Projecten

Inclusieversneller GERiatric Screening in the treatment of elderly patients with Ovarian Carcinoma (GERSOC)

Lopend (september 2020 - december 2021)

De GERSOC-studie onderzoekt of het invoeren van een geriatrische screening bij patiënten van 70 jaar of ouder met een primair ovariumcarcinoom (eierstokkanker) leidt tot een toename van het percentage volledig afgemaakte behandelingen in deze patiëntengroep. De ‘Inclusieversneller’ zal worden ingezet voor het uitbreiden van het projectteam met een onderzoeksassistent voor 3 dagen per week voor 12...

Bekijk dit project

Useful and cost-effective workup in chronic polyneuropathy

Lopend (december 2020 - december 2024)

Zinnige diagnostiek bij polyneuropathie Polyneuropathie is een veel voor komende neurologische aandoening. In Nederland hebben meer dan 300.000 mensen polyneuropathie en er zijn veel verschillende oorzaken voor deze ziekte. Het vinden van de oorzaak is belangrijk voor de behandelingsmogelijkheden. De Nederlandse Richtlijn Polyneuropathie 2019 geeft aanbevelingen voor het verrichten van uitgebreid...

Bekijk dit project

Cumulative live birth rate after cleavage-stage versus blastocyst stage embryo transfer in good prognosis IVF/ICSI cycles

Lopend (september 2020 - maart 2022)

De TOF-zorgevaluatie (Three or Five) betreft een multicenter RCT onderzoek in de voortplanting geneeskunde. Hierbij wordt bestudeerd of een embryo het beste op de derde dag of de vijfde dag van de embryonale ontwikkeling kan worden teruggeplaatst in de baarmoeder. Om een betrouwbare uitspraak over deze vergelijking te doen zijn er 1200 deelnemers nodig. Om dit inclusieaantal van 1200 deelnemers te...

Bekijk dit project

Evaluation of nationwide long-term follow-up care for lymphoma survivors in the Netherlands: does survivorship care at the BETER clinics reduce morbidity and mortality from late effects of lymphoma treatment and associated costs?

Lopend (december 2020 - juni 2025)

Hodgkinlymfoom is een vorm van lymfklierkanker die vaak jongvolwassenen treft. Door steeds betere behandelingen genezen de meeste mensen. Echter, de behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van kanker, hart- en vaatziekten, een traag werkende schildklier of een verhoogde gevoeligheid voor...

Bekijk dit project

Gebruik van Procalcitonine-bepaling om therapiefalen te verminderen bij COPD exacerbaties

Lopend (december 2020 - december 2025)

COPD is een veelvoorkomende longziekte in Nederland, waarbij acute longaanvallen kunnen voorkomen. Bij zo’n aanval heeft de patiënt veel last van kortademigheid en ernstige hoestklachten. Vaak is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk en wordt de patiënt behandeld met antibiotica en prednison. Gebruik van antibiotica kan leiden tot bijwerkingen en een toename van antibioticaresistentie....

Bekijk dit project

Improve diagnostic pathway in acute onset, continuous dizziness

Lopend (december 2020 - juli 2024)

De PROVIDE Trial is een studie naar de beste diagnostiek bij patiënten met plotse, continue duizeligheid op de spoedeisende hulp. De oorzaak hiervan kan een vervelend, maar onschuldig probleem van het evenwichtsorgaan zijn, maar kan ook een herseninfarct betreffen. Het snel stellen van de juiste diagnose is dus essentieel. Een foute of onzekere diagnose zorgt voor angst, onnodige onderzoeken en...

Bekijk dit project

A randomised controlled trial comparing endometrial ablation plus levonorgestrel releasing intrauterine system versus endometrial ablation alone to prevent dysmenorrhea in women with heavy menstrual bleeding (MIRA 2 trial)

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

De MIRA2 is een medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de gynaecologie dat wordt uitgevoerd in meerdere klinieken. In dit onderzoek wordt bestudeerd of het inbrengen van een hormoonspiraal direct na het verwijderen van het baarmoederslijmvlies (endometrium ablatie) bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies beter werkt dan alleen een endometrium ablatie. Om een betrouwbare uitspraak over...

