Projecten

Inclusieversneller GERiatric Screening in the treatment of elderly patients with Ovarian Carcinoma (GERSOC)

Afgerond (september 2020 - december 2021)

De GERSOC-studie onderzoekt of het invoeren van een geriatrische screening bij patiënten van 70 jaar of ouder met een primair ovariumcarcinoom (eierstokkanker) leidt tot een toename van het percentage volledig afgemaakte behandelingen in deze patiëntengroep. De ‘Inclusieversneller’ zal worden ingezet voor het uitbreiden van het projectteam met een onderzoeksassistent voor 3 dagen per week voor 12...

Bekijk dit project

Evaluatie van invoeren keuzehulp behandeling uterus myomatosus: creëren spiegelinformatie

Lopend (oktober 2022 - oktober 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

StAtins in Frail oldEr patients with ischemic Stroke or Transient ischemic attack (SAFEST)

Lopend (augustus 2022 - augustus 2028)

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 100.000 mensen een tijdelijke of blijvende afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Dit wordt ook wel een TIA of een beroerte genoemd. Bijna de helft van deze mensen is ouder dan 75 jaar. Cholesterolverlagers, statines, kunnen de kans op hart- en vaatziekten verminderen bij jongere patiënten met een TIA of beroerte. Het is onbekend of dit ook geldt voor...

Bekijk dit project

CLEAR-CAD Trial: Clinical outcomes and cost-effectiveness of a diagnostic and treatment strategy of upfront CTCA plus selective non-invasive functional imaging compared with standard care in patients with chest pain and suspected Coronary Artery Disease

Lopend (juni 2022 - september 2027)

Patiënten met pijn op de borst ondergaan doorgaans diagnostisch onderzoek om kransslagaderlijden te beoordelen. Dit kan uit verschillende onderzoeken bestaan, waaronder een inspanningsonderzoek, verschillende soorten scans, of een hartkatheterisatie. Echter beoordeeld een deel van deze onderzoeken de aanwezigheid van kransslagaderlijden niet optimaal, waardoor patiënten onderbehandeld worden en...

Bekijk dit project

The impact of a comprehensive geriatric assessment including advance care planning, in acutely hospitalized frail patients with cognitive disorders: the GOAL study

Lopend (juni 2022 - juni 2027)

Patiënten met geheugenproblemen of dementie worden vaak opgenomen in het ziekenhuis. De behandeling sluit niet altijd aan bij de doelen, wensen en mogelijkheden van deze patiënte. Proactieve zorgplanning zou als aanvulling op standaard geriatrische zorg van meerwaarde kunnen zijn om samen met patiënten, hun naasten en betrokken zorgverleners de best passende zorg te kiezen. Onderzoek De vraag in...

Bekijk dit project

Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple (LIMONCELLO)

Lopend (mei 2022 - mei 2026)

Het is bekend dat veel opnames van ouderen in het ziekenhuis het gevolg zijn van fouten bij het voorschrijven van lange lijsten medicatie door meerdere artsen. In het Limoncello (Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple) project werken de 8 UMC’s samen met 8 grotere niet-academische ziekenhuizen. We zoeken uit hoe we ervoor kunnen zorgen...

Bekijk dit project

Is a preoperative multidisciplinary team meeting (cost)effective in optimizing non-cardiosurgical patient management: the preparation study

Lopend (juni 2022 - juni 2026)

Voor kwetsbare patiënten, bijvoorbeeld mensen met hart- of longziekten, kan een operatie extra risicovol zijn. In de landelijke richtlijn “zorg rondom de operatie” staat dat een operatie alleen door kan gaan als de patiënt, de chirurg en de anesthesioloog het risico van de operatie acceptabel vinden. Als er twijfels over het risico bestaan, word er Multidisciplinair Overleg (MDO) gepland. Bij een...

Bekijk dit project

high-Risk prostatE Cancer radiatiOn Versus surgERy (RECOVER)

Lopend (juni 2022 - juni 2031)

Prostaatkanker: bestraling of een operatie? Een uitgebreide vorm van prostaatkanker zonder uitzaaiingen wordt meestal behandeld met een operatie of uitwendige bestraling met hormoontherapie. Vaak kun je als patiënt kiezen tussen deze opties. Een belangrijk onderwerp bij deze keuze is het verschil in bijwerkingen. Op dit moment is niet bekend welke behandeling de beste is wat betreft kwaliteit van...

Bekijk dit project

Effectiveness of persoNalized care After treatment for non-metastasized Breast cancer based On risk of Recurrence, personal needs and risk on (late) health effects: the NABOR study.

