ZonMw ondertekent Global Health Pact

ZonMw is een van de ondertekenaars van het Global Health Pact. Op 28 september 2023 zette ZonMw directeur Véronique Timmerhuis een handtekening onder dit pact, samen met meer dan 20 andere partijen die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid.

3 Communities of Practice

Het Global Health Pact is de voorloper van de Global Health Hub Nederland, die voortkomt uit de mondiale gezondheidsstrategie van het kabinet. De prioriteiten uit deze strategie vormen de hoofdonderwerpen van de Hub. Per vraagstuk wordt bekeken wat de beste oplossing is. Daarvoor zijn 3 Communities of Practice ingericht. Iedere community richt zich op een eigen thema:

  • Het versterken van mondiale gezondheidsarchitectuur en nationale gezondheidssystemen
  • Het verbeteren van internationale pandemische paraatheid en minimaliseren van grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen
  • Het adresseren van de impact van klimaatverandering op volksgezondheid en vice versa

Pandemische paraatheid, antimicrobiële resistentie, klimaat, voeding, data… Het zijn stuk voor stuk belangrijke onderzoeksonderwerpen waar ZonMw actief in investeert en die niet ophouden bij onze landsgrenzen. De ondertekening van het Global Health Pact is daarom een logische stap in onze samenwerking aan een goede gezondheid voor iedereen.