). Om wonden te voorkomen is het belangrijk dat deze orthopedische schoenen ook werkelijk gedragen worden. Dit is op het moment helaas vaak niet het geval. In deze studie wordt onderzocht of deze schoenen duidelijk...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en verstrekking van complexe hulpmiddelen

Afgerond (maart 2018 - november 2018)

Arm- en handfunctie ondersteunende hulpmiddelen kunnen mensen helpen (weer) zelfstandig te eten of te drinken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als gevolg van een spierziekte. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk een hulpmiddel te vinden dat aansluit bij de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Samen met zorgprofessionals, eindgebruikers, bedrijven en betalers zijn mogelijkheden voor...

Bekijk dit project

Opzetten van doelmatigheidsonderzoek naar het gebruik van de dynamische ligorthese

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

Personen die voor het voortbewegen afhankelijk zijn van het gebruik van een rolstoel, zitten of liggen vaak langdurig in dezelfde houding. Bij deze personen komen vergroeiingen van het skelet en verkortingen van spieren veel voor. Dit veroorzaakt veel gezondheidsproblemen zoals pijn, verminderde longfunctie, hartproblemen, slikstoornissen, refluxklachten en slaapproblemen. Om deze personen met...

Bekijk dit project

functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen bij parastomale complicaties

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

De organisatie van stomazorg bij patiënten met een risico op een breuk in de buikzone sluit momenteel niet aan bij de ambitie de kwaliteit van leven van patiënten zo goed mogelijk te houden; hulpmiddelen worden pas vergoed als een breuk ontstaan is. Onderzoek naar de stappen die gezet kunnen worden om die kwaliteit van leven beter te realiseren (hulpmiddelen breder beschikbaar krijgen en de...

Bekijk dit project

Voorbereiding van doelmatigheidsonderzoek naar de ‘Identifi’ een innovatief hulpmiddel om continentiezorg en zelfredzaamheid bij toiletgang kosteneffectief te verbeteren

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

In deze voorstudie zijn incontinentiehulpmiddelen bestudeerd. Het ging om sensoren die verwerkt zijn in het incontinentiemateriaal. Ze kunnen draadloos en zonder de cliënt te belasten gegevens registreren over het moment en de hoeveelheid urineverlies. Met deze gegevens kan een overzichtelijk en betrouwbaar overzicht gemaakt worden van het plaspatroon van elke cliënt zonder dat hij of zij daar...

Bekijk dit project

eHealth bij hoortoestellen

Afgerond (april 2018 - augustus 2018)

Nederland telt ruim 1,5 miljoen slechthorenden, waarvan ongeveer de helft een hoortoestel draagt. Blootstelling aan lawaai en hogere leeftijd zijn de belangrijkste oorzaken van een verminderd gehoor. Onder de zestigjarigen komt 25% in aanmerking voor een hoortoestel, bij 85 jaar is dit 75%. Slechthorenden wachten gemiddeld 7 tot 10 jaar met het aanschaffen van een hoortoestel. Een mogelijk gevolg...

Bekijk dit project

Het verbeteren van continentiezorg voor niet-westerse oudere migranten.

Afgerond (april 2018 - oktober 2018)

De huidige continentiezorg en daarin verstrekte hulpmiddelen in Nederland sluiten niet aan bij de zorgvragers met een niet-westerse migratie achtergrond. Belemmerende factoren om de hulpvraag te stellen lijken bekend te zijn, maar hoe passend is dan de organisatie, financiering en communicatie/ voorlichting binnen de continentiezorg in Nederland voor deze doelgroep met continentieklachten? Het...

Bekijk dit project

Lea Aanvraag Goed gebruik Hulpmiddelenzorg ZonMw voor Early HTA

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

Aanleiding Robot Care Systems heeft een interactieve zorgrobot (Lea) ontwikkeld. Lea is een robot die de gebruiker actief ondersteunt bij het (op)staan en lopen. Daarnaast herinnert Lea aan afspraken en ondersteunt communiceren met zorgverleners en mantelzorgers. Bovendien stimuleert zij actief tot meer bewegen in het algemeen dagelijks leven en revalidatie. Lea is sinds mei 2018 op de...

Bekijk dit project

De zorg rondom handprothesen kan doelmatiger

Lopend (december 2018 - juni 2022)

Het project bestaat uit 3 delen: I. Effectiviteit en kosten-effectiviteit: Mensen die door amputatie of geboorte een arm of hand missen, gebruiken vaak een prothese om het verlies aan handfunctie op te vangen. De kosten van handprothesen zijn het afgelopen decennium fors gestegen o.a. door nieuwe bionische prothesehanden, waarvan de duim en vingers afzonderlijk kunnen bewegen. In deze studie wordt...

Bekijk dit project

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van incontinentiemateriaal met sensor bij mensen met een ernstige beperking: cliëntgerichte incontinentiezorg door innovatie

Lopend (maart 2020 - maart 2023)

Het doel van de studie is te onderzoeken of de Nova (producent Abena), incontinentiemateriaal met een sensor, bijdraagt aan betere incontinentiezorg bij mensen met een ernstige beperking die niet zelf kunnen voelen/ aangeven dat verschoning nodig is. De Nova meet de vochtinhoud in het incontinentiemateriaal tot op de milliliter nauwkeurig, waardoor de mate van verzadiging wordt vastgesteld. De...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website