Projecten

Naar een kosteneffectieve hulpmiddelenzorg voor patiënten met diabetes mellitus: verkenning naar de versterking van de zorgverlener-patiënt-communicatie

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

Ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes mellitus. Een groot deel hiervan gebruikt hulpmiddelen (bloedglucosemeters, insuline-infuuspompen, vingerprikapparatuur of injectiepennen of –spuiten om insuline toe te dienen). Deze hulpmiddelen zijn er in allerlei soorten en maten. Het kiezen van de juiste meter is maatwerk. Voor optimale zelfcontrole moet het hulpmiddel aansluiten bij de...

Bekijk dit project

Single use vs reusable catheters in intermittent CatheterizatiOn for treatment of urinary retention: a Multicenter, Prospective, RandomizEd controlled, non-inferiority trial (COMPaRE)

Lopend (november 2018 - november 2021)

Miljoenen mensen hebben moeite om hun blaas te legen. Deze urineretentie kan leiden tot urineweginfecties, bloedvergiftiging, steenvorming en zelfs onherstelbare nierschade. De standaardbehandeling is de blaas te legen met zelfkatheterisatie 4-6 keer per dag, door middel van een wegwerpkatheter. In Nederland worden uitsluitend wegwerpkatheters gebruikt, terwijl in andere delen van de wereld,...

Bekijk dit project

De impact van de Module Continentie Hulpmiddelen op kosten en kwaliteit van leven van patiënten met urine-incontinentie

Lopend (december 2018 - december 2020)

Bij het verstrekken van incontinentiematerialen zijn veel partijen betrokken: de patiënt, de apotheek/leverancier en de zorgverzekeraar. Deze partijen hebben samen een werkafspraak gemaakt: de Module Continentie Hulpmiddelen. Deze Module gaat uit van het functioneringsgericht voorschrijven; het functioneren van de cliënt staat centraal. Het gebruik van incontinentiematerialen moet daarop worden...

Bekijk dit project

Thuisgebruik van daglichtlampen in de basisverzekering ter bevordering van zowel (psychische) gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) alsook van een meer doelmatige en kosteneffectieve zorg.

Afgerond (maart 2019 - september 2019)

Neurowetenschappelijk onderzoek geeft een nieuwe kijk op onderliggende mechanismen van psychische problematiek. Lichttherapie is een effectieve behandeling bij verstoringen van de biologische klok. Seizoensgebonden en hormoon gerelateerde stoornissen hangen hiermee samen. Verstoringen van de biologische klok komen, behalve bij winterdepressies, voor bij een scala aan andere psychische problemen,...

Bekijk dit project

Behandeling van slaapapneu met 'continuous positive airway pressure' in de acute fase bij patiënten die een herseninfarct hebben doorgemaakt

Lopend (maart 2019 - september 2019)

Obstructief slaap apneu (OSA) is een aandoening waarbij de ademhaling even stokt tijdens de slaap. Dit kan gebeuren als de spieren van de keel, tong of het gehemelte verslappen en voor de luchtpijp zakken. Bij mensen die een herseninfarct hebben gehad komt OSA vaak voor, nl in 38-72% van de gevallen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat na een herseninfarct de OSA kan verslechteren en dat het...

Bekijk dit project

Goed gebruik aan- en uittrekhulpmiddelen voor therapeutisch elastische kousen

Lopend (maart 2019 - september 2019)

In Nederland gebruiken meer dan 400.000 mensen een therapeutische elastische steunkous. Door zo’n steunkous te dragen verbetert de bloedcirculatie, is er minder kans op blijvende pijn na een trombose, wordt ophoping van (lymfe)vocht voorkomen en is de kans op het ontstaan van een wond kleiner. Het dragen en het aan- en uittrekken van een steunkous kan een probleem zijn, bijvoorbeeld door gebrek...

Bekijk dit project

Retaking bowel control in fecal incontinence using a novel anal device

Afgerond (maart 2019 - september 2019)

Dit project is bedoeld als aanloop naar een grotere subsidieaanvraag in het kader van 'Goed Gebruik Hulpmiddelen' waarbij de effectiviteit van een nieuw ontwikkeld instrument voor de behandeling van fecale incontinentie onderzocht zal worden. De duur van dit voortraject is 6 maanden waarin er een consultatie zal plaatsvinden met alle betrokkenen. Primair zal er informatie opgehaald worden bij...

Bekijk dit project

De doelmatigheid van een geoptimaliseerd verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor de arm-handfunctie

Lopend (december 2019 - april 2023)

Hulpmiddelen ondersteunen mensen met verminderde arm- en handfunctie bij het uitvoeren van activiteiten; b.v. mensen met een spierziekte bij eten en drinken. Eerder onderzoek liet zien dat verstrekte hulpmiddelen niet altijd passen bij de wensen en behoeften van gebruikers en dat de wijze waarop verstrekking van deze hulpmiddelen verloopt te verbeteren is. In dit project optimaliseren we het...

Bekijk dit project

Doelmatige zorg van beenprothesen

Lopend (december 2019 - juli 2023)

Technologische vooruitgang heeft geleid tot de ontwikkeling van auto-adaptieve of computergestuurde protheseknieën. Deze prothesen zijn duurder in aanschaf dan conventionele beenprothesen. Het doel van dit onderzoek is om de kosten, functionaliteit en effectiviteit van beenprothesen te vergelijken. Revalidatieteams hebben nu nog niet genoeg informatie om te bepalen welke prothese het beste past...

