Doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg.

Fundamenteel onderzoek

ZonMw geeft ruimte aan vrij en ongebonden onderzoek, van fundamenteel (bio)medisch via strategisch en meer toegepast (klinisch) onderzoek tot gezondheidsonderzoek.

Geestelijke gezondheid (ggz)

Werken aan een innovatieve geestelijke gezondheidszorg: psychisch gezonde(re) mensen door het versterken van de kwaliteit en doelmatigheid van de ggz.

Gehandicapten en Chronisch zieken

Met kennis bijdragen aan volledige en volwaardige deelname aan de samenleving van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Geneesmiddelen

Veel onderzoek binnen ZonMw heeft rechtstreeks of indirect te maken met geneesmiddelen in brede zin. Gericht onderzoek is nodig om bestaande geneesmiddelen verstandiger toe te passen.

Gezondheidsbescherming

Impact realiseren met kennis uit onderzoek op het gebied van infectieziekten, antibioticaresistentie en voeding.

Jeugd

Zorgen dat het goed gaat met de jeugd.

Kwaliteit van zorg

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Om dat mogelijk te maken is er wetenschappelijke- en praktijkkennis nodig. Antwoorden op vragen uit het veld. Zodat resultaten worden toegepast in de praktijk. En waarmee de zorg en het beleid op de zorg verbetert.

Life Sciences & Health Technology

Life Sciences & Health Technology geeft invulling aan het topsectorenbeleid binnen ZonMw. De programmering loopt uiteen en beslaat verschillende fasen van onderzoek, de rode draad is Publiek-Private Samenwerking (PPS).

Ouderen

Betere zorg en welzijn voor ouderen.

Palliatieve zorg

Het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg' streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in 'Palliantie. Meer dan zorg' voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Preventie

Bij preventie dragen beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs bij aan het bevorderen van gezond gedrag en het voorkomen van ziekte. Via beïnvloeding van de omgeving, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming.

Sport en bewegen

Een gezonde leefstijl bevorderen via onderzoek en interventies.

Translationeel onderzoek

Translationeel onderzoek vertaalt resultaten uit fundamenteel onderzoek naar toepassing in de praktijk. Het kan gaan om nieuwe geneesmiddelen, behandelingen, diagnostiek, medische hulpmiddelen en lichaamsmaterialen die kunnen worden ingezet voor preventie en behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website