Lopend (juni 2022 - juni 2028)

De (kosten)effectiviteit van het personaliseren van de zorg voor patiënten NA BORrstkanker: de NABOR-studie. Na behandeling voor borstkanker volgt nacontrole (monitoren van terugkeer van kanker) en nazorg (zorg voor de gevolgen van kanker of de kankerbehandeling). Het risico op terugkeer van borstkanker en op (late) gevolgen verschillen per patiënt. Daarnaast is elke patiënt uniek. Nacontrole- en...

Bekijk dit project

The UPDATE trial (Uvb Phototherapy, Dermatology ATopic Eczema): A multicenter randomized controlled trial of narrowband UVB versus optimized topical therapy in patients with atopic eczema.

Lopend (juni 2022 - juni 2026)

Atopisch eczeem is een veelvoorkomende chronische huidaandoening. Patiënten kunnen, afhankelijk van de ernst van de ziekte, behandeld worden met lokale therapie (zalven), lichttherapie of systemische therapie. Lichttherapie wordt vaak gebruikt als tussenstap tussen lokale en systemische therapie bij patiënten met onvoldoende ziektecontrole door lokale therapie. Lichttherapie wordt regelmatig...

Bekijk dit project

Useful and cost-effective workup in chronic polyneuropathy

Lopend (december 2020 - december 2024)

Zinnige diagnostiek bij polyneuropathie Polyneuropathie is een veel voor komende neurologische aandoening. In Nederland hebben meer dan 300.000 mensen polyneuropathie en er zijn veel verschillende oorzaken voor deze ziekte. Het vinden van de oorzaak is belangrijk voor de behandelingsmogelijkheden. De Nederlandse Richtlijn Polyneuropathie 2019 geeft aanbevelingen voor het verrichten van uitgebreid...

Bekijk dit project

Cumulative live birth rate after cleavage-stage versus blastocyst stage embryo transfer in good prognosis IVF/ICSI cycles

Afgerond (september 2020 - maart 2022)

De TOF (Three or Five) Zorgevaluatie studie is een onderzoek binnen de Voortplantingsgeneeskunde dat in Nederland plaatsgevonden heeft. De inclusiefase had last van een vertraging in de verwachtte studielooptijd, waarbij werd ingeschat dat een versnelling mogelijk was met behulp van de inclusieversneller. De doelstelling van de inclusieversneller was om de studielooptijd met acht maanden te...

Bekijk dit project

Evaluation of nationwide long-term follow-up care for lymphoma survivors in the Netherlands: does survivorship care at the BETER clinics reduce morbidity and mortality from late effects of lymphoma treatment and associated costs?

Lopend (december 2020 - juni 2025)

Hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker die vaak jongvolwassenen treft. Door steeds betere behandelingen genezen de meeste mensen. Echter, de behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van kanker, hart- en vaatziekten, een traag werkende schildklier of een verhoogde gevoeligheid voor...

Bekijk dit project

Gebruik van Procalcitonine-bepaling om therapiefalen te verminderen bij COPD exacerbaties

Lopend (december 2020 - december 2025)

COPD is een veelvoorkomende longziekte in Nederland, waarbij acute longaanvallen kunnen voorkomen. Bij zo’n aanval heeft de patiënt veel last van kortademigheid en ernstige hoestklachten. Vaak is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk en wordt de patiënt behandeld met antibiotica en prednison. Gebruik van antibiotica kan leiden tot bijwerkingen en een toename van antibioticaresistentie....

Bekijk dit project

Improve diagnostic pathway in acute onset, continuous dizziness

Lopend (december 2020 - juli 2024)

De PROVIDE Trial is een studie naar de beste diagnostiek bij patiënten met plotse, continue duizeligheid op de spoedeisende hulp. De oorzaak hiervan kan een vervelend, maar onschuldig probleem van het evenwichtsorgaan zijn, maar kan ook een herseninfarct betreffen. Het snel stellen van de juiste diagnose is dus essentieel. Een foute of onzekere diagnose zorgt voor angst, onnodige onderzoeken en...

Bekijk dit project

A randomised controlled trial comparing endometrial ablation plus levonorgestrel releasing intrauterine system versus endometrial ablation alone to prevent dysmenorrhea in women with heavy menstrual bleeding (MIRA 2 trial)

Lopend (januari 2021 - augustus 2022)

De MIRA2 is een medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de gynaecologie dat wordt uitgevoerd in meerdere klinieken. In dit onderzoek wordt bestudeerd of het inbrengen van een hormoonspiraal direct na het verwijderen van het baarmoederslijmvlies (endometrium ablatie) bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies beter werkt dan alleen een endometrium ablatie. Om een betrouwbare uitspraak over...