Bekijk dit project

Personalized orthotic care to improve functioning in patients with neuromuscular diseases

Lopend (november 2018 - november 2021)

Door verminderde spierkracht hebben veel mensen met spierziekten moeite met lopen. Het lopen kost meer inspanning, is minder stabiel en gaat gepaard met verhoogd valrisico. Om veilig te kunnen lopen worden orthesen toegepast, die de benen stabiliseren. Deze hulpmiddelen worden vaak individueel op maat gemaakt en zijn relatief kostbaar. Beenorthesen worden gemaakt door instrumentmakers, veelal op...

Bekijk dit project

Socio-economic impact of motivational interviewing on adherence to orthopaedic shoes

Lopend (september 2018 - september 2021)

In een studie van 36 maanden wordt de doelmatigheid onderzocht van een nieuwe aanmeetprocedure voor orthopedische schoenen voor mensen met diabetes en voet problemen (diabetische voet). Om wonden te voorkomen is het belangrijk dat deze orthopedische schoenen ook werkelijk gedragen worden. Dit is op het moment helaas vaak niet het geval. In deze studie wordt onderzocht of deze schoenen duidelijk...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en verstrekking van complexe hulpmiddelen

Afgerond (maart 2018 - november 2018)

Hulpmiddelen ter ondersteuning van de arm- en handfunctie kunnen mensen helpen (weer) zelfstandig te eten of te drinken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als gevolg van een spierziekte. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk een hulpmiddel te vinden dat aansluit bij de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Onderzoek van de Zuyd Hogeschool liet zien dat er verbetering mogelijk is in de...

Bekijk dit project

Opzetten van doelmatigheidsonderzoek naar het gebruik van de dynamische ligorthese

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

Personen die voor het voortbewegen afhankelijk zijn van het gebruik van een rolstoel, zitten of liggen vaak langdurig in dezelfde houding.Bij deze personen komen vergroeiingen van het skelet en verkortingen van de spieren veel voor.Dit veroorzaakt veel gezondheidsproblemen zoals pijn, verminderde longfunctie, hartproblemen, slikstoornissen, refluxklachten en slaapproblemen.Om deze personen met...

Bekijk dit project

functioneringsgerichte inzet van hulpmiddelen bij parastomale complicaties

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

Leveranciers van medische hulpmiddelen signaleren een toename in het gebruik van hulpmiddelen in verband met complicaties na het aanleggen van een stoma. Twee veel voorkomende complicaties zijn parastomale hernia (0-66 %) en prolaps van de stoma (0-25%). Bij deze complicaties worden regelmatig stomasteunbandages en stomasteunbroeken ingezet om de stoma en/ of de buikwand bij de stoma te...

Bekijk dit project

Voorbereiding van doelmatigheidsonderzoek naar de ‘Identifi’ een innovatief hulpmiddel om continentiezorg en zelfredzaamheid bij toiletgang kosteneffectief te verbeteren

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

Continentiezorg kan beter. Zeker de eerste fase, het verpleegkundig assessment, moet beter. Bij minder dan 20% van de cliënten gaat dat nu goed. Het in kaart brengen van de soort en ernst van incontinentie is essentieel. (Internationale) richtlijnen benadrukken het belang van een 3x24 uurs assessment, maar wijzen ook op het tijdrovende karakter, de forse werkdruk en de emotionele beladenheid van...

Bekijk dit project

eHealth bij hoortoestellen

Afgerond (april 2018 - augustus 2018)

Nederland heeft ruim 1,5 miljoen slechthorenden, waarvan bijna de helft een hoortoestel draagt. De belangrijkste oorzaken van gehoorverlies zijn veroudering en gehoorschade door lawaai.In dit project proberen wij te achterhalen of door gebruik van eHealth het gebruiksgemak, de acceptatie en de beschikbaarheid van hoortoestellen groter wordt. Wij verwachten hiermee dat slechthorenden meer zelfregie...

Bekijk dit project

Het verbeteren van continentiezorg voor niet-westerse oudere migranten.

Afgerond (april 2018 - oktober 2018)

De huidige continentiezorg en daarin verstrekte hulpmiddelen in Nederland lijkt niet aan te sluiten bij de zorgvragers met een niet-westerse migratie achtergrond. Belemmerende factoren om de hulpvraag te stellen lijken bekend te zijn, maar hoe passend is dan de organisatie, financiering en communicatie/voorlichting binnen de continentiezorg in Nederland voor deze doelgroep met continentieklachten?...

Bekijk dit project

Lea Aanvraag Goed gebruik Hulpmiddelenzorg ZonMw voor Early HTA

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

LEA, afkorting van ‘Lean Empowering Assistent’, is een zeer innovatieve persoonlijke zorg-assistent welke ondersteuning biedt bij het kunnen uitvoeren van de dagelijkse handelingen. LEA functioneert autonoom en kan zorgen voor meer stabiliteit, veiligheid en gemak. Ouderen en verschillende patiëntengroepen, zoals dementiepatiënten, parkinsonpatiënten en patiënten met een niet-aangeboren...

Bekijk dit project

De zorg rondom handprothesen kan doelmatiger

Lopend (december 2018 - december 2021)

Het project bestaat uit 3 delen: I. Effectiviteit en kosten-effectiviteit: Mensen die door amputatie of geboorte een arm of hand missen, gebruiken vaak een prothese om het verlies aan handfunctie op te vangen. De kosten van handprothesen zijn het afgelopen decennium fors gestegen o.a. door nieuwe bionische prothesehanden, waarvan de duim en vingers afzonderlijk kunnen bewegen. In deze studie wordt...

Bekijk dit project

Effectiviteit en kosteneffectiviteit van incontinentiemateriaal met sensor bij mensen met een ernstige beperking: cliëntgerichte incontinentiezorg door innovatie

Lopend (maart 2020 - maart 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website