Ziektelast en -duur van tekenziekten verminderen

Binnen de tweede subsidieronde van het programma Infectieziektebestrijding 3 zijn 2 projecten gehonoreerd die zich specifiek richten op lyme- en tekenziekte. Deze projecten starten in het voorjaar van 2024.

LymeProspect-PLUS, een prospectieve studie naar langdurige symptomen na behandeling voor lymeziekte

Langdurige symptomen

Elk jaar komen er 27.000 gevallen van Lyme borreliose voor in Nederland. Een grote minderheid van deze patiënten ontwikkelt aanhoudende en soms invaliderende symptomen, die 86% van de ziektelast veroorzaken. In de eerdere LymeProspect-studie is aangetoond dat in het jaar na behandeling 4-6% van de patiënten aanhoudende symptomen ontwikkelt. Omdat nog weinig bekend is over het langdurig aanhouden van symptomen na behandeling van Lyme borreliose, en welke elementen hiervoor verantwoordelijk zijn, wordt het LymeProspect patiënten cohort hervat. De LymeProspect-PLUS-studie bouwt voort op de eerdere studie en onderzoekt met een follow-up de patiënten die eerder ook meededen aan de studie.

Unieke studie

Dit is een unieke studie vanwege de prospectieve benadering in combinatie met langetermijn follow-up. De studie maakt het mogelijk om specifieke patiëntengroepen te identificeren (bijvoorbeeld via geslacht, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond) die risico lopen op langdurige aanhoudende symptomen. Met de studieresultaten kunnen onder andere behandelings- en diagnostische strategieën worden ontwikkelend om symptomen te voorkomen of te genezen. 

Bekijk het project.

Hide and tick: One Health-benadering om de ziektelast van tekenziekten te onderzoeken en verminderen

Verschillende tekenziekten

Door het klimaat en veranderde leefomgeving nemen de aantallen en de activiteiten van de schapenteek (Ixodes ricinus) in Europa en Nederland toe. Deze teken kunnen besmet zijn met verschillende tekenziekten als Borrelia burgdorferi sensu lato, de veroorzaker van Lyme-borreliose (LB), het tekenencefalitisvirus (TBEV) en andere door teek-overdraagbare pathogenen (TOPs). LB is de meest voorkomende teek-overdraagbare aandoening in Nederland. Hoezeer andere TOPs tot ziekte en/of sterfte leiden, is vrijwel onbekend omdat er geen geschikte laboratoriumtesten zijn. 

Het ziekmakend vermogen van andere TOPs is vaak niet duidelijk. Er worden ziekteverwekkers gevonden in teken, maar deze worden niet in mensen teruggevonden. Hier zijn hypothetische verklaringen voor, maar het gebrek aan kennis, bewustzijn en goede laboratoriumtesten voor andere tekenziekten dan LB en TBEV veroorzaken onderdetectie van TOPs.  

Bijdrage TOPs aan symptomen

Het project onderzoekt de centrale vraag in hoeverre TOPs bijdragen aan acute en langdurige symptomen bij patiënten met of zonder LB in Nederland. Hiermee wil men een beter inzicht krijgen in de ziektelast veroorzaakt door TOPs en de rol bij acute en langdurige symptomen na infectie bij patiënten met of zonder Lyme-borreliose om uiteindelijk betere detectie van langdurige symptomen mogelijk te maken.

Bekijk het project.