Subsidierondes

Volgende ronde - 2020

Voor actie 2 uit de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ worden vanuit de HLA-partijen alle kennisvragen geïnventariseerd. Er wordt een top 10 van onderwerpen voor de handelingsagenda vastgesteld. Naar verwachting wordt er een subsidieoproep voor deze top 10 opengesteld eind 2020.

Eerdere rondes

Inclusieversneller 2020 Ronde 1
Het includeren van patiënten verloopt bij zorgevaluaties vaak moeizaam. Daarom zet ZE&GG bij de start van alle nieuwe zorgevaluaties hier extra op in.  Zo is een goede samenwerking met patiënten bij het opzetten van zorgevaluaties van groot belang. Door de voor hen relevante uitkomstmaten mee te nemen in het onderzoek, leidt dit tot resultaten die ook daadwerkelijk relevant zijn voor patiënten. Daarnaast gaat ZE&GG zeven reeds lopende en zeer relevante zorgevaluaties een extra financiële impuls geven om zo bij te dragen aan het vlottrekken van de inclusie en daarmee het sneller afronden van de studie. Voor deze subsidie kwamen studies vanuit Leading the Change (LtC), Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet-Effectieve Zorg (SEENEZ) en Kwaliteit en Doelmatigheid (K&D) in aanmerking.

Extra ronde 2019
In de ‘Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ zijn 13 acties opgenomen. Actie 3 betreft de extra ronde 2019. De subsidieoproep voor projectideeën voor deze ronde is 11 oktober 2019 online gegaan en sloot 28 november 2019. Van de 101 ingediende projectvoorstellen zijn er uiteindelijk 23 aanvragen uitgewerkt. De HLA partijen hebben gezamenlijk advies uitgebracht aan ZonMw over de relevantie en de rangordening van de aanvragen op basis van de relevantiecriteria. ZonMw heeft daarnaast beoordeeld of de aanvragen van voldoende kwaliteit waren. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk in december 2020.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website