Subsidierondes

Handelingsagenda Ronde 2020

Dit is een ronde met een subsidieoproep op uitnodiging voor projectvoorstellen voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg voor de collectieve top 10 kennisvragen van het programma ZE&GG. Deze oproep volgt uit Actie 2 van het programma ZE&GG, zoals beschreven in de Rapportage Kwartiermakersfase van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Het betreft een concrete actie door alle HLA-partijen als onderdeel van de Cirkel van Gepast Gebruik. De 10 geselecteerde kennisvragen zijn in collectiviteit geprioriteerd op basis van gezamenlijk geformuleerde criteria. Acht studies zijn gehonoreerd en gaan in de eerste helft van 2022 van start.

Eerdere rondes

Inclusieversneller 2020
Het includeren van patiënten verloopt bij zorgevaluaties vaak moeizaam. Daarom zetten ZE&GG en ZonMw bij de start van alle nieuwe zorgevaluaties hier extra op in.  Zo is een goede samenwerking met patiënten bij het opzetten van zorgevaluaties van groot belang.Zo is een goede samenwerking met patiënten bij het opzetten van zorgevaluaties van groot belang. Daarnaast gaan ZE&GG en ZonMw zeven reeds lopende en zeer relevante zorgevaluaties een extra financiële impuls geven om zo bij te dragen aan het vlottrekken van de inclusie en daarmee het sneller afronden van de studie. Voor deze subsidie kwamen studies vanuit Leading the Change (LtC), Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet-Effectieve Zorg (SEENEZ) en Kwaliteit en Doelmatigheid (K&D) in aanmerking.

Extra ronde 2019
In de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ zijn 13 acties opgenomen. Actie 3 betreft de extra ronde 2019. De subsidieoproep voor projectideeën voor deze ronde is 11 oktober 2019 online gegaan en sloot 28 november 2019. Van de 101 ingediende projectvoorstellen zijn er uiteindelijk 23 aanvragen uitgewerkt. De HLA partijen hebben gezamenlijk advies uitgebracht aan ZonMw over de relevantie en de rangordening van de aanvragen op basis van de relevantiecriteria. ZonMw heeft daarnaast beoordeeld of de aanvragen van voldoende kwaliteit waren. De 10 gehonoreerde projecten zijn in december 2020 gestart.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website