Bekijk dit project

Comparison of rubber band ligation and haemorrhoidectomy in patients with symptomatic haemorrhoids, a multicentre, randomized controlled trial and cost-utility analysis

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Aambeien komen vaak voor en gaan gepaard met bloed- en vochtverlies, jeuk en zwelling. De twee meest toegepaste behandelingen zijn het operatief verwijderen van de aambei of een behandeling met elastiekjes. Het is onbekend welke behandeling het beste is. Om dit te onderzoeken worden in de Holland trial 360 patiënten verdeeld in 2 groepen waarbij de ene groep wordt geopereerd en de andere groep...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of specialized nursing interventions for patients with Parkinson’s disease

Afgerond (januari 2021 - januari 2022)

Parkinsonverpleegkundige zorg wordt door patiënten en professionals als zeer belangrijk ervaren. Echter, er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de kosteneffectiviteit hiervan, waardoor deze zorg onvoldoende geïmplementeerd is. In dit onderzoek voeren we een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit waarbij we de zorg door een Parkinsonverpleegkundige (aanvullend op reguliere zorg)...

Bekijk dit project

Towards patient-led follow-up after curative treatment of stage II and III colorectal cancer

Lopend (november 2020 - november 2025)

Achtergrond Na een operatie voor stadium II/III darmkanker, keert bij circa 20% van de patiënten de ziekte terug. Om die reden blijven patiënten momenteel 5 jaar onder controle in het ziekenhuis. Studies hebben laten zien dat intensieve controle geen positief effect heeft op overleving. Bovendien verschilt het risico op terugkeer van ziekte sterk tussen patiënten. Hierdoor is er vraag naar...

Bekijk dit project

The Gout TrEatment STrategy project (GO TEST)

Lopend (augustus 2020 - augustus 2024)

Jicht is de meest voorkomende vorm van ontstekingsreuma wereldwijd. Urinezuurkristallen in gewrichten en omliggende weefsels zorgen voor een ontstekingsreactie, wat leidt tot hevige pijnaanvallen en soms ook tot gewrichtsschade. Bij schade of het geregeld optreden van aanvallen wordt geadviseerd urinezuur verlagende behandeling te starten. In dit project zullen de effectiviteit en doelmatigheid...

Bekijk dit project

The Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients (DISTRICTS): a multi-center randomized controlled trial comparing two treatment strategies (dossiernummer 837004025)

Afgerond (augustus 2020 - december 2021)

De DISTRICTS is een groot Nederlands onderzoek bij 940 patiënten met het carpaletunnelsyndroom. Het carpaletunnelsyndroom kan worden behandeld met een operatie of door een injectie met ontstekingsremmers bij de pols. Het doel van de DISTRICTS is om uit te zoeken wat de beste behandelstrategie is: direct opereren of eerst starten met een injectie. In verband met een tegenvallend aantal deelnemers...

Bekijk dit project

Improvement of quality of life with home dialysis compared to in-centre haemodialysis? The DOMESTICO project

Afgerond (oktober 2020 - maart 2022)

Dialyse is een behandeling voor patiënten met nierfalen waarmee de nierfunctie gedeeltelijk wordt overgenomen. Dit is vaak nodig als de nierfunctie minder dan 10% bedraagt. Dialyse is een zware behandeling met grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. De meeste patiënten dialyseren in een dialysecentrum of in een ziekenhuis. Dialyse kan echter ook thuis plaatsvinden. Thuisdialyse...

Bekijk dit project

FLOW: Flow dysfunction of hemodialysis vascular access: a randomized controlled trial on the effectiveness of surveillance of arteriovenous fistulas and grafts

Lopend (oktober 2020 - april 2025)

Het behouden van een functionele vaattoegang is van groot belang voor hemodialyse patiënten. Om vernauwingen in de vaattoegang op te sporen en te behandelen voordat ze problemen veroorzaken, wordt in Nederlandse dialysecentra regelmatig gemeten of er nog voldoende bloed door de vaattoegang stroomt. Het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van deze surveillance strategie is echter...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag inclusieversneller DART The cost-effectiveness of surgery versus casting for elderly patients with intra-articular distal radius fractures.(dossiernummer 837004022).

Afgerond (september 2020 - december 2021)

Met de DART studie wordt gekeken wat de beste behandeling is voor polsbreuken bij mensen boven de 65: opereren of in het gips. De inclusieperiode van de DART studie is afgerond. Er zijn in totaal 138 patiënten geïncludeerd, waarvan 32 binnen de periode van de inclusieversneller subsidie. Dankzij de inclusieversneller subsidie hebben wij een animatie video kunnen maken voor patiënten, waarin het...

