Partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg ontwikkelen en realiseren een integrale aanpak om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in de Kwaliteits- en doelmatigheidagenda. ZonMw levert hierbij kennis aan uit lopend en afgerond onderzoek. En kan met subsidie binnen programma’s onderzoeken financieren op onderwerpen waar het nog ontbreekt aan kennis.

Patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars en het ministerie van VWS hebben in onderlinge samenspraak deze agenda bepaald. Deze partijen hebben de kwaliteitscirkel in kaart gebracht en witte vlekken geïdentificeerd om te komen tot kwaliteitsverbetering: zijn er bijvoorbeeld richtlijnen, keuzehulpen, indicatoren, registraties en zorginkoop op deze aandoening beschikbaar? En welke kennis ontbreekt om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verder te verbeteren?

Uitgelicht

Meer aandacht nodig voor voorstadia ‘Bevolkingsonderzoek darmkanker effectief’

Internationaal behoort Nederland met het bevolkingsonderzoek darmkanker tot de koplopers. Hoogleraar Evelien Dekker (AMC) is enthousiast over de resultaten. Nieuwe wetenschappelijke inzichten laten zien dat er meer maatwerk nodig is bij de toepassing van de ontlastingstest, en een betere opsporing van poliepen.

Lees het interview

Nieuwe vorm van nazorg ‘Stepped care na kanker werkt goed’

Mensen die na hun behandeling van hoofd-halskanker of longkanker kampen met angst- en depressieklachten, zijn gebaat bij stapsgewijze psychosociale zorg. De onderzoekers pleiten ervoor om straks alle ex-kankerpatiënten deze stepped-care-aanpak te gaan aanbieden. 

Lees het interview

Mediator: Bewegen bij artrose

Wegen de baten van oefentherapie bij artrose op tegen de kosten? Zorginstituut Nederland buigt zich over die vraag. Mediator vroeg hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen Sita Bierma naar de stand van de wetenschap.

Lees het Mediatorartikel

Mediator

'Begeleide looptherapie te verkiezen bij etalagebenen'

Vaatchirurg Joep Teijink over stepped care: bij ‘etalagebenen’ komt chirurgisch ingrijpen nog vaak voor. Maar looptherapie onder supervisie is duurzamer en goedkoper. Dat stelden experts vast tijdens een bijeenkomst in het kader van de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg.

Lees het artikel

Erfelijke darmkanker: van richtlijn naar effectieve opsporing

Zoveel mogelijk mensen met een erfelijke aanleg voor darmkanker opsporen, dat is de missie van prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, hoogleraar Erfelijke kanker aan het Radboudumc. In dit artikel vertelt ze hoe projecten bijdragen aan dit doel.

Lees het interview

Darmkankermaand

Maart is darmkankermaand. Dit is een van de 30 onderwerpen op de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische zorg. Download hier het projectoverzicht darmkanker 

Meer informatie over de samenstelling van het overzicht vindt u in de toelichting

Projectoverzichten

Hieronder vindt u de projectoverzichten op de 30 onderwerpen van de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg:

Beter af met Doelmatigheidsonderzoek

In deze publicatie vindt u een selectie uit de resultaten van het
programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw.

Bekijk de publicatie

Contactpersoon

Gerjanne Vianen

Implementatiespecialist

+31 70 349 52 08
vianen@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website