Over dit programma

In de extramurale hulpmiddelenzorg gaat al veel goed. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (2018-2020) subsidieert ZonMw onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de integrale hulpmiddelenzorg, om zo bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid.

Hulpmiddelen in het verzekerde pakket

Het accent ligt op gepast gebruik van hulpmiddelen in het verzekerde pakket. Het gaat vooral om hulpmiddelen voor in de thuissituatie. Gepast gebruik betekent dat het hulpmiddel past bij de behandelwijze en is afgestemd op de reële behoefte van de gebruiker. De inzet van het hulpmiddel moet doelmatig zijn; goede kwaliteit tegen aanvaardbare kosten.

Ook is er ruimte voor onderzoek naar veelbelovende hulpmiddelen op weg naar het verzekerd pakket en/of richtlijnen. Het gaat dan om hulpmiddelen die al uitontwikkeld zijn en waarvan de veiligheid al vast staat. In dat geval draagt het onderzoek bij aan de beoordeling voor pakketinstroom en aan de verbetering van gepast gebruik.

Onderzoeksinfrastructuur

Wetenschappelijke bewijsvoering op het terrein van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in Nederland. Daarom draagt dit programma bij aan het versterken van een onderzoeksinfrastructuur.

Verschillende partijen worden gestimuleerd om te participeren: gebruikers, zorgdeskundigen / voorschrijvers, fabrikanten / leveranciers en zorgverzekeraars. Zo komen de (meest) relevante onderzoeksvragen op tafel.

Het programma stimuleert het gebruik van passende onderzoeksopzetten. Er is aandacht voor het gehele proces (integrale hulpmiddelenzorg); van functioneringsprobleem en indicatie tot en met evaluatie, alsook voor de stakeholders die daarin een cruciale rol spelen.

Implementatie

Het onderzoek moet aansluiten op maatschappelijk relevante vragen. En de resultaten moeten een plaats krijgen in bestaande en nieuw te ontwikkelen richtlijnen en/of protocollen en zo mogelijk pakketbeheer. Implementeerbaarheid / praktische toepassing is een belangrijk criterium bij de beoordeling van subsidieaanvragen.

Kaders 

Wilt u precies weten wat wel en niet past binnen dit programma? Leest u dan het document Kaders programma Goed gebruik hulpmiddelenzorg. Hier in vindt u een afbakening op onderwerp en op type onderzoek.

Eerste verkenning in 2015

In het voorjaar van 2015 heeft ZonMw een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken rond de extramurale hulpmiddelenzorg in Nederland. Dit deed ZonMw in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ging om de hulpmiddelen als bedoeld in de Regeling Zorgverzekering.

Het rapport richtte zich op de stand van zaken in de hulpmiddelenmarkt met als doel het identificeren van mogelijke knel- en verbeterpunten. De bevindingen tonen aan dat er veel goed gaat, maar dat er ook zeker ruimte is voor verbetering.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website