Bekijk dit project

Comparison of rubber band ligation and haemorrhoidectomy in patients with symptomatic haemorrhoids, a multicentre, randomized controlled trial and cost-utility analysis

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Aambeien komen vaak voor en gaan gepaard met bloed- en vochtverlies, jeuk en zwelling. De twee meest toegepaste behandelingen zijn het operatief verwijderen van de aambei of een behandeling met elastiekjes. Het is onbekend welke behandeling het beste is. Om dit te onderzoeken worden in de Holland trial 360 patiënten verdeeld in 2 groepen waarbij de ene groep wordt geopereerd en de andere groep...

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of specialized nursing interventions for patients with Parkinson’s disease

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Parkinsonverpleegkundige zorg wordt door patiënten en professionals als zeer belangrijk ervaren. Echter, er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de kosteneffectiviteit hiervan waardoor deze zorg onvoldoende geïmplementeerd is. In dit onderzoek voeren we een studie uit waarbij we de zorg door een Parkinsonverpleegkundige (aanvullend op reguliere zorg) vergelijken met alleen reguliere zorg....

Bekijk dit project

Towards patient-led follow-up after curative treatment of stage II and III colorectal cancer

Lopend (november 2020 - november 2025)

Achtergrond Na een operatie voor stadium II/III darmkanker, keert bij circa 20% van de patiënten de ziekte terug. Om die reden blijven patiënten momenteel 5 jaar onder controle in het ziekenhuis. Studies hebben laten zien dat intensieve controle geen positief effect heeft op overleving. Bovendien verschilt het risico op terugkeer van ziekte sterk tussen patiënten. Hierdoor is er vraag naar...

Bekijk dit project

The Gout TrEatment STrategy project (GO TEST)

Lopend (augustus 2020 - augustus 2024)

Jicht is de meest voorkomende vorm van ontstekingsreuma wereldwijd. Urinezuurkristallen in gewrichten en omliggende weefsels zorgen voor een ontstekingsreactie, wat leidt tot hevige pijnaanvallen en soms ook tot gewrichtsschade. Bij schade of het geregeld optreden van aanvallen wordt geadviseerd urinezuur verlagende behandeling te starten. In dit project zullen de effectiviteit en doelmatigheid...

Bekijk dit project

The Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients (DISTRICTS): a multi-center randomized controlled trial comparing two treatment strategies (dossiernummer 837004025)

Lopend (augustus 2020 - oktober 2021)

Het carpaletunnelsyndroom komt veel voor. Door beknelling van de handzenuw bij de pols ontstaan vaak klachten van pijn en tintelingen in de hand, en kan ook zwakte optreden. De behandeling kan bestaan uit een operatie, waarbij ruimte gemaakt wordt voor de zenuw, of uit een injectie met ontstekingsremmers bij de pols. Na initiële behandeling met een injectie is bij een deel van de patiënten later...

Bekijk dit project

Improvement of quality of life with home dialysis compared to in-centre haemodialysis? The DOMESTICO project

Lopend (oktober 2020 - april 2022)

In de DOMESTICO-studie onderzoeken wij of thuisdialyse leidt tot een betere kwaliteit van leven en betere gezondheidsuitkomsten, in vergelijking met dialyse in een dialysecentrum of ziekenhuis. Dit willen wij onderzoeken bij 1600 patiënten in 55 dialysecentra. De start van de studie heeft echter vertraging gehad, o.a. door de nieuwe privacywet. Hierdoor loopt de inclusie achter. Met de subsidie...

Bekijk dit project

FLOW: Flow dysfunction of hemodialysis vascular access: a randomized controlled trial on the effectiveness of surveillance of arteriovenous fistulas and grafts

Lopend (oktober 2020 - april 2025)

Het behouden van een functionele vaattoegang is van groot belang voor hemodialyse patiënten. Om vernauwingen in de vaattoegang op te sporen en te behandelen voordat ze problemen veroorzaken, wordt in Nederlandse dialysecentra regelmatig gemeten of er nog voldoende bloed door de vaattoegang stroomt. Het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van deze surveillance strategie is echter...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag inclusieversneller DART The cost-effectiveness of surgery versus casting for elderly patients with intra-articular distal radius fractures.(dossiernummer 837004022).

