Subsidierondes

Extra ronde 2019

In de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ zijn 13 acties opgenomen.
Actie 3 betreft de extra ronde 2019. De subsidieoproep voor projectideeën voor deze ronde is 11 oktober 2019 online gegaan en sloot 28 november 2019. Voor deze ronde zijn 101 projectideeën ontvangen. Eind januari heeft 25% van de indieners een positief advies ontvangen voor het uitwerken van de aanvraag.
De deadline voor de uitgewerkte aanvraag is 17 maart 2020 voor 14.00 uur. Het besluit wordt uiterlijk 15 juli 2020 bekend. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk in december 2020.

De subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen is beschikbaar (let op: u kunt alleen indienen als u een uitnodiging heeft ontvangen). Hierin vindt u de voorwaarden en criteria voor de uitgewerkte subsidieaanvraag.

Volgende ronde - 2020

Voor actie 2 uit de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ worden vanuit de HLA-partijen alle kennisvragen geïnventariseerd. Er wordt een top 10 van onderwerpen voor de handelingsagenda vastgesteld. Naar verwachting wordt er een subsidieoproep voor deze top 10 opengesteld eind 2020.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website