Zeven out-of-the-box ideeën voor preventie aan de slag

Om nieuwe kansen voor preventie en gezondheidsbevordering te creëren starten er binnenkort zeven ‘out of the box’ onderzoeksprojecten. De onderzoeken hebben de potentie om een grote, of kleine maar essentiële, wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraak in gang te zetten.

De projecten dragen bij aan het vergroten van de publieke fysieke en/of mentale gezondheid en welzijn en/of het voorkomen van zorg. De nadruk ligt daarbij op het uitwerken van het idee: ze zijn baanbrekend, onconventioneel en treden buiten de gebaande paden. De onderwerpen van de projecten zijn divers.

Het verkleinen van gezondheidsverschillen

Een aantal projecten zal zich richten op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dit doen zij bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een innovatieve tool voor de evaluatie van de opbrengsten van breed sociaal beleid. Of door het inzetten van ervaringsdeskundige onderzoekers om het patroon te doorbreken dat gezondheidsachterstanden van generatie op generatie worden overgedragen. Ook wordt het effect onderzocht van het financieren van eigen regie op gezondheid bij laaggeletterden: wat kiezen zij als ze een budget krijgen dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan hun gezondheid? En hoe kun je zorgen dat 1e, 2e én 3e generatie migranten eerder worden bereikt met effectieve interventies om depressie te voorkomen?  

Kijken door de bril van de jeugd

Andere projecten richten zich op de jeugd als drager van de gezondheid van de toekomst: ze leren bijvoorbeeld basisschoolkinderen om aan hun ouders en grootouders te laten zien hoe je door een gezonde leefstijl dementie kan voorkomen. Of ze willen leren van het perspectief van kinderen die met hun werkende ouders vooruit kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we in een maatschappij met een bevredigende combinatie van werk en kindzorgtaken, mentale overbelasting voorkomen? Ook zal er vanuit een levensloopperspectief worden onderzocht hoe én wanneer risico- en beschermende factoren voor psychosegevoeligheid van ouder op kind worden overgedragen. 

Subsidieronde

Deze subsidieronde werd gerealiseerd in het kader van de programmalijn innovatie van het ZonMw Preventieprogramma 2019 t/m 2022, ‘Integraal en met kennis aan de slag’. Doel van deze subsidieronde was om onderzoekers uit te dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in preventie- en gezondheidsbevorderingsonderzoek voort te brengen en te bewerkstelligen.