Bekijk dit project

Surgical Approach of Hemiarthroplasty after Femoral Neck Fracture: Posterolateral or Direct Lateral

Afgerond (september 2020 - april 2022)

Een gebroken heup is de meest voorkomende breuk onder ouderen. Dit gaat gepaard met verslechtering van de gezondheidstoestand en een aanzienlijk verlies in kwaliteit van leven. Het plaatsen van een kophalsprothese is een veel gebruikte behandeling voor de gebroken heup. Vanaf 2018 vergelijken we met de APOLLO trial de verschillende benaderingen voor de toegang naar het heupgewricht voor de...

Bekijk dit project

The (cost-)effectiveness of a new patient empowered protocol without routine x-rays for follow-up of adolescent idiopathic scoliosis patients; A pragmatic randomized trial

Lopend (december 2020 - december 2025)

Adolescente idiopathische scoliose (AIS) komt bij 2-3% van de kinderen voor. Scoliose is een vervorming van de wervelkolom en romp die tijdens de groei ontstaat en kan verergeren. Bij een deel van de patiënten neemt de afwijking dusdanig toe dat een corset en/of operatie nodig is om klachten op volwassen leeftijd te voorkomen. Om de scoliose te controleren wordt veelvuldig röntgenfoto’s gemaakt....

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a genotype-guided strategy for antithrombotic therapy in peripheral arterial disease

Lopend (november 2020 - november 2024)

Internationale richtlijnen bevelen clopidogrel aan als bloedverdunner vanwege het verhoogde risico op stolselvorming in slagaders bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Echter circa 30% is drager van een DNA verandering in het gen dat codeert voor het CYP2C19 enzym dat clopidogrel moet omzetten in de werkzame stof, waardoor clopidogrel slechts gedeeltelijk of niet wordt omgezet....

Bekijk dit project

Multi-institutional Evaluation of the Cost-effectiveness of PSMA-PET/CT for the Detection of Pelvic Lymph Node Invasion in Newly Diagnosed Prostate Cancer Patients (PSMA-SELECT)

Lopend (december 2020 - december 2029)

Onderzoek naar minder lymfklieroperaties bij patiënten met prostaatkanker (PSMA-Select) Bij patiënten met prostaatkanker is het mogelijk dat de kanker is uitgezaaid naar lymfeklieren. Om de aanwezigheid van lymfklieruitzaaiingen aan te tonen worden lymfeklieren uit het bekken operatief verwijderd. Deze operatie is niet alleen kostbaar, maar geeft ook kans op complicaties. De indicatie voor deze...

Bekijk dit project

Tango-DM, optimaliseren van inclusie

Lopend (september 2020 - september 2022)

De TANGO-DM zorgevaluatie onderzoekt hoe milde zwangerschapsdiabetes het best behandeld kan worden. Deze inclusieversneller zal worden ingezet om het bereik van de studie effectief uit te breiden bij vrouwen die bij de verloskundige onder controle zijn, en niet in het ziekenhuis. Om dit te bewerkstelligen zal een onderzoekscoördinator per regio worden ingezet, en zullen extra kosten die ...

Bekijk dit project

Inclusieversneller project 843004122: Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden

Afgerond (januari 2021 - januari 2022)

Veel mensen ervaren onzichtbare gevolgen na een herseninfarct, zoals angst of vergeetachtigheid. De zorgverlening aan patiënten die een herseninfarct hebben gehad, kan per ziekenhuis verschillen, zeker als het gaat om de onzichtbare gevolgen. In sommige ziekenhuizen wordt met vragenlijsten gemeten of patiënten deze onzichtbare gevolgen ervaren. Daarna wordt samen met de patiënt gekozen voor...

Bekijk dit project

VIMP – Versnellingsprogramma Duidingen – project 1

Lopend (september 2021 - december 2022)

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en ZE&GG werken samen om afgeronde zorgevaluaties sneller te duiden en de resultaten in de richtlijnen te krijgen. Met deze VIMP worden uitkomsten van geselecteerde kansrijke afgeronde zorgevaluaties geduid in richtlijnen. Het doel is om vijf kansrijke afgeronde zorgevaluaties te duiden, waar relevant op te nemen in de richtlijn en...

Bekijk dit project

VIMP – Versnellingsprogramma Duidingen – project 2

Lopend (september 2021 - december 2022)

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en ZE&GG werken samen om afgeronde zorgevaluaties sneller te duiden en de resultaten in de richtlijnen te krijgen. Met deze VIMP worden uitkomsten van geselecteerde kansrijke afgeronde zorgevaluaties geduid in richtlijnen. Het doel is om vijf kansrijke afgeronde zorgevaluaties te duiden, waar relevant op te nemen in de richtlijn en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website