Lopend (september 2020 - december 2021)

Met de DART studie wordt gekeken wat de beste behandeling is voor polsbreuken bij mensen boven de 65. Op het moment van schrijven zijn 108 van de 154 patiënten geïncludeerd. Ondanks dat includeren vertraagd verloopt zijn we al een heel eind op weg. De studie heeft een ‘boost’ nodig om een eindsprint in te zetten. We hebben daarom 4 stimulerende activiteiten bedacht om dat te faciliteren, namelijk;...

Bekijk dit project

Surgical Approach of Hemiarthroplasty after Femoral Neck Fracture: Posterolateral or Direct Lateral

Lopend (september 2020 - september 2021)

De APOLLO trial is gestart in 2018 en onderzoekt welke chirurgische benadering voor het plaatsen van een kophalsprothese het beste kan worden toegepast in de behandeling van een gebroken heup. Door gebrek aan wetenschappelijk bewijs is er momenteel geen richtlijn welke benadering het beste is voor de patiënt. Gedurende de studie blijkt dat het de arts aanzienlijk wat tijd kost om patiënten in te...

Bekijk dit project

The (cost-)effectiveness of a new patient empowered protocol without routine x-rays for follow-up of adolescent idiopathic scoliosis patients; A pragmatic randomized trial

Lopend (december 2020 - december 2025)

Adolescente idiopathische scoliose (AIS) komt bij 2-3% van de kinderen voor. Scoliose is een vervorming van de wervelkolom en romp die tijdens de groei ontstaat en kan verergeren. Bij een deel van de patiënten neemt de afwijking dusdanig toe dat een corset en/of operatie nodig is om klachten op volwassen leeftijd te voorkomen. Om de scoliose te controleren wordt veelvuldig röntgenfoto’s gemaakt....

Bekijk dit project

Cost-effectiveness of a genotype-guided strategy for antithrombotic therapy in peripheral arterial disease

Lopend (november 2020 - november 2024)

Internationale richtlijnen bevelen clopidogrel aan als bloedverdunner vanwege het verhoogde risico op stolselvorming in slagaders bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Echter circa 30% is drager van een DNA verandering in het gen dat codeert voor het CYP2C19 enzym dat clopidogrel moet omzetten in de werkzame stof, waardoor clopidogrel slechts gedeeltelijk of niet wordt omgezet....

Bekijk dit project

Multi-institutional Evaluation of the Cost-effectiveness of PSMA-PET/CT for the Detection of Pelvic Lymph Node Invasion in Newly Diagnosed Prostate Cancer Patients (PSMA-SELECT)

Lopend (december 2020 - december 2029)

Onderzoek naar minder lymfklieroperaties bij patiënten met prostaatkanker (PSMA-Select) Bij patiënten met prostaatkanker is het mogelijk dat de kanker is uitgezaaid naar lymfeklieren. Om de aanwezigheid van lymfklieruitzaaiingen aan te tonen worden lymfeklieren uit het bekken operatief verwijderd. Deze operatie is niet alleen kostbaar, maar geeft ook kans op complicaties. De indicatie voor deze...

Bekijk dit project

Tango-DM, optimaliseren van inclusie

Lopend (september 2020 - september 2022)

De TANGO-DM zorgevaluatie onderzoekt hoe milde zwangerschapsdiabetes het best behandeld kan worden. Deze inclusieversneller zal worden ingezet om het bereik van de studie effectief uit te breiden bij vrouwen die bij de verloskundige onder controle zijn, en niet in het ziekenhuis. Om dit te bewerkstelligen zal een onderzoekscoördinator per regio worden ingezet, en zullen extra kosten die ...

Bekijk dit project

Inclusieversneller project 843004122: Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Veel mensen ervaren onzichtbare gevolgen na een herseninfarct, zoals angst of vergeetachtigheid. De zorgverlening aan patiënten die een herseninfarct hebben gehad kan per ziekenhuis verschillen, zeker als het gaat om de onzichtbare gevolgen. In sommige ziekenhuizen wordt met vragenlijsten gemeten of patiënten deze onzichtbare gevolgen ervaren en wordt samen met de patiënt gekozen voor